Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

412. Cenik potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Murska Sobota, stran 989.

Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in Sklepa o oblikovanju cen storitev oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine Murska Sobota, št. 354-0007/2015-3(180) z dne 5. 2. 2015 javno podjetje Vodovod Murska Sobota d.o.o. objavlja
C E N I K
potrjenih cen storitev oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Murska Sobota
1. člen
Na območju Mestne občine Murska Sobota se v okviru izvajanja gospodarske javne službe oblikujejo cene storitev oskrbe s pitno vodo, ki jih zaračunava Vodovod Murska Sobota, javno podjetje d.o.o.
2. člen
Cena storitve oskrbe s pitno vodo zajema:
1. Omrežnino:
+-----------------+----------+--------+-----------+-------------+
|  Obračunska  | Faktor | Enota | Cena v EUR| Cena v EUR z|
|  postavka –  |omrežnine | mere | brez DDV | 9,5 % DDV |
| premer vodomera |     |    |      |       |
|    v mm   |     |    |      |       |
+-----------------+----------+--------+-----------+-------------+
|DN < / = 20   |  1   | mesec |  5,7662 |  6,3140  |
+-----------------+----------+--------+-----------+-------------+
|    20 DN 40|  3   | mesec | 17,2987 |  18,9421  |
+-----------------+----------+--------+-----------+-------------+
| 40 < / = DN 50|  10  | mesec | 57,6622 |  63,1401  |
+-----------------+----------+--------+-----------+-------------+
| 50 < / = DN 65|  15  | mesec | 86,4934 |  94,7103  |
+-----------------+----------+--------+-----------+-------------+
| 65 < / = DN 80|  30  | mesec | 172,9867 |  189,4204 |
+-----------------+----------+--------+-----------+-------------+
| 80 < / = DN 100|  50  | mesec | 288,3112 |  315,7008 |
+-----------------+----------+--------+-----------+-------------+
| 100 < / = DN 150|  100  | mesec | 576,6224 |  631,4015 |
+-----------------+----------+--------+-----------+-------------+
|150 < / = DN   |  200  | mesec | 1.153,2449| 1.262,8032 |
+-----------------+----------+--------+-----------+-------------+
2. Vodarino:
+------------------+----------+--------------+------------------+
|  Obračunska  | Enota  | Cena v EUR |Cena v EUR z 9,5 %|
|   postavka   |  mere  |  brez DDV  |    DDV    |
+------------------+----------+--------------+------------------+
|   Vodarina   |  m3  |  0,4345  |   0,4758   |
+------------------+----------+--------------+------------------+
Direktnim zavezancem za plačilo vodnega povračila se cena vodarine zniža za znesek vodnih povračil.
3. člen
Ta cenik velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev se uporabljajo od 1. marca 2015 dalje.
Zap. št. VC-001/2015-AP
Murska Sobota, dne 12. februarja 2015
Direktor
mag. Drago Šiftar l.r.

AAA Zlata odličnost