Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

397. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore, stran 917.

Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, skladno s 97. členom Energetskega zakona objavlja
C E N I K
daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
OBČINA CELJE
   obračun po merilcih      brez DDV   z DDV
  variabilni del cene       0,0496  0,0605€/KWh
  priključna moč – fiksni del
  cene               1,6973  2,0707€/KW/mes.
  števnina za toplotne števce
  (za stanovanjski odjem)     0,0094  0,0115€/m2 /mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Celje za VARIABILNI DEL CENE velja od 1. 2. 2015, za PRIKLJUČNO MOČ od 1. 8. 2009 in cena ŠTEVNINE od 3. 10. 2007.
   OBČINA ŠTORE
  obračun po merilcih      brez DDV   z DDV
  variabilni del cene       0,0732  0,0893€/KWh
  priključna moč – fiksni del
  cene               1,7093  2,0853€/KW/mes.
  števnina za toplotne števce
  (za stanovanjski odjem)     0,0094  0,0115€/m2 /mes.
Cena daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem v Občini Štore za VARIABILNI DEL CENE velja od 1. 2. 2015, za PRIKLJUČNO MOČ od 1. 8. 2009 in cena ŠTEVNINE od 3. 10. 2007.
Vse navedene cene daljinskega ogrevanja za stanovanjski odjem so oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode, za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS, št. 28/14), cena števnine pa po sklepu Odbora Energetike Celje, javno podjetje, d.o.o., z dne 3. 10. 2007.
Skladno z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih se ob ceni ogrevanja zaračunava tudi prispevek za povečanje energetske učinkovitosti v višini 0,05 EURc/kWh ter skladno z Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije se zaračunava prispevek v višini 0,99627 EUR/MWh.
Skladno z ZDDV je v cenah z DDV vključen 22 % davek na dodano vrednost.
Celje, dne 1. februarja 2015
ENERGETIKA CELJE
javno podjetje, d.o.o.
mag. Aleksander Mirt l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost