Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

428. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Semič, stran 1013.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 103/07, 99/13 in 46/14) ter 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 4. redni seji dne 12. 2. 2015 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini Semič
1. člen
Politični stranki (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah v občinski svet, se dodelijo finančna sredstva iz proračuna občine sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah.
Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50 % glasov, ki so potrebni za izvolitev enega člana občinskega sveta (število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu × 50 : 100).
2. člen
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto.
Stranki, ki je kandidirala svoje kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah, se sme dodeliti do vključno 2,00 EUR na glas volivca, ki je veljavno glasoval za to stranko.
Sredstva iz proračuna, ki so namenjena za financiranje strank, ne sme presegati 0,6 % sredstev, ki jih ima lokalna skupnost zagotovljenih po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.
3. člen
Višina sredstev, ki so namenjena financiranju strank, se lahko letno poveča za toliko, za kolikor se poveča obseg sredstev, s katerimi občina zagotavlja izvajanje ustavnih in zakonskih nalog, vendar višina teh sredstev ne sme preseči odstotka, določenega v tretjem odstavku 2. člena tega sklepa.
4. člen
Sredstva se političnim strankam nakazujejo polletno na njihove transakcijske račune.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Semič (Uradni list RS, št. 27/01).
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-01/2015-2
Semič, dne 12. februarja 2015
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost