Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

410. Sklep o imenovanju članice Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, predstavnice lokalne skupnosti, stran 980.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 7. člena Zakona o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (Uradni list RS, št. 47/03 – UPB1, 68/08 in 77/08 – ZJS-1) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško na 3. seji dne 5. 2. 2015 sprejel
S K L E P
o imenovanju članice Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, predstavnice lokalne skupnosti
I.
Občinski svet Občine Krško imenuje Matejo Zupan iz Zdol, Pleterje 49, za članico Upravnega odbora Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, predstavnico lokalne skupnosti.
II.
Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-14/2014-O305
Krško, dne 5. februarja 2015
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost