Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

429. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica, stran 1013.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14, 8/15) je Občinski svet Občine Sevnica na 4. redni seji dne 28. 1. 2015 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Sevnica
1. člen
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 106/11, 33/14) se črta tretji odstavek 63. člena. Dosedanji četrti odstavek postane tretji.
2. člen
V 67. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Stalni odbori imajo enajst članov.«
3. člen
V 68., 69., 70. in 71. členu se črtajo prvi odstavki.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0018/2014
Sevnica, dne 10. februarja 2015
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost