Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

408. Sklep o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v občini Krško, stran 975.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško, na 3. seji, dne 5. 2. 2015, sprejel
S K L E P
o potrditvi elaboratov in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadkov v občini Krško
I.
Občinski svet potrjuje elaborate o oblikovanju cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadov v občini Krško za leto 2015.
II.
Občinski svet potrjuje predračunske lastne cene izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja komunalnih odpadkov, zbiranja bioloških odpadkov in obdelave komunalnih odpadov v občini Krško za leto 2015.
Predračunska lastna cena oskrbe s pitno vodo z vodnim povračilom za leto 2015 za vse uporabnike:
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|OMREŽNINA na mesec   |  faktor  | Cena v EUR| Cena v EUR|
|            |       |      | z 9,5 % DDV|
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   1   |   3,6816|   4,0314|
|15, DN 20       |       |      |      |
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   3   |   11,0448|   12,0941|
|25, DN 30       |       |      |      |
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   10   |   36,8162|   40,3137|
|40           |       |      |      |
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   15   |   55,2242|   60,4705|
|50           |       |      |      |
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   30   |  110,4485|  120,9411|
|65           |       |      |      |
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   50   |  184,0808|  201,5685|
|80           |       |      |      |
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   100   |  368,1616|  403,1370|
|100          |       |      |      |
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   200   |  736,3233|  806,2740|
|150          |       |      |      |
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|Oskrba s pitno vodo v |       |   0,6957|   0,7618|
|m3           |       |      |      |
+-----------------------+-------------+------------+------------+
Predračunska lastna cena odvajanja komunalne odpadne vode za leto 2015 za vse uporabnike:
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|OMREŽNINA na mesec   |  faktor  |  Cena v EUR| Cena v EUR|
|            |      |       | z 9,5 % DDV|
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   1   |    4,7750|   5,2286|
|15, DN 20       |      |       |      |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   3   |   14,3250|   15,6859|
|25, DN 30       |      |       |      |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   10   |   47,7501|   52,2864|
|40           |      |       |      |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   15   |   71,6252|   78,4296|
|50           |      |       |      |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   30   |      0|   0,0000|
|65           |      |       |      |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   50   |   238,7506|  261,4319|
|80           |      |       |      |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   100  |   477,5012|  522,8638|
|100          |      |       |      |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   200  |      0|   0,0000|
|150          |      |       |      |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|Odvajanje komunalne  |      |    0,2791|   0,3056|
|odpadne vode v m3   |      |       |      |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
Predračunska lastna cena odvajanja padavinske odpadne vode za leto 2015 za vse uporabnike:
+-----------------------+------------+------------+-------------+
|OMREŽNINA na mesec   |  faktor  | Cena v EUR|  Cena v EUR|
|            |      |      | z 9,5 % DDV|
+-----------------------+------------+------------+-------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   1   |   1,0796|   1,182162|
|15, DN 20       |      |      |       |
+-----------------------+------------+------------+-------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   3   |   3,2389|  3,5465955|
|25, DN 30       |      |      |       |
+-----------------------+------------+------------+-------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   10   |   10,7962|  11,821839|
|40           |      |      |       |
+-----------------------+------------+------------+-------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   15   |   16,1943|  17,7327585|
|50           |      |      |       |
+-----------------------+------------+------------+-------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   30   |      0|      0|
|65           |      |      |       |
+-----------------------+------------+------------+-------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   50   |   53,9811|  59,1093045|
|80           |      |      |       |
+-----------------------+------------+------------+-------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   100  |  107,9621| 118,2184995|
|100          |      |      |       |
+-----------------------+------------+------------+-------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   200  |      0|      0|
|150          |      |      |       |
+-----------------------+------------+------------+-------------+
|Odvajanje padavinske  |      |   0,0998|    0,1093|
|odpadne vode v m3   |      |      |       |
+-----------------------+------------+------------+-------------+
Predračunska lastna cena čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2015 za vse uporabnike:
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|OMREŽNINA na mesec   |  faktor  | Cena v EUR| Cena v EUR|
|            |       |      | z 9,5 % DDV|
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   1   |   0,5168|   0,5659|
|15, DN 20       |       |      |      |
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   3   |   1,5503|   1,6976|
|25, DN 30       |       |      |      |
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   10   |   5,1676|   5,6585|
|40           |       |      |      |
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   15   |   7,7514|   8,4878|
|50           |       |      |      |
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   30   |      0|   0,0000|
|65           |       |      |      |
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   50   |   25,8379|   28,2925|
|80           |       |      |      |
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   100   |   51,6759|   56,5851|
|100          |       |      |      |
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   200   |      0|   0,0000|
|150          |       |      |      |
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|Čiščenje komunalne   |       |   0,5513|   0,6037|
|odpadne vode v m3   |       |      |      |
+-----------------------+-------------+------------+------------+
Predračunska lastna cena čiščenja padavinske odpadne vode za leto 2015 za vse uporabnike:
+------------------------+------------+------------+------------+
|OMREŽNINA na mesec   |  faktor  | Cena v EUR| Cena v EUR|
|            |      |      | z 9,5 % DDV|
+------------------------+------------+------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN |   1   |   0,2530|   0,2770|
|15, DN 20        |      |      |      |
+------------------------+------------+------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN |   3   |   0,7590|   0,8311|
|25, DN 30        |      |      |      |
+------------------------+------------+------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN |   10   |   2,5299|   2,7702|
|40           |      |      |      |
+------------------------+------------+------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN |   15   |   3,7948|   4,1553|
|50           |      |      |      |
+------------------------+------------+------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN |   30   |   0,0000|   0,0000|
|65           |      |      |      |
+------------------------+------------+------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN |   50   |   12,6494|   13,8511|
|80           |      |      |      |
+------------------------+------------+------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN |  100   |   25,2988|   27,7022|
|100           |      |      |      |
+------------------------+------------+------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN |  200   |   0,0000|   0,0000|
|150           |      |      |      |
+------------------------+------------+------------+------------+
|Čiščenje padavinske   |      |   0,1472|   0,1612|
|odpadne vode v m3    |      |      |      |
+------------------------+------------+------------+------------+
Predračunska lastna cena prevzema grezničnih gošč in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav za leto 2015 za vse uporabnike:
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|OMREŽNINA na mesec   |  faktor  |  Cena v EUR| Cena v EUR|
|            |      |       | z 9,5 % DDV|
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   1   |    1,1965|  1,3101675|
|15, DN 20       |      |       |      |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   3   |    3,5895|  3,9305025|
|25, DN 30       |      |       |      |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   10   |   11,9652|  13,101894|
|40           |      |       |      |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   15   |   17,9477| 19,6527315|
|50           |      |       |      |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   30   |      0|      0|
|65           |      |       |      |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   50   |   59,8258|  65,509251|
|80           |      |       |      |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   100  |   119,6516| 131,018502|
|100          |      |       |      |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|OMREŽNINA priključka DN|   200  |      0|      0|
|150          |      |       |      |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
|Prevzem grezničnih gošč|      |    0,4117|   0,4508|
|in ravnanje z blatom v |      |       |      |
|m3           |      |       |      |
+-----------------------+------------+-------------+------------+
Predračunska lastna cena zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2015 za vse uporabnike:
                +-------------+-------------------+
               |  Cena v EUR| Cena v EUR z 9,5 %|
               |       |        DDV|
+-----------------------------+-------------+-------------------+
|Strošek javne infrastrukture |    0,0042|       0,0046|
|na kg            |       |          |
+-----------------------------+-------------+-------------------+
|Strošek izvajanja storitve  |    0,0602|       0,0659|
|na kg            |       |          |
+-----------------------------+-------------+-------------------+
|Skupaj na kg         |    0,0644|       0,0705|
+-----------------------------+-------------+-------------------+
Predračunska lastna cena zbiranja biološko razgradljivih odpadkov za leto 2015 za vse uporabnike:
                +-------------+-------------------+
               |  Cena v EUR| Cena v EUR z 9,5 %|
               |       |        DDV|
+-----------------------------+-------------+-------------------+
|Strošek javne infrastrukture |    0,0013|       0,0014|
|na kg            |       |          |
+-----------------------------+-------------+-------------------+
|Strošek izvajanja storitve  |    0,0543|       0,0595|
|na kg            |       |          |
+-----------------------------+-------------+-------------------+
|Skupaj na kg         |    0,0556|       0,0609|
+-----------------------------+-------------+-------------------+
Predračunska lastna cena obdelave komunalnih odpadkov za leto 2015 za vse uporabnike:
                +-------------+-------------------+
               |  Cena v EUR| Cena v EUR z 9,5 %|
               |       |        DDV|
+-----------------------------+-------------+-------------------+
|Strošek javne infrastrukture |    0,0018|       0,0020|
|na kg            |       |          |
+-----------------------------+-------------+-------------------+
|Strošek izvajanja storitve  |    0,0304|       0,0333|
|na kg            |       |          |
+-----------------------------+-------------+-------------------+
|Skupaj na kg         |    0,0322|       0,0353|
+-----------------------------+-------------+-------------------+
III.
Cene oziroma tarife, sprejete s Sklepom o potrditvi tarifnih sistemov, se s predmetnim sklepom ne spreminjajo.
IV.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2015 dalje.
Št. 354-62/2014-O604
Krško, dne 5. februarja 2015
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost