Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

409. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvenciji za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje komunalne odpadne vode, odvajanje padavinske odpadne vode in prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav v občini Krško, stran 977.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško, na 3. seji, dne 5. 2. 2015, sprejel
S K L E P
o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov ter subvenciji za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje komunalne odpadne vode, odvajanje padavinske odpadne vode in prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav v občini Krško
I.
Občinski svet potrjuje zaračunane cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadov v občini Krško ter subvencijo cene za izvajanje gospodarske javne službe odvajanje komunalne odpadne vode, odvajanje padavinske odpadne vode in prevzem grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav v občini Krško iz sredstev občinskega proračuna.
II.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom:
+----------------------+-----------+-----------+----------------+
|OMREŽNINA na mesec  | faktor  | Cena v EUR|  Cena v EUR z|
|           |      |      |    9,5 % DDV|
+----------------------+-----------+-----------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |   1   |   3,6816|     4,0314|
|DN 15, DN 20     |      |      |        |
+----------------------+-----------+-----------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |   3   |  11,0448|     12,0941|
|DN 25, DN 30     |      |      |        |
+----------------------+-----------+-----------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |  10   |  36,8162|     40,3137|
|DN 40         |      |      |        |
+----------------------+-----------+-----------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |  15   |  55,2242|     60,4705|
|DN 50         |      |      |        |
+----------------------+-----------+-----------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |  30   |  110,4485|    120,9411|
|DN 65         |      |      |        |
+----------------------+-----------+-----------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |  50   |  184,0808|    201,5685|
|DN 80         |      |      |        |
+----------------------+-----------+-----------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |  100  |  368,1616|    403,1370|
|DN 100        |      |      |        |
+----------------------+-----------+-----------+----------------+
|OMREŽNINA priključka |  200  |  736,3233|    806,2740|
|DN 150        |      |      |        |
+----------------------+-----------+-----------+----------------+
|Oskrba s pitno vodo v |      |   0,6957|     0,7618|
|m3          |      |      |        |
+----------------------+-----------+-----------+----------------+
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode:
            +--------------------+--------------------+
           |Pridobitna dejavnost|  Nepridobitna  |
           |          |   dejavnost   |
+------------+--------+---------+----------+---------+----------+
|OMREŽNINA na| faktor | Cena v |Cena v EUR|  Cena v|Cena v EUR|
|mesec    |    |  EUR  |  z 9,5 %|   EUR|  z 9,5 %|
|      |    |     |    DDV|     |    DDV|
+------------+--------+---------+----------+---------+----------+
|OMREŽNINA  |  1  |  4,7750|  5,2286|  0,5491|  0,6013|
|priključka |    |     |     |     |     |
|DN 15, DN 20|    |     |     |     |     |
+------------+--------+---------+----------+---------+----------+
|OMREŽNINA  |  3  | 14,3250|  15,6859|  1,6474|  1,8039|
|priključka |    |     |     |     |     |
|DN 25, DN 30|    |     |     |     |     |
+------------+--------+---------+----------+---------+----------+
|OMREŽNINA  |  10  | 47,7501|  52,2864|  5,4913|  6,0130|
|priključka |    |     |     |     |     |
|DN 40    |    |     |     |     |     |
+------------+--------+---------+----------+---------+----------+
|OMREŽNINA  |  15  | 71,6252|  78,4296|  8,2369|  9,0194|
|priključka |    |     |     |     |     |
|DN 50    |    |     |     |     |     |
+------------+--------+---------+----------+---------+----------+
|OMREŽNINA  |  30  |  0,0000|  0,0000|  0,0000|  0,0000|
|priključka |    |     |     |     |     |
|DN 65    |    |     |     |     |     |
+------------+--------+---------+----------+---------+----------+
|OMREŽNINA  |  50  | 238,7506| 261,4319| 27,4563|  30,0646|
|priključka |    |     |     |     |     |
|DN 80    |    |     |     |     |     |
+------------+--------+---------+----------+---------+----------+
|OMREŽNINA  | 100  | 477,5012| 522,8638|  0,0000|  0,0000|
|priključka |    |     |     |     |     |
|DN 100   |    |     |     |     |     |
+------------+--------+---------+----------+---------+----------+
|OMREŽNINA  | 200  |  0,0000|  0,0000|  0,0000|  0,0000|
|priključka |    |     |     |     |     |
|DN 150   |    |     |     |     |     |
+------------+--------+---------+----------+---------+----------+
|Odvajanje  |    |  0,2791|  0,3056|  0,2791|  0,3056|
|komunalne  |    |     |     |     |     |
|odpadne vode|    |     |     |     |     |
|v m3    |    |     |     |     |     |
+------------+--------+---------+----------+---------+----------+
Občina bo subvencionirala ceno omrežnine v višini 224.606 EUR, kar predstavlja 88,5 % za uporabnike nepridobitne dejavnosti.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja padavinske odpadne vode:
            +--------------------+--------------------+
           |Pridobitna dejavnost|  Nepridobitna  |
           |          |   dejavnost   |
+------------+--------+---------+----------+---------+----------+
|OMREŽNINA na| faktor | Cena v |Cena v EUR|  Cena v|Cena v EUR|
|mesec    |    |  EUR  |  z 9,5 %|   EUR|  z 9,5 %|
|      |    |     |    DDV|     |    DDV|
+------------+--------+---------+----------+---------+----------+
|OMREŽNINA  |  1  |  1,0796|  1,1822|  0,1242|  0,1360|
|priključka |    |     |     |     |     |
|DN 15, DN 20|    |     |     |     |     |
+------------+--------+---------+----------+---------+----------+
|OMREŽNINA  |  3  |  3,2389|  3,5466|  0,3725|  0,4079|
|priključka |    |     |     |     |     |
|DN 25, DN 30|    |     |     |     |     |
+------------+--------+---------+----------+---------+----------+
|OMREŽNINA  |  10  | 10,7962|  11,8218|  1,2416|  1,3595|
|priključka |    |     |     |     |     |
|DN 40    |    |     |     |     |     |
+------------+--------+---------+----------+---------+----------+
|OMREŽNINA  |  15  | 16,1943|  17,7328|  1,8623|  2,0393|
|priključka |    |     |     |     |     |
|DN 50    |    |     |     |     |     |
+------------+--------+---------+----------+---------+----------+
|OMREŽNINA  |  30  |    0 |  0,0000|  0,0000|  0,0000|
|priključka |    |     |     |     |     |
|DN 65    |    |     |     |     |     |
+------------+--------+---------+----------+---------+----------+
|OMREŽNINA  |  50  | 53,9811|  59,1093|  6,2078|  6,7976|
|priključka |    |     |     |     |     |
|DN 80    |    |     |     |     |     |
+------------+--------+---------+----------+---------+----------+
|OMREŽNINA  | 100  | 107,9621| 118,2185|  0,0000|  0,0000|
|priključka |    |     |     |     |     |
|DN 100   |    |     |     |     |     |
+------------+--------+---------+----------+---------+----------+
|OMREŽNINA  | 200  |    0 |  0,0000|  0,0000|  0,0000|
|priključka |    |     |     |     |     |
|DN 150   |    |     |     |     |     |
+------------+--------+---------+----------+---------+----------+
|      |    |     |     |     |     |
|      |    |     |     |     |     |
+------------+--------+---------+----------+---------+----------+
|Odvajanje  |    |  0,0998|  0,1093|  0,0998| 0,109281|
|komunalne  |    |     |     |     |     |
|odpadne vode|    |     |     |     |     |
|v m3    |    |     |     |     |     |
+------------+--------+---------+----------+---------+----------+
Občina bo subvencionirala ceno omrežnine v višini 33.785 EUR, kar predstavlja 88,5 % za uporabnike nepridobitne dejavnosti.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode:
+---------------------------+---------+-----------+-------------+
|OMREŽNINA na mesec     | faktor | Cena v EUR|  Cena v EUR|
|              |     |      | z 9,5 % DDV|
+---------------------------+---------+-----------+-------------+
|OMREŽNINA priključka DN  |  1  |   0,5168|    0,5659|
|15, DN 20         |     |      |       |
+---------------------------+---------+-----------+-------------+
|OMREŽNINA priključka DN  |  3  |   1,5503|    1,6976|
|25, DN 30         |     |      |       |
+---------------------------+---------+-----------+-------------+
|OMREŽNINA priključka DN 40 |  10  |   5,1676|    5,6585|
+---------------------------+---------+-----------+-------------+
|OMREŽNINA priključka DN 50 |  15  |   7,7514|    8,4878|
+---------------------------+---------+-----------+-------------+
|OMREŽNINA priključka DN 65 |  30  |     0|    0,0000|
+---------------------------+---------+-----------+-------------+
|OMREŽNINA priključka DN 80 |  50  |  25,8379|   28,2925|
+---------------------------+---------+-----------+-------------+
|OMREŽNINA priključka DN  |  100  |  51,6759|   56,5851|
|100            |     |      |       |
+---------------------------+---------+-----------+-------------+
