Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

402. Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra, stran 946.

Na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12 in 110/13), 25. in 116. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08, 45/08, 28/09, 25/11), Sklepa o delitveni bilanci premoženja prejšnje Občine Grosuplje na dan 31. 12. 1994 in sklada stavbnih zemljišč prejšnje Občine Grosuplje na dan 1. 8. 1995 (Uradni list RS, št. 7/97) ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11, 98/13) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 4. seji dne 4. 2. 2015 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa javnega dobra
1. člen
Pri nepremičninah ki predstavljajo javno dobro, se vknjiži lastninska pravica v korist in na ime Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, matična številka: 5886244000, in vpiše zaznamba javnega dobra.
2. člen
Priloga tega sklepa je seznam parcel, s statusom javnega dobra.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-0053/2015-1
Ivančna Gorica, dne 4. februarja 2015
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost