Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

392. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015, stran 914.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13) ter 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 4. seji dne 12. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015
1. člen
Ta odlok določa namen in višino porabe sredstev proračunske rezerve Občine Ajdovščina za leto 2015.
2. člen
Sredstva proračunske rezerve v višini 75.000,00 evrov se namenijo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, in sicer za:
– operativne stroške ob intervencijah;
– odpravo posledic naravnih nesreč na javnih objektih in infrastrukturi.
3. člen
Dejanska poraba sredstev bo ugotovljena in posebej specificirana v okviru zaključnega proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-2/2015
Ajdovščina, dne 12. februarja 2015
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin l.r.

AAA Zlata odličnost