Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

413. Cenik potrjenih cen storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Murska Sobota, stran 990.

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in Sklepa o oblikovanju cen storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Murska Sobota, št. 354-0006/2015-3(180) z dne 5. februar 2015, javno podjetje Komunala d.o.o. objavlja
C E N I K
potrjenih cen storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Murska Sobota
1. člen
Na območju Mestne občine Murska Sobota se v okviru izvajanja gospodarske javne službe oblikujejo cene storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, ki jih zaračunava Komunala, javno podjetje d.o.o.
2. člen
Cena storitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode zajema:
1. Omrežnino odvajanja odpadne vode:
+-----------------+-----------+---------+------------+----------+
| Vrsta storitve | Faktor  | Enota | Cena v EUR |Cena v EUR|
|         | omrežnine |     | brez DDV | z 9,5 % |
|         |      |     |      |  DDV  |
|  Omrežnina  |      |     |      |     |
+-----------------+-----------+---------+------------+----------+
|  DN < / = 20  |   1   | mesec |  2,1271  | 2,3292 |
+-----------------+-----------+---------+------------+----------+
|    20 DN 40|   3   | mesec |  6,3813  | 6,9875 |
+-----------------+-----------+---------+------------+----------+
| 40 < / = DN 50|  10   | mesec | 21,2711  | 23,2919 |
+-----------------+-----------+---------+------------+----------+
| 50 < / = DN 65|  15   | mesec | 31,9067  | 34,9378 |
+-----------------+-----------+---------+------------+----------+
| 65 < / = DN 80|  30   | mesec | 63,8134  | 69,8757 |
+-----------------+-----------+---------+------------+----------+
| 80 < / = DN 100|  50   | mesec | 106,3556 | 116,4594 |
+-----------------+-----------+---------+------------+----------+
| 100 < / = DN 150|  100  | mesec | 212,7112 | 232,9188 |
+-----------------+-----------+---------+------------+----------+
| 150 < / = DN  |  200  | mesec | 425,4225 | 465,8376 |
+-----------------+-----------+---------+------------+----------+
2. Storitev odvajanja odpadne vode:
+------------------------+-----------+------------+-------------+
|   Vrsta storitve   |  Enota  | Cena v EUR |Cena v EUR z |
|            |      | brez DDV | 9,5 % DDV |
+------------------------+-----------+------------+-------------+
| Odvajanja odpadne vode |  m3   |  0,2312  |  0,2532  |
+------------------------+-----------+------------+-------------+
3. člen
Ta cenik velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev se uporabljajo od 1. marca 2015 dalje.
Zap. št. C0-001/2015-AP
Murska Sobota, dne 12. februarja 2015
Direktor
mag. Drago Šiftar l.r.

AAA Zlata odličnost