|OMREŽNINA priključka DN  |  200  |     0|    0,0000|
|150            |     |      |       |
+---------------------------+---------+-----------+-------------+
|Čiščenje komunalne odpadne |     |   0,5513|    0,6037|
|vode v m3         |     |      |       |
+---------------------------+---------+-----------+-------------+
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja padavinske odpadne vode:
+---------------------------+--------+-----------+--------------+
|OMREŽNINA na mesec     | faktor | Cena v EUR| Cena v EUR z|
|              |    |      |   9,5 % DDV|
+---------------------------+--------+-----------+--------------+
|OMREŽNINA priključka DN  |  1  |   0,2530|    0,2770|
|15, DN 20         |    |      |       |
+---------------------------+--------+-----------+--------------+
|OMREŽNINA priključka DN  |  3  |   0,7590|    0,8311|
|25, DN 30         |    |      |       |
+---------------------------+--------+-----------+--------------+
|OMREŽNINA priključka DN 40 |  10  |   2,5299|    2,7702|
+---------------------------+--------+-----------+--------------+
|OMREŽNINA priključka DN 50 |  15  |   3,7948|    4,1553|
+---------------------------+--------+-----------+--------------+
|OMREŽNINA priključka DN 65 |  30  |   0,0000|    0,0000|
+---------------------------+--------+-----------+--------------+
|OMREŽNINA priključka DN 80 |  50  |  12,6494|    13,8511|
+---------------------------+--------+-----------+--------------+
|OMREŽNINA priključka DN  | 100  |  25,2988|    27,7022|
|100            |    |      |       |
+---------------------------+--------+-----------+--------------+
|OMREŽNINA priključka DN  | 200  |   0,0000|    0,0000|
|150            |    |      |       |
+---------------------------+--------+-----------+--------------+
|Čiščenje padavinske    |    |   0,1472|    0,1612|
|odpadne vode v m3     |    |      |       |
+---------------------------+--------+-----------+--------------+
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav:
Občina bo subvencionirala ceno omrežnine v višini 11.956 EUR, kar predstavlja 30,9 % za uporabnike nepridobitne dejavnosti.
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov:
              +-------------+----------------------+
              |  Cena v EUR|Cena v EUR z 9,5 % DDV|
+--------------------------+-------------+----------------------+
|Strošek javne       |    0,0042|        0,0046|
|infrastrukture na kg   |       |           |
+--------------------------+-------------+----------------------+
|Strošek izvajanja     |    0,0602|        0,0659|
|storitve na kg      |       |           |
+--------------------------+-------------+----------------------+
|Skupaj na kg       |    0,0644|        0,0705|
+--------------------------+-------------+----------------------+
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja biološko razgradljivih odpadkov:
              +--------------+----------------------+
             |  Cena v EUR|Cena v EUR z 9,5 % DDV|
+-------------------------+--------------+----------------------+
|Strošek javne      |    0,0013|        0,0014|
|infrastrukture na kg   |       |           |
+-------------------------+--------------+----------------------+
|Strošek izvajanja    |    0,0543|        0,0595|
|storitve na kg      |       |           |
+-------------------------+--------------+----------------------+
|Skupaj na kg       |    0,0556|        0,0609|
+-------------------------+--------------+----------------------+
Prodajna zaračunana cena izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave komunalnih odpadkov:
              +--------------+----------------------+
             |  Cena v EUR|Cena v EUR z 9,5 % DDV|
+-------------------------+--------------+----------------------+
|Strošek javne      |    0,0018|        0,0020|
|infrastrukture na kg   |       |           |
+-------------------------+--------------+----------------------+
|Strošek izvajanja    |    0,0304|        0,0333|
|storitve na kg      |       |           |
+-------------------------+--------------+----------------------+
|Skupaj na kg       |    0,0322|        0,0353|
+-------------------------+--------------+----------------------+
III.
Občina Krško bo za subvencije priključkov nepridobitne dejavnosti obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne vode, odvajanje padavinske odpadne vode in prevzem grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav namenila 270.347 EUR brez DDV oziroma 296.023 EUR z DDV.
IV.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2015 dalje.
Št. 354-62/2014-O604
Krško, dne 5. februarja 2015
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost