Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2015 z dne 28. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2015 z dne 28. 2. 2015

Kazalo

504. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (Rb2015), stran 1333.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 166. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 20. februarja 2015 sprejel
R E B A L A N S P R O R A Č U N A
Republike Slovenije za leto 2015 (Rb2015)
(1) Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Republike Slovenije za leto 2015 so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
(2) Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2015 se določa v naslednjih zneskih:
Ta rebalans začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 14/15).
Št. 411-02/15-3/
Ljubljana, dne 20. februarja 2015
EPA 321-VII
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost