Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

389. Sklepi o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, stran 881.

Na podlagi 33. in 34. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB-1 in 54/07 – odločba US) je Državna volilna komisija na 42. seji, 12. 2. 2015, sprejela
S K L E P E
o imenovanju volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije
V volilno komisijo I. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območja naslednjih občin: Bled, Bohinj, Cerkno, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Gorenja vas - Poljane, Idrija, Jesenice, Jezersko, Kranj, Kamnik, Komenda, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Škofja Loka, Šenčur, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica (sedež: Kranj), se imenujejo:
za predsednika:
MOKOREL Igor, roj. 2. 6. 1953
Zvirče 86
4290 Tržič
za namestnika predsednika:
RUDOLF Peter, roj. 24. 7. 1974
Prešernova ulica 12
4240 Radovljica
za člana:
RAVNIKAR Aljoša, roj. 15. 11. 1976
Grintovška ulica 44
4000 Kranj
za namestnika člana:
MLINAR Milan, roj. 6. 7. 1958
Gasilska ulica 8
4226 Žiri
za članico:
DOLINAR DIVJAK Nika, roj. 21. 3. 1961
Na vinograd 10
4000 Kranj
za namestnika članice:
JARKOVIČ Marjan, roj. 27. 3. 1973
Tržaška ulica 5
4248 Lesce
za člana:
KLEČ Matevž, roj. 19. 8. 1951
Pod gozdom 8
4201 Zgornja Besnica
za namestnico člana:
ERŽEN KOSMAČ Bernarda, roj. 28. 5. 1973
Vogel 31, Spodnja Besnica
4201 Zgornja Besnica
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja I. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območja občin Bohinj, Bled in Gorje (sedež: Radovljica), se imenujejo:
za predsednico:
GOMILAR Barbara, roj. 7. 2. 1975
Podhom 33
4247 Zgornje Gorje
za namestnico predsednice:
OVČAK KOS Maja, roj. 14. 2. 1980
Rocenska ulica 16
1133 Ljubljana
za člana:
LAH Aleš, roj. 10. 1. 1979
Spodnje Gorje 228
4247 Zgornje Gorje
za namestnico člana:
ŠTROS MAVRIČ Melita, roj. 11. 8. 1970
Stara Fužina 19
4265 Bohinjsko jezero
za članico:
PAGON Irena, roj. 23. 3. 1952
Prečna ulica 1
4264 Bohinjska Bistrica
za namestnico članice:
BUNDERLA Anja, roj. 29. 5. 1985
Podhom 39
4247 Zgornje Gorje
za člana:
REPINC Blaž, roj. 5. 5. 1980
Laški Rovt 5
4264 Bohinjska Bistrica
za namestnico člana:
REPINC Neja, roj. 8. 12. 1983
Grajska ulica 1
4264 Bohinjska Bistrica
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja I. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Kranj (sedež: Kranj), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti bivše občine Kranj: Kranj Primskovo, Kranj Vodovodni stolp, Bratov Smuk, Kranj Čirče, Britof, Predoslje, Kokrica, Kranj Center), se imenujejo:
za predsednico:
DVORNIK Marjeta, roj. 7. 6. 1963
Visoko 167
4212 Visoko
za namestnico predsednice:
RAVNIKAR Andreja, roj. 29. 4. 1956
Krašnova ulica 19
4000 Kranj
za člana:
TOMŠE Gregor, roj. 6. 11. 1972
Britof 276
4000 Kranj
za namestnico člana:
VEHOVEC Neva, roj. 30. 12. 1984
Ulica Rudija Papeža 32
4000 Kranj
za člana:
RAKAR Janez, roj. 4. 5. 1966
Skokova ulica 4
4000 Kranj
za namestnika člana:
TAVČAR Andrej, roj. 25. 11. 1940
Bertoncljeva ulica 23
4000 Kranj
za članico:
SAGADIN Vlasta, roj. 7. 8. 1957
Župančičeva ulica 39
4000 Kranj
za namestnika članice:
KLOFUTAR Jakob, roj. 8. 12. 1973
Ulica Juleta Gabrovška 19
4000 Kranj
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja I. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Kranj (sedež: Kranj), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti bivše občine Kranj: Kranj Planina, Kranj Huje, Kranj Gorenja Sava, Kranj Zlato Polje, Kranj Struževo, Kranj Stražišče, Podblica, Besnica, Jošt, Žabnica, Mavčiče, Bitnje, Kranj Orehek Drulovka), se imenujejo:
za predsednico:
ŠIFRER Marija, roj. 23. 9. 1952
Trg Prešernove brigade 4
4000 Kranj
za namestnika predsednice:
BAVDEK Boris, roj. 10. 11. 1950
Šiškovo naselje 16
4000 Kranj
za članico:
KRISTAN Saša, roj. 3. 5. 1958
Trojarjeva ulica 32
4000 Kranj
za namestnico članice:
MILAKOVIĆ Simona, roj. 5. 9. 1987
Jezerska cesta 128b
4000 Kranj
za člana:
ROZMAN Jožef, roj. 19. 2. 1950
Šorlijeva ulica 8
4000 Kranj
za namestnico člana:
AMBROŽIČ Erna, roj. 20. 7. 1978
Šutna 33
4209 Žabnica
za članico:
ŠOLAR Brigita, roj. 8. 10. 1964
Cankarjeva ulica 25a
4260 Bled
za namestnico članice:
KOCJANC FAJFAR Damjana, roj. 7. 2. 1974
Cesta 1. maja 21
4000 Kranj
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja I. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območja naslednjih občin: Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Šenčur, Jezersko in del območja Mestne občine Kranj (sedež: Kranj), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti bivše občine Kranj: Naklo, Grad, Šenturška Gora, Poženik, Zalog, Cerklje na Gorenjskem, Brniki, Velesovo, Olševek-Hotemaže, Šenčur, Voglje, Kokra, Trboje, Jezersko, Voklo, Visoko, Tenetiše, Trstenik, Goriče, Golnik, Duplje, Podbrezje, Bela, Preddvor), se imenujejo:
za predsednico:
HORVAT Renata, roj. 1. 10. 1963
Senično 116
4290 Tržič
za namestnico predsednice:
JAKOPIČ Špela, roj. 10. 7. 1971
Kidričeva cesta 7
4000 Kranj
za članico:
KASTELIC Damijana, roj. 19. 10. 1966
Prebačevo 53a
4000 Kranj
za namestnika članice:
URANIČ Brane, roj. 21. 2. 1955
Pokopališka pot 16
4202 Naklo
za članico:
ZUPAN Neža, roj. 8. 1. 1945
Gogalova ulica 7
4000 Kranj
za namestnika članice:
ZEVNIK Miha, roj. 1. 1. 1961
Grad 67
4207 Cerklje na Gorenjskem
za članico:
KOKL Lidija, roj. 19. 7. 1977
Belska cesta 53
4205 Preddvor
za namestnico članice:
KAVČIČ Katja, roj. 2. 9. 1976
Babni vrt 13
4204 Golnik
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja I. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Škofja Loka (sedež: Škofja Loka), se imenujejo:
za predsednico:
URH Majda, roj. 16. 11. 1954
Virmaše 209
4220 Škofja Loka
za namestnico predsednice:
PROSEN Simona, roj. 3. 10. 1975
Suška cesta 14
4220 Škofja Loka
za članico:
ŽONTAR Silva, roj. 8. 12. 1943
Partizanska cesta 10
4220 Škofja Loka
za namestnika članice:
BOGATAJ Anton, roj. 30. 5. 1941
Partizanska cesta 42
4220 Škofja Loka
za člana:
GANTAR Marjan, roj. 5. 6. 1937
Groharjevo naselje 30
4220 Škofja Loka
za namestnico člana:
ŠLEBIR Nada, roj. 19. 5. 1958
Pod Plevno 98
4220 Škofja Loka
za člana:
KARLIN Blaž, roj. 5. 3. 1980
Godešič 150
4220 Škofja Loka
za namestnico člana:
MENART Sabina, roj. 3. 3. 1987
Kidričeva ulica 3
1370 Logatec
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja I. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Gorenja vas - Poljane, Železniki in Žiri (sedež: Škofja Loka), se imenujejo:
za predsednico:
PODOBNIK Zdenka, roj. 26. 7. 1954
Bukovica 7a
4227 Selca
za namestnico predsednice:
NOVAK KOLENKO Mihaela, roj. 26. 8. 1963
Puštal 42
4220 Škofja Loka
za člana:
KOŠIR Branko, roj. 22. 10. 1967
Hlavče Njive 5
4224 Gorenja Vas
za namestnika člana:
MEDIČ Martin, roj. 13. 11. 1980
Groharjevo naselje 3
4220 Škofja Loka
za člana:
GORTNAR Peter, roj. 30. 9. 1963
Na Plavžu 39
4228 Železniki
za namestnika člana:
OBLAK Andrej, roj. 3. 10. 1965
Zabrežnik 5
4226 Žiri
za člana:
THALER Janez, roj. 28. 9. 1963
Selca 7
4227 Selca
za namestnika člana:
KREK Leon, roj. 5. 1. 1993
Selca 11a
4227 Selca
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja I. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Kamnik in Komenda (sedež: Kamnik), se imenujejo:
za predsednico:
AVBELJ Stanislava, roj. 22. 3. 1952
Križ 41f
1218 Komenda
za namestnico predsednice:
MARKOVIČ Brigita, roj. 2. 6. 1964
Streliška ulica 19
1241 Kamnik
za člana:
ŽUMER Aljaž, roj. 16. 4. 1991
Motnik 46
1221 Motnik
za namestnika člana:
HANČIČ Damjan, roj. 27. 3. 1973
Medvedova ulica 25a
1241 Kamnik
za člana:
ZIDARIČ Igor, roj. 5. 12. 1975
Suhadole 39a
1218 Komenda
za namestnico člana:
KOROŠEC Maja, roj. 23. 4. 1992
Hruševka 1
1219 Laze v Tuhinju
za člana:
GOLTNIK Rafko, roj. 7. 8. 1973
Motnik 4a
1221 Motnik
za namestnico člana:
SARADJEN Darja, roj. 17. 2. 1972
Moste 63f
1218 Komenda
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja I. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Idrija in Cerkno (sedež: Idrija), se imenujejo:
za predsednico:
MLAKAR Julijana, roj. 5. 12. 1965
Gorenji Novaki 36
5281 Cerkno
za namestnico predsednice:
ŠTUCIN Alojzija, roj. 5. 8. 1955
Na griču 12
5281 Spodnja Idrija
za članico:
GNJEZDA Dorica, roj. 4. 9. 1955
Gore 22
5280 Idrija
za namestnico članice:
MENEGATI Ana, roj. 15. 12. 1965
Goriška cesta 39
5282 Cerkno
za člana:
REŽUN Bojan, roj. 31. 7. 1955
Lapajnetova ulica 1a
5280 Idrija
za namestnico člana:
GNJEZDA Maruška, roj. 28. 1. 1985
Gore 22
5280 Idrija
za člana:
SKRT Ivan, roj. 22. 6. 1939
Mrakova ulica 26
5280 Idrija
V volilno komisijo II. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Tolmin, Bovec, Kobarid, Piran, Izola, Mestna občina Koper, Ankaran, Sežana, Hrpelje - Kozina, Divača, Komen, Ilirska Bistrica, Postojna, Pivka, Miren - Kostanjevica, Renče - Vogrsko, Kanal, Brda, Mestna občina Nova Gorica, Šempeter - Vrtojba, Ajdovščina in Vipava (sedež: Postojna), se imenujejo:
za predsednico:
UKMAR Aleksandra, roj. 6. 12. 1962
Hrašče 8a
6230 Postojna
za namestnico predsednice:
KLEMENČIČ Alenka, roj. 13. 6. 1967
Pot na Drenikov vrh 3
1000 Ljubljana
za člana:
SENČUR Miloš, roj. 4. 12. 1957
Roška cesta 40
1330 Kočevje
za namestnika člana:
BAJC Josip, roj. 8. 3. 1949
Matenja vas 70
6258 Prestranek
za člana:
BAUMAN Vojko, roj. 18. 9. 1959
Studeno 3
6230 Postojna
za namestnika člana:
JELENC Blaž, roj. 15. 3. 1984
Huje 4
4000 Kranj
za članico:
HOT Meira, roj. 14. 2. 1980
Vojkova ulica 9
6330 Piran
za namestnika članice:
MARGON Ernest, roj. 14. 11. 1951
Prečna ulica 2
6257 Pivka
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja II. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Tolmin, Bovec in Kobarid (sedež: Tolmin), se imenujejo:
za predsednico:
LIPUŠČEK Tatjana, roj. 7. 1. 1973
Most na Soči 38
5216 Most na Soči
za člana:
ČOBEC Darko, roj. 31. 7. 1950
Žaga 26
5224 Srpenica
za namestnico člana:
TESTEN Silva, roj. 24. 7. 1949
Žagarjeva ulica 3
5220 Tolmin
za člana:
TALJAT Albin, roj. 7. 9. 1928
Kosovelova ulica 2
5220 Tolmin
za namestnico člana:
KENDA Marija, roj. 29. 8. 1956
Ponikve 2
5283 Slap ob Idrijci
za člana:
URŠIČ Rok, roj. 23. 7. 1946
Bevkova ulica 34
5220 Tolmin
za namestnika člana:
SVETIČIČ Marijan, roj. 14. 8. 1957
Volče 36
5220 Tolmin
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja II. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Piran (sedež: Piran), se imenujejo:
za predsednico:
DEBERNARDI PAVLIHA Ester, roj. 17. 12. 1962
Nova vas nad Dragonjo 12a
6333 Sečovlje
za namestnico predsednice:
KORENIKA Tina, roj. 17. 2. 1984
Šolska ulica 8
6320 Portorož
za članico:
TONČIČ Vesna, roj. 3. 12. 1958
Seča 166a
6320 Portorož
za namestnika članice:
JORAS Joško, roj. 14. 9. 1950
Sečovlje 1
6333 Sečovlje
za članico:
MEKIŠ Dragica, roj. 5. 6. 1948
Senčna pot 5
6230 Portorož
za namestnika članice:
ČENDAK Bruno, roj. 11. 1. 1959
Alma Vivoda ulica 10
6330 Piran
za člana:
GRBEC Peter, roj. 24. 4. 1979
Sveti Peter 142
6333 Sečovlje
za namestnico člana:
FILIPIČ Marija Brigita, roj. 13. 11. 1939
Senčna pot 2
6230 Portorož
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja II. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Izola (sedež: Izola), se imenujejo:
za predsednika:
BOHINEC Vitomir, roj. 19. 9. 1959
Klanec 4
6310 Izola
za namestnika predsednika:
ŠTRUKELJ Milan, roj. 12. 7. 1949
Smrekarjeva ulica 40
6310 Izola
za članico:
TRAMPUŠ Marina, roj. 8. 12. 1967
Gašperšičeva ulica 6
1000 Ljubljana
za namestnico članice:
BOLJE Zdenka, roj. 6. 10. 1961
Tomažičeva ulica 15
6310 Izola
za člana:
KOBAL Mitja, roj. 7. 7. 1956
Ulica Emilia Driolia 7
6310 Izola
za namestnico člana:
GEI Moira, roj. 27. 9. 1986
Parecag 76
6333 Sečovlje
za člana:
MARIČ Vlado, roj. 5. 3. 1947
Plenčičeva ulica 5
6310 Izola
za namestnika člana:
SOKOLIČ Aleksij, roj. 26. 4. 1969
Partizanska ulica 3
6310 Izola
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja II. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Koper (sedež: Koper), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, volilni okraj obsega krajevne skupnosti Žusterna, Prisoje-Olmo, Koper Za gradom, Koper Markovec, Semedela, Koper Breg, Koper Center), se imenujejo:
za predsednico:
ROBEŽNIK Nelly, roj. 19. 5. 1962
Tinjan 72
6281 Škofije
za namestnico predsednice:
UMEK Dragica, roj. 3. 10. 1968
Bidovčeva ulica 12
6000 Koper
za člana:
OLUP Simon, roj. 19. 12. 1974
Zgornje Škofije 126e
6281 Škofije
za namestnika člana:
MITENDORFER Oto, roj. 22. 3. 1943
Oljčna pot 9d
6000 Koper
za člana:
BUTINAR Darko, roj. 21. 3. 1942
Krožna cesta 26
6000 Koper
za namestnico člana:
KRŽIČ Elza, roj. 15. 10. 1949
Cesta na Markovec 49
6000 Koper
za članico:
GULIČ Elizabeta, roj. 15. 11. 1955
Izvidniška cesta 17b
6276 Pobegi
za namestnika članice:
HORVATIČ Branko, roj. 4. 1. 1966
Bošamarin 21a
6000 Koper
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja II. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Koper (sedež: Koper), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, volilni okraj obsega krajevne skupnosti Šmarje pri Kopru, Škocjan, Vanganel, Pobegi - Čežarji, Bertoki, Ankaran, Boršt, Črni Kal, Podgorje, Zazid, Rakitovec, Dekani, Gračišče, Gradin, Hrvatini, Marezige, Pridvor, Škofije), se imenujejo:
za predsednico:
SAKAL Natalija, roj. 18. 1. 1967
Sončna ulica 8
6000 Koper
za namestnico predsednice:
MARAS Marinela, roj. 8. 5. 1962
Beblerjeva ulica 8
6000 Koper
za člana:
FRANK Jadran, roj. 1. 12. 1950
Ulica II. prekomorske brigade 11e
6000 Koper
za namestnika člana:
MATOŠ Tine, roj. 9. 9. 1991
Dekani 150
6271 Dekani
za članico:
ANTONČIČ Tatjana, roj. 20. 12. 1945
Kampel 1m
6000 Koper
za namestnika članice:
CERKVENIČ Vlado, roj. 5. 5. 1954
Prade, cesta X št. 6
6000 Koper
za člana:
KRIŽMAN Marijan, roj. 15. 8. 1953
Čevljarska ulica 22
6000 Koper
za namestnico člana:
ZAGER KOCJAN Talita, roj. 23. 4. 1991
Regentova ulica 3
6280 Ankaran
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja II. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Sežana, Hrpelje - Kozina, Divača in Komen (sedež: Sežana), se imenujejo:
za predsednico:
MIRC GOMBAČ Aleksandra, roj. 19. 2. 1966
Lokev 180b
6219 Lokev
za namestnico predsednice:
LJUBIČ Tea, roj. 31. 12. 1987
Javorje 17
6243 Obrov
za člana:
ŠIRCA Milojka, roj. 26. 8. 1955
Dutovlje 66
6221 Dutovlje
za namestnika člana:
JANEŽIČ Anton Tonjo, roj. 21. 7. 1956
Zarečje 21
6250 Ilirska Bistrica
za člana:
MARINŠEK Savo, roj. 22. 4. 1974
Ulica I. tankovske brigade 6
6210 Sežana
za namestnico člana:
PRELEC Egon, roj. 26. 7. 1971
Tupelče 8c
6222 Štanjel
za člana:
ČIGON Danijel, roj. 22. 5. 1967
Ulica Ivana Turšiča 1
6210 Sežana
za namestnico člana:
KAVRE Verica, roj. 21. 6. 1975
Jamska ulica 10
6240 Kozina
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja II. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Ilirska Bistrica (sedež: Ilirska Bistrica), se imenujejo:
za predsednico:
REBERC Mirjana, roj. 17. 11. 1971
Gornje Vreme 35
6217 Vremski Britof
za namestnika predsednice:
BATISTA Andrej, roj. 16. 12. 1983
Mala Bukovica 39a
6250 Ilirska Bistrica
za člana:
ABRAM Aleksander, roj. 14. 10. 1949
Vodnikova ulica 36
6250 Ilirska Bistrica
za namestnika člana:
PRIMC Janez, roj. 11. 9. 1972
Dolnji Zemon 82n
6250 Ilirska Bistrica
za člana:
ŠKERLAVAJ Mitja, roj. 11. 1. 1948
Pod Stražico 13
6250 Ilirska Bistrica
za namestnika člana:
RAZPET Jan, roj. 10. 7. 1992
Cesta na Lenivec 12
6210 Sežana
za člana:
UJČIČ Branko, roj. 4. 7. 1946
Maistrova ulica 1
6250 Ilirska Bistrica
za namestnico člana:
GOMBAČ Adriana, roj. 21. 4. 1973
Harije 82
6250 Ilirska Bistrica
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja II. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Postojna in Pivka (sedež: Postojna), se imenujejo:
za predsednico:
JELOVŠEK Tadeja, roj. 23. 6. 1972
Vodovodna cesta 38č
1000 Ljubljana
za namestnika predsednice:
RAZDRIH Žiga, roj. 26. 10. 1977
Begunje pri Cerknici 5a
1382 Begunje pri Cerknici
za članico:
UGOVŠEK BIŠČAK Bernarda, roj. 1. 3. 1979
Grobišče 7a
6258 Prestranek
za namestnika članice:
SMERDU Andrej, roj. 27. 11. 1979
Ulica 1. maja 2d
6230 Postojna
za članico:
VIDMAR Suzana, roj. 15. 5. 1963
Koče 18d
6258 Prestranek
za namestnika članice:
ŽUPANIČ Mladen, roj. 9. 4. 1946
Rožna ulica 14
6230 Postojna
za članica:
KAPELJ Zdenka, roj. 17. 2. 1969
Dolnja Košana 7
6256 Košana
za namestnika članice:
BAJC Marko, roj. 30. 4. 1979
Brezje pod Nanosom 11
6225 Hruševje
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja II. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Miren - Kostanjevica, Kanal, Brda, del občine Renče - Vogrsko in del Mestne občine Nova Gorica (sedež: Nova Gorica), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območje krajevnih skupnosti Sela na Krasu, Vojščica, Temnica, Dornberk, Branik, Opatje selo, Kostanjevica na Krasu, Renče, Miren, Gradišče nad Prvačino, Prvačina, Bilje, Šempas, Avče, Banjšice, Čepovan, Grgarske Ravne, Kal nad Kanalom, Levpa, Lokovec, Lokve, Osek-Vitovlje, Trnovo, Deskle - Anhovo, Dobrovo v Brdih, Kambreško, Ročinj, Kanal ob Soči, Kojsko, Lig, Medana, Ozeljan, Ravnica, Grgar), se imenujejo:
za predsednika:
MOZETIČ Igor, roj. 28. 2. 1958
Žigoni 26
5292 Renče
za namestnika predsednika:
REBRICA Anton, roj. 27. 10. 1954
Ulica Gradnikove brigade 39
5000 Nova Gorica
za članico:
ŠAVER Mojca, roj. 13. 9. 1967
Kidričeva ulica 32a
5000 Nova Gorica
za namestnika članice:
VALENTINČIČ Dejan, roj. 31. 3. 1987
Globno 1
5210 Deskle
za članico:
HLEDE Vera, roj. 21. 5. 1954
Ulica 25. maja 74
5000 Nova Gorica
za namestnico članice:
ČARGO Milena, roj. 27. 3. 1955
Gregorčičeva ulica 9
5210 Deskle
za člana:
HUMAR Ivan, roj. 25. 6. 1957
Seniški Breg 21
5213 Kanal
za namestnico člana:
ZORN Anastazija, roj. 11. 10. 1946
Trg 65
5292 Renče
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja II. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Šempeter - Vrtojba, del občine Renče - Vogrsko in del Mestne občine Nova Gorica (sedež: Nova Gorica), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti: Nova Gorica Center, Kromberk, Rožna Dolina, Šempeter pri Gorici, Vogrsko, Solkan, Bukovica, Vrtojba), se imenujejo:
za predsednika:
OREL Andrej, roj. 29. 9. 1952
Vipavska cesta 17
5000 Nova Gorica
za namestnika predsednika:
KLAVORA Goran, roj. 14. 5. 1965
Kidričeva ulica 18
5000 Nova Gorica
za člana:
ŽGAVC Stanko, roj. 1. 3. 1949
Gortanova ulica 24
5000 Nova Gorica
za namestnika člana:
VODOPIVEC Franc, roj. 28. 11. 1956
Potok pri Dornberku 29
5294 Dornberk
za članico:
ŠUŠMELJ Elvira, roj. 29. 7. 1961
Ulica Gradnikove brigade 47
5000 Nova Gorica
za člana:
ŠTRUKELJ Silvan, roj. 25. 12. 1968
Ozeljan 10a
5261 Šempas
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja II. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Ajdovščina in Vipava (sedež: Ajdovščina), se imenujejo:
za predsednika:
STOPAR Marjan, roj. 19. 7. 1958
Kosovelova ulica 24
5271 Vipava
za namestnico predsednika:
VELIKONJA Gloria Slavi, roj. 1. 2. 1961
Kidričeva ulica 35
5270 Ajdovščina
za članico:
REMEC Klara, roj. 29. 4. 1978
Selo 28b
5262 Črniče
za namestnico članice:
KAPELJ Ester, roj. 17. 2. 1960
Bezovica 1b
6275 Črni Kal
za člana:
KRAPEŽ Edvard, roj. 2. 4. 1950
Vilharjeva ulica 59
5270 Ajdovščina
za namestnika člana:
TROŠT Bogoslav, roj. 18. 6. 1948
Podbreg 15
5272 Podnanos
za člana:
FERJANČIČ Franc, roj. 23. 6. 1963
Zemono 2
5271 Vipava
za namestnika člana:
MIKUŽ Dušan, roj. 24. 12. 1978
Višnje 17
5273 Col
V volilno komisijo III. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del Mestne občine Ljubljana (bivše občine Ljubljana Vič - Rudnik, Ljubljana - Center in Ljubljana - Šiška) ter območja občin Cerknica, Logatec, Loška dolina, Bloke, Vrhnika, Log - Dragomer, Borovnica, Velike Lašče, Ig, Škofljica, Brezovica, Horjul, Dobrova - Polhov Gradec, Medvode in Vodice (sedež: Ljubljana Center), se imenujejo:
za predsednico:
ERZIN Martina, roj. 21. 10. 1966
Dunajska cesta 105
1000 Ljubljana
za namestnico predsednice:
HABJANIČ Lea , roj. 22. 5. 1967
Nazorjeva ulica 12
1000 Ljubljana
za člana:
POGORELEC Janez, roj. 19. 2. 1962
Periška cesta 29
1261 Ljubljana - Dobrunje
za namestnika člana:
STARC Marjan, roj. 22. 11. 1953
Ulica bratov Učakar 72
1000 Ljubljana
za člana:
GOLOB Kory, roj. 2. 8. 1973
Kotnikova ulica 24
1000 Ljubljana
za namestnika člana:
ILC Robert, roj. 3. 6. 1977
Smrjene 173
1291 Škofljica
za članico:
KNEZ Irena, roj. 17. 2. 1968
Kogojeva ulica 1
1000 Ljubljana
za namestnika članice:
PETAN Domen, roj. 3. 12. 1985
Cesta na Jezero 14
1380 Cerknica
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja III. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Cerknica, Logatec, Loška dolina in Bloke (sedež: Logatec), se imenujejo:
za predsednico:
BAH KOREN Daja, roj. 24. 7. 1966
Einspielerjeva ulica 3
1000 Ljubljana
za namestnika predsednice:
PAVLIČ Stanislav, roj. 1. 4. 1959
Ograde 3
1386 Stari Trg
za člana:
GORJUP Denis, roj. 18. 2. 1978
Cesta 4. maja 70a
1380 Cerknica
za namestnika člana:
RUPNIK Marko, roj. 5. 8. 1961
Hotedršica 116a
1372 Hotedršica
za člana:
POHOLE Miloš, roj. 23. 12. 1974
Notranjska cesta 28
1380 Cerknica
za namestnika člana:
PILETIČ Roman, roj. 19. 1. 1964
Podskrajnik 12
1380 Cerknica
za članico:
OBREZA MODIC Eva, roj. 10. 2. 1977
Kamna Gorica 26
1380 Cerknica
za namestnico članice:
KOGEJ Ksenija, roj. 1. 6. 1950
Tržaška cesta 67
1370 Logatec
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja III. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Vrhnika, Log - Dragomer, Borovnica (sedež: Vrhnika), se imenujejo:
za predsednico:
PETKOVŠEK Liljana, roj. 9. 4. 1958
Stara Vrhnika 53a
1360 Vrhnika
za namestnico predsednice:
MLINAR Gabrijela , roj. 10. 10. 1964
Turnovše 6
1360 Vrhnika
za člana:
CASERMAN Matevž, roj. 26. 12. 1982
Drenov Grič 18
1360 Vrhnika
za namestnico člana:
KOVAČIČ Polona, roj. 2. 12. 1985
Ljubljanska cesta 36a
1360 Vrhnika
za člana:
KOPRIVŠEK Miha, roj. 21. 5. 1975
Cesta v Zgornji log 38f
1000 Ljubljana
za namestnika člana:
PETROVČIČ Peter, roj. 14. 7. 1963
Robova cesta 3
1360 Vrhnika
za članico:
KARLO Damjana, roj. 2. 4. 1975
Ob Borovniščici 10
1353 Borovnica
za namestnika članice:
DEBEVEC Marko, roj. 8. 10. 1967
Padež 4
1353 Borovnica
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja III. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Velike Lašče, Ig, del občine Škofljica (brez krajevne skupnosti Lavrica), del občine Brezovica (brez krajevne skupnosti Brezovica) in del Mestne občine Ljubljana (del MČ Rudnik – Črna vas, del Peruzzijeve), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območje krajevnih skupnosti Velike Lašče, Rob, Turjak, Želimlje, Golo, Iška vas, Pijava Gorica, Rakitna, Škofljica, Ig, Tomišelj, Preserje, Vnanje Gorice, Barje, Notranje Gorice), (sedež: Ljubljana Vič - Rudnik), se imenujejo:
za predsednico:
ŽUŽEK JAVORNIK Barbara, roj. 28. 3. 1964
Cesta Cankarjeve brigade 9
1290 Grosuplje
za namestnico predsednice:
RIHAR Nevenka , roj. 5. 12. 1959
Krivec 3
1000 Ljubljana
za člana:
KOVAČIČ Martina, roj. 28. 3. 1980
Ljubljanska cesta 40
1292 Ig
za namestnico člana:
CVELBAR Polona, roj. 6. 12. 1950
Male Lašče 7a
1315 Velike Lašče
za člana:
STRAH Anton Benjamin, roj. 5. 1. 1939
Prilesje 9
1315 Velike Lašče
za namestnico člana:
MARUCELJ Petra, roj. 30. 11. 1981
Smrjene 160
1291 Škofljica
za članico:
ZIMIC Jelka, roj. 24. 6. 1952
Iška cesta 129
1292 Ig
za namestnico članice:
POGOREVC Natalija, roj. 13. 5. 1984
Ziherlova ulica 10
1000 Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja III. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del Mestne občine Ljubljana in del občine Škofljica (KS Lavrica) (sedež: Ljubljana Vič-Rudnik), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območje krajevnih skupnosti: del občine Ljubljana Vič - Rudnik, ki obsega območje krajevnih skupnosti: Peruzzi, Rudnik, Zeleni log, Galjevica, Krim, Trnovo, Rakova jelša, Lavrica), se imenujejo:
za predsednico:
TEPPEY Magda, roj. 24. 5. 1962
Pregljeva ulica 28
1000 Ljubljana
za namestnika predsednice:
ŠTEBLAJ Rok Janez , roj. 11. 8. 1968
Merčnikova ulica 4
1000 Ljubljana
za članico:
GLAŽAR Adriana, roj. 12. 7. 1989
Topniška ulica 14
1000 Ljubljana
za namestnika članice:
ZALETEL Klemen, roj. 16. 2. 1979
Cesta na postajo 1
1351 Brezovica
za člana:
GAŠPERŠIČ Janez, roj. 5. 5. 1957
Litijska cesta 186
1000 Ljubljana
za namestnico člana:
KREGAR Slavka, roj. 14. 10. 1959
Selska ulica 68
1291 Škofljica
za članico:
KRPIČ Nada, roj. 27. 12. 1964
Črna vas 294
1000 Ljubljana
za namestnico članice:
LENČIČ STOJANOVIĆ Erika, roj. 5. 10. 1973
Švabičeva ulica 1
1000 Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja III. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del Mestne občine Ljubljana (sedež: Ljubljana Vič-Rudnik), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območje krajevnih skupnosti Kolezija, Murgle, Stane Sever, Malči Belič, Vrhovci, Vič), se imenujejo:
za predsednico:
KARDELJ Nadija, roj. 19. 8. 1960
Kotnikova ulica 12
1000 Ljubljana
za namestnico predsednice:
ZALOKAR Lea-Jelisava, roj. 8. 12. 1955
Erjavčeva ulica 22
1000 Ljubljana
za člana:
ZEMLJAK Janez, roj. 27. 10. 1984
Brdo 26
1230 Domžale
za namestnika člana:
MALLY Miloš, roj. 15. 11. 1955
Tomažičeva ulica 36
1000 Ljubljana
za člana:
PAVČIČ Sebastian, roj. 24. 9. 1976
Preglov trg 6
1000 Ljubljana
za namestnika člana:
KOROŠEC Uroš, roj. 30. 5. 1976
Ulica borca Petra 26
1000 Ljubljana
za članico:
VESEL GABRIJELČIČ Janja, roj. 20. 1. 1950
Smolnik 24
1355 Polhov Gradec
za namestnico članice:
GABRIJELČIČ Kaja, roj. 1. 6. 1981
Žaucerjeva ulica 2a
1000 Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja III. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območja občin Horjul, Dobrova - Polhov Gradec, del občine Brezovica (KS Brezovica) in del Mestne občine Ljubljana, (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti Brezovica, Kozarje, Brdo, Črni Vrh, Dobrova, Horjul, Polhov Gradec, Rožna dolina, Milan Česnik), (sedež: Ljubljana Vič - Rudnik), se imenujejo:
za predsednico:
LESKOŠEK NIKOLIČ Lidija, roj. 4. 2. 1958
Ulica Malči Beličeve 65
1000 Ljubljana
za namestnika predsednice:
KRAŠEK Andrej, roj. 15. 8. 1974
Tlake 55
1293 Šmarje-Sap
za člana:
KUŠAR Aleš, roj. 27. 7. 1962
Ulica Jožeta Kopitarja 18
1351 Brezovica
za namestnico člana:
VALIČ CVELBAR Maja, roj. 20. 2. 1961
Suhadolčanova ulica 15
1231 Ljubljana - Črnuče
za člana:
MIKLIČ Janez, roj. 26. 5. 1963
Pot terencev 2
1351 Brezovica
za namestnico člana:
PIKEC VESEL Urška, roj. 16. 8. 1982
V Radno 16
1351 Brezovica
za člana:
ZORNIK Bojan, roj. 24. 12. 1950
Moškričeva ulica 32
1000 Ljubljana
za namestnico člana:
KOCIPER Maša, roj. 17. 7. 1972
Ob pristanu 8
1000 Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja III. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Ljubljana (bivša občina Ljubljana - Center), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti Gradišče, Trg osvoboditve, Ajdovščina, Kolodvor, Poljane, Prule, Stara Ljubljana, Stari Vodmat, Tabor, Nove Poljane, Ledina, Josip Prašnikar), (sedež: Ljubljana Center), se imenujejo:
za predsednico:
POLONČIČ Ladislava, roj. 24. 4. 1952
Kotnikova ulica 20
1000 Ljubljana
za namestnico predsednice:
HROVAT PIRNAT Metoda, roj. 16. 7. 1966
Vrhovci, cesta X/47
1000 Ljubljana
za članico:
PIRNAR Anja, roj. 18. 4. 1985
Gregorčičeva ulica 9
1000 Ljubljana
za namestnika članice:
JESIH Jure, roj. 25. 3. 1987
Trg Mladinskih delovnih brigad 12
1000 Ljubljana
za članico:
KUMP Tjaša Barbara, roj. 27. 12. 1972
Kotnikova ulica 24
1000 Ljubljana
za namestnika članice:
KRANJC Timotej, roj. 26. 7. 1991
Rožna dolina, cesta IV/39
1000 Ljubljana
za člana:
ROGELJ Marjan, roj. 28. 5. 1951
Ulica Koroškega bataljona 14
1000 Ljubljana
za namestnika člana:
HORVAT Matjaž, roj. 29. 7. 1979
Hudovernikova ulica 13
1000 Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja III. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Ljubljana (del območja bivše občine Ljubljana - Šiška) (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti Milan Majcen, Hinko Smrekar, Na jami, Zgornja Šiška, dr. Petra Držaja, Ljubo Šercer, Komandanta Staneta I) (sedež: Ljubljana Šiška), se imenujejo:
za predsednico:
BETETTO Nina, roj. 6. 4. 1962
Kmečka pot 32
1000 Ljubljana
za namestnico predsednice:
KOSTANJEVEC Vida, roj. 1. 8. 1961
Kettejeva ulica 7
1000 Ljubljana
za članico:
KOŠIR Ksenja, roj. 11. 10. 1966
Pavšičeva ulica 24
1000 Ljubljana
za namestnika članice:
MARTINEC Niko, roj. 3. 2. 1949
Gospodinjska ulica 11
1000 Ljubljana
za članico:
VIDONJA Silva Marinka, roj. 31. 12. 1945
Adamičeva ulica 22
1000 Ljubljana
za namestnika članice:
ŠTOJS GOLJAR Alen, roj. 9. 10. 1988
Goljarjeva pot 9
1210 Ljubljana - Šentvid
za člana:
KARDELJ Aleš, roj. 14. 5. 1951
Kotnikova ulica 12
1000 Ljubljana
za namestnika člana:
BIZJAK Matej, roj. 10. 4. 1975
Zofke Kvedrove ulica 20
1000 Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja III. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Ljubljana (del območja bivše občine Ljubljana - Šiška) (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti Komandanta Staneta II, Koseze, Litostroj, Komandanta Staneta III, Dravlje, Podutik) (sedež: Ljubljana Šiška), se imenujejo:
za predsednico:
DOVNIK Irena, roj. 11. 2. 1964
Mislejeva ulica 3
1000 Ljubljana
za namestnico predsednice:
JURAK Maja, roj. 3. 11. 1967
Klemenčičeva ulica 3
1000 Ljubljana
za članico:
VELKAVRH Teja, roj. 24. 4. 1988
Brilejeva ulica 4
1000 Ljubljana
za namestnico članice:
ISTENIČ Alenka, roj. 30. 6. 1972
Stanežiče 2
1210 Ljubljana - Šentvid
za članico:
ŠUHEL Majda, roj. 19. 10. 1956
Ulica bratov Babnik 51
1000 Ljubljana
za namestnico članice:
JELEN Tanja, roj. 30. 8. 1986
Pondor 12
3304 Tabor
za člana:
TRPLAN Karel, roj. 23. 10. 1937
Vrščajeva ulica 5
1000 Ljubljana
za namestnico člana:
FALETIČ Mateja, roj. 26. 1. 1968
Cesta v Gorice 20a
1000 Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja III. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Ljubljana (del območja bivše občine Ljubljana - Šiška), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti Dolomitskega odreda, Bratov Babnik, Šentvid, Vižmarje - Brod, Gunclje - Male Vižmarje), (sedež: Ljubljana Šiška), se imenujejo:
za predsednico:
PAŠKULIN Marjutka, roj. 19. 2. 1959
Rožanska ulica 4
1000 Ljubljana
za namestnika predsednice:
PETERKA Emerik, roj. 28. 12. 1952
Lamutova ulica 2
1000 Ljubljana
za člana:
BABNIK Klemen, roj. 8. 9. 1983
Devova ulica 10
1000 Ljubljana
za namestnico člana:
ŠTERBENC Marija, roj. 17. 3. 1949
Martinčeva ulica 28
1000 Ljubljana
za članico:
SEVER Ksenija, roj. 24. 7. 1947
Pestotnikova ulica 3
1210 Ljubljana - Šentvid
za namestnico članice:
PRAZNIK Ela, roj. 6. 2. 1995
Pustovrhova ulica 19
1210 Ljubljana - Šentvid
za člana:
BRGLEZ Pavel, roj. 15. 4. 1939
Cankarjevo nabrežje 7
1000 Ljubljana
za namestnico člana:
KOŠULJANDIĆ Eva, roj. 22. 12. 1954
Flandrova ulica 17
1117 Ljubljana - Dravlje
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja III. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območja občin Medvode, Vodice in del območja Mestne občine Ljubljana (del območja mestne četrti Šentvid), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti Bukovica - Šinkov Turn, Gameljne, Medvode, Pirniče, Smlednik, Stanežiče - Medno, Šmartno Tacen, Trnovec - Topol, Vodice, Preska, Senica, Sora, Vaše - Goričane, Zbilje), (sedež: Ljubljana Šiška), se imenujejo:
za predsednico:
ŠVAB ŠIROK Marjeta, roj. 29. 11. 1964
Stanežiče 50
1000 Ljubljana
za namestnico predsednice:
POTPARIĆ Beti, roj. 25. 3. 1972
Ramovševa ulica 43
1000 Ljubljana
za člana:
LAVTAR Roman, roj. 22. 10. 1961
Rakovnik 120
1215 Medvode
za namestnico člana:
STADLER Marija, roj. 21. 11. 1950
Cesta talcev 22
1215 Medvode
za člana:
ČASAR Saško, roj. 1. 10. 1954
Vikrče 33
1211 Ljubljana - Šmartno
za namestnika člana:
ŽEBOVEC Iztok, roj. 24. 3. 1969
Zbiljska cesta 1
1215 Medvode
za člana:
MEGLIČ Janez Štefan, roj. 1. 9. 1941
Spodnje Pirniče 66
1215 Medvode
za namestnika člana:
FURLAN Boštjan, roj. 31. 8. 1983
Pot na Hreše 29c
1000 Ljubljana
V volilno komisijo IV. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin del Mestne občine Ljubljana (bivši občini Ljubljana - Bežigrad in Ljubljana Moste - Polje), Kočevje, Osilnica, Kostel, Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica, Litija, Šmartno pri Litiji, Dol, Domžale, Lukovica, Moravče, Mengeš in Trzin (sedež: Ljubljana Bežigrad), se imenujejo:
za predsednika:
BALAŽIC Vladimir, roj. 11. 10. 1952
Vodnikova cesta 86a
1000 Ljubljana
za namestnico predsednika:
KOGEJ DMITROVIČ Biserka, roj. 10. 2. 1958
Ulica Metoda Mikuža 20
1000 Ljubljana
za člana:
ČIBEJ Gorazd, roj. 13. 12. 1975
Brajnikova ulica 45
1000 Ljubljana
za namestnico člana:
KRSTIĆ Darja, roj. 9. 6. 1956
Cerkova ulica 6a
1000 Ljubljana
za člana:
PINTAR Janez, roj. 13. 12. 1967
Adamičeva cesta 6
1293 Šmarje-Sap
za namestnico člana:
AJANOVIĆ HOVNIK Sanja, roj. 14. 7. 1977
Ulica Molniške čete 3
1000 Ljubljana
za članico:
STOSCHITZKY Mojca, roj. 18. 8. 1963
Maklenovec 16
1225 Lukovica
za namestnika članice:
LEVSTEK Vinko, roj. 15. 7. 1968
Graben 1a
1316 Ortnek
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja IV. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Kočevje, Osilnica in Kostel (sedež: Kočevje), se imenujejo:
za predsednika:
POKLAČ Roman, roj. 19. 5. 1960
Bračičeva ulica 3
1330 Kočevje
za namestnico predsednika:
DRNOVŠEK Nada, roj. 11. 7. 1981
Ažbetova ulica 6
1000 Ljubljana
za članico:
TROHA Katica, roj. 10. 7. 1960
Rudarsko naselje 28
1330 Kočevje
za namestnika članice:
KALINIĆ Janko, roj. 26. 7. 1959
Reška cesta 11
1330 Kočevje
za člana:
KOVAČIČ Janez, roj. 13. 6. 1957
Mrtvice 8
1332 Stara Cerkev
za namestnico člana:
BAUER Tatjana, roj. 11. 1. 1979
Ložec 1a
1337 Osilnica
za članico:
NOVAK Janja, roj. 26. 7. 1966
Bračičeva ulica 20
1330 Kočevje
za namestnika članice:
VESEL Alojz, roj. 10. 11. 1957
Cvišlerji 30a
1330 Kočevje
V okrajno volilno komisijo 2 volilnega okraja IV. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok (sedež: Ribnica), se imenujejo:
za predsednika:
VOLF Blaž, roj. 11. 4. 1953
Trg zbora odposlancev 60
1330 Kočevje
za namestnika predsednika:
MILAVEC Blaž, roj. 25. 7. 1978
Cesta Majde Šilc 14
1317 Sodražica
za člana:
POGORELC Andrej, roj. 5. 8. 1956
Vinice 32
1317 Sodražica
za namestnico člana:
LOVŠIN Simona, roj. 14. 5. 1981
Sajevec 13
1310 Ribnica
za članico:
GRBEC Irma, roj. 20. 3. 1966
Grčarice 33
1331 Dolenja vas
za namestnico članice:
ERJAVEC LOVŠIN Mateja, roj. 26. 8. 1970
Gornje Lepovče 55
1310 Ribnica
za članico:
OREL Nuša, roj. 19. 8. 1956
Ljubljanska cesta 2
1310 Ribnica
za namestnika članice:
ZIDAR Jože, roj. 7. 8. 1979
Breže 22
1310 Ribnica
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja IV. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Grosuplje in Dobrepolje ter del občine Ivančna Gorica (večinski del občine Ivančna Gorica, razen naselij Radanja vas, Sobrače, Pusti Javor, Sela pri Sobračah in Vrh pri Sobračah) (sedež: Grosuplje), se imenujejo:
za predsednico:
MARJETIČ ZEMLJIČ Polonca, roj. 15. 6. 1962
Ob Grosupeljščici 2
1290 Grosuplje
za namestnico predsednice:
JOVANOVIČ GABERŠEK Špela, roj. 8. 3. 1984
Taborska cesta 3
1290 Grosuplje
za članico:
STRNAD Milena, roj. 11. 4. 1960
Kriška vas 11
1294 Višnja Gora
za namestnika članice:
ŠTRUS Andrej, roj. 29. 8. 1976
Pod gozdom, cesta IV/1
1290 Grosuplje
za članico:
ZUPANČIČ Ana, roj. 29. 11. 1943
Brinje, cesta I/45
1290 Grosuplje
za namestnika članice:
GRUDEN Uroš, roj. 1. 7. 1967
Mala vas pri Grosupljem 16
1290 Grosuplje
za članico:
ZAVIRŠEK Nevenka, roj. 19. 10. 1952
Trdinova cesta 13
1293 Šmarje-Sap
za namestnika članice:
NOVAK Bojan, roj. 2. 9. 1977
Bruhanja vas 35
1312 Videm - Dobrepolje
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja IV. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Litija in Šmartno pri Litiji ter del občine Ivančna Gorica (naselja Radanja vas, Sobrače, Pusti Javor, Sela pri Sobračah, Vrh pri Sobračah) (sedež: Litija), se imenujejo:
za predsednika:
KAPLJA Milan, roj. 19. 12. 1952
Ulica 25. maja 8
1270 Litija
za namestnika predsednika:
ŠTRUS Dušan, roj. 23. 1. 1979
Kresnice 128
1281 Kresnice
za člana:
FERK Bojan, roj. 14. 8. 1965
Kresnice 36a
1281 Kresnice
za namestnika člana:
SUKIČ Boštjan, roj. 15. 7. 1981
Zgornji Hotič 45
1270 Litija
za člana:
FELE Filip, roj. 21. 8. 1971
Polšnik 2
1272 Polšnik
za namestnika člana:
ZAVRL Gregor, roj. 1. 9. 1986
Nova Gora 5a
1274 Gabrovka
za članico:
OCEPEK Joža, roj. 24. 8. 1949
Cesta komandanta Staneta 5
1270 Litija
za namestnika članice:
GODEC Marko, roj. 13. 1. 1963
Litijska dobrava III 7
1270 Litija
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja IV. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del Mestne občine Ljubljana (del nekdanje občine Ljubljana Moste-Polje) in del občine Dol pri Ljubljani (Dolsko), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti Besnica, Dolsko, Klopce, Lipoglav, Zalog, Vevče - Kašelj, Novo Polje, Zadvor, Bizovik, Polje, Hrušica - Fužine), (sedež: Ljubljana Moste - Polje), se imenujejo:
za predsednika:
RUPARČIČ Jože, roj. 26. 2. 1966
Tugomerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
za namestnico predsednika:
GLIHA Tamara, roj. 6. 8. 1977
Cankarjeva ulica 7
1000 Ljubljana
za članico:
GRUBOR Tijana, roj. 2. 5. 1985
Rusjanov trg 8
1000 Ljubljana
za namestnika članice:
LEMAIĆ Marko, roj. 3. 8. 1979
Ulica bratov Učakar 58
1000 Ljubljana
za članico:
BUČAR Darja, roj. 11. 11. 1961
Rusjanov trg 8
1000 Ljubljana
za namestnico članice:
PRAŠNIKAR Irena, roj. 31. 5. 1967
Zagorica 3
1262 Dol pri Ljubljani
za članico:
BOBNAR Marjeta, roj. 3. 12. 1960
Cesta XVIII/24
1000 Ljubljana
za namestnika članice:
ŠERTEL Janko, roj. 1. 7. 1948
Grafenauerjeva ulica 53
1000 Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja IV. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Ljubljana (del nekdanje občine Ljubljana Moste - Polje), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti Nove Fužine, Sotočje, Štepanja vas, 25. maj), (sedež: Ljubljana Moste - Polje), se imenujejo:
za predsednico:
KHALIL ŠNUDERL Jana, roj. 17. 4. 1951
Kurirska pot 4
1360 Vrhnika
za namestnika predsednice:
TRIVIČ Dragan, roj. 26. 5. 1962
Hacquetova ulica 4
1000 Ljubljana
za člana:
KOSTIĆ Aleksandar, roj. 24. 7. 1979
Štepanjska cesta 22
1000 Ljubljana
za namestnika člana:
KORINŠEK Črt, roj. 31. 8. 1980
Ulica Pohorskega bataljona 67
1000 Ljubljana
za članico:
KAMBIČ Katarina, roj. 27. 5. 1963
Štihova ulica 18
1000 Ljubljana
za namestnico članice:
ŽABJEK Marija, roj. 7. 9. 1944
Pržanjska ulica 22
1000 Ljubljana
za člana:
KASTELIC Anton, roj. 23. 2. 1943
Bilečanska ulica 5
1000 Ljubljana
za namestnico člana:
VEHAR Jasmina, roj. 17. 1. 1984
Šmartinska cesta 238b
1000 Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja IV. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Ljubljana (del nekdanje občine Ljubljana Moste-Polje), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti Šmartno, Zadobrova, Dušan Kveder Tomaž, Jože Moškrič, Zelena jama, Moste - Selo, Kodeljevo), (sedež: Ljubljana Moste - Polje), se imenujejo:
za predsednico:
SEDEJ GRČAR Andreja, roj. 8. 2. 1966
Kavškova ulica 8
1000 Ljubljana
za namestnico predsednice:
KRIVIC Katarina, roj. 9. 11. 1947
Raičeva ulica 65b
1000 Ljubljana
za članico:
ORAŽEM Špela, roj. 18. 8. 1988
Mali Log 14
1318 Loški Potok
za namestnico članice:
PAVLINIČ Klara, roj. 1. 6. 1989
Kamnica 36
1262 Dol pri Ljubljani
za člana:
DIMNIK Janez, roj. 16. 5. 1952
Zaloška cesta 305
1000 Ljubljana
za namestnico člana:
ŽAGAR Dominika, roj. 15. 8. 1992
Besnica 23a
1129 Ljubljana - Zalog
za člana:
LESAR Matija, roj. 14. 12. 1951
Kosovelova ulica 26
1000 Ljubljana
za namestnico člana:
VALIČ Lara, roj. 18. 6. 1975
Povšetova ulica 89a
1000 Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja IV. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Ljubljana (del nekdanje občine Ljubljana Bežigrad) in del območja občine Dol pri Ljubljani (občina Dol pri Ljubljani brez Dolskega) (sedež: Ljubljana Bežigrad), se imenujejo:
za predsednico:
SIMSIČ Andreja, roj. 25. 8. 1967
Topniška ulica 43
1000 Ljubljana
za namestnico predsednice:
KOSEC Nataša, roj. 9. 6. 1968
Vodnikova ulica 6
1000 Ljubljana
za članico:
ANTLOGA Alenka, roj. 24. 12. 1983
Šarhova ulica 28
1000 Ljubljana
za namestnika članice:
BEC Jakob, roj. 26. 4. 1986
Primožičeva ulica 19
1231 Ljubljana - Črnuče
za članico:
KOVAČIČ Darinka, roj. 17. 12. 1957
Ocvirkova ulica 59
1231 Ljubljana - Črnuče
za namestnico članice:
PETERKA Leja, roj. 14. 8. 1988
Podgora pri Dolskem 94
1262 Dol pri Ljubljani
za članico:
COLARIČ Nina, roj. 4. 10. 1982
Petričeva ulica 15
1231 Ljubljana - Črnuče
za namestnico članice:
BREZIGAR STANIČ Ivanka, roj. 20. 8. 1941
Polanškova ulica 40
1231 Ljubljana - Črnuče
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja IV. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Ljubljana (del nekdanje občine Ljubljana Bežigrad), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti Boris Ziherl, Miran Jarc, Stadion, Koroških partizanov, Triglav, Bežigrad II, Bežigrad I, Anton Tomaž Linhart, Boris Kidrič, Savsko naselje, Ivan Kavčič - Nande, Tomačevo - Jarše), (sedež: Ljubljana Bežigrad), se imenujejo:
za predsednico:
KOZJEK Deja, roj. 7. 2. 1969
Potrčeva ulica 6
1000 Ljubljana
za namestnico predsednice:
ŠKULJ GRADIŠAR Irena, roj. 31. 8. 1958
Topniška ulica 27
1000 Ljubljana
za člana:
HODEJ Rok, roj. 3. 4. 1989
Glavarjeva ulica 47
1000 Ljubljana
za namestnico člana:
ZUPANČIČ Avguština, roj. 8. 8. 1950
Posavskega ulica 28
1000 Ljubljana
za članico:
KOCJANČIČ Branka, roj. 26. 2. 1964
Papirniški trg 7
1000 Ljubljana
za namestnico članice:
NOVAK Monika, roj. 26. 2. 1989
Bratov Čebuljev ulica 7
1000 Ljubljana
za članico:
ZUPANEK Jelka, roj. 18. 2. 1947
Bilečanska ulica 4
1000 Ljubljana
za namestnico članice:
PETRUŠIĆ Svjetlana, roj. 31. 8. 1977
Štajerska cesta 20
1000 Ljubljana
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja IV. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja občine Domžale ter območja občin Lukovica in Moravče (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti Trojane, Blagovica, Peče, Velika vas - Dešen, Moravče, Češnjice pri Domžalah, Krašnja, Zlato Polje, Lukovica, Vrhpolje pri Moravčah, Krtina, Prevoje pri Šentvidu, Rafolče, Dob, Rova, Ihan, Radomlje, Tomo Brejc - Vir, Domžale - Simona Jenka, Homec - Nožice) (sedež: Domžale), se imenujejo:
za predsednico:
MEJAČ Helena, roj. 23. 3. 1973
Tunjiška cesta 11
1241 Kamnik
za namestnico predsednice:
KODELA KOLAR Barbara, roj. 31. 1. 1972
Slamnikarska ulica 2a
1234 Mengeš
za članico:
KARLOVŠEK Julija, roj. 5. 3. 1982
Ulica Antona Skoka 7
1230 Domžale
za namestnico članice:
REBOLJ Vojka, roj. 23. 2. 1953
Podstran 2
1251 Moravče
za članico:
KABAJ PLETERSKI Urška, roj. 2. 2. 1978
Jurčičeva ulica 12
1230 Domžale
za namestnika članice:
JUTERŠEK Marko, roj. 18. 8. 1990
Trnjava 34
1225 Lukovica
za članico:
CERAR VINDIŠAR Alenka, roj. 20. 9. 1946
Novo Polje, cesta III/3b
1000 Ljubljana
za namestnico članice:
VIDIC Ivanka, roj. 7. 1. 1950
Dole pri Krašcah 47
1251 Moravče
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja IV. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja občine Domžale in območja občin Mengeš in Trzin (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti Jarše - Rodica, Preserje, Domžale - Slavko Šlander, Domžale - Venclja Perka, Dragomelj - Pšata) (sedež: Domžale), se imenujejo:
za predsednico:
JANJOŠ Anita, roj. 27. 9. 1965
Kersnikova ulica 9
1234 Mengeš
za namestnico predsednice:
FATUR JESENKO Milojka, roj. 4. 8. 1960
Jesenova ulica 2a
1230 Domžale
za članico:
KAMNIKAR Lea, roj. 23. 2. 1988
Merosodna ulica 1
1000 Ljubljana
za namestnika članice:
VUK Josip, roj. 22. 1. 1956
Koreno 28
1225 Lukovica
za člana:
DEŽELAK Tomaž, roj. 26. 4. 1969
Gostičeva ulica 22
1230 Domžale
za namestnika člana:
LENASSI Roman, roj. 18. 8. 1949
Pot za Bistrico 40
1230 Domžale
za člana:
BREGAR Boštjan, roj. 12. 12. 1973
Zalog pri Moravčah 9
1251 Moravče
za namestnika člana:
KLAJDERIČ Jaka, roj. 25. 5. 1987
Ulica Matije Tomca 2
1230 Domžale
V volilno komisijo V. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Šentjur, Dobje, Mestne občine Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Mestne občine Velenje, Žalec, Polzela, Prebold, Braslovče, Tabor, Vransko, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Solčava, Mozirje, Rečica ob Savinji, Nazarje, Šoštanj, Šmarno ob Paki, Mislinja, Slovenj Gradec, Črna na Koroškem, Mežica, Ravne na Koroškem, Prevalje, Dravograd, Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi in Vuzenica (sedež: Celje), se imenujejo:
za predsednika:
AUBREHT Branko, roj. 28. 5. 1965
Škalske Cirkovce 17
3320 Velenje
za namestnico predsednika:
BOVHA Marija, roj. 14. 3. 1958
Maistrova ulica 9
3000 Celje
za člana:
APAT Sebastjan, roj. 26. 9. 1974
Šalek 84
3322 Velenje
za namestnico člana:
KAMPUŠ Katarina, roj. 20. 12. 1971
Pucova ulica 4
3000 Celje
za članico:
LESAR Mateja, roj. 5. 6. 1973
Opekarna 7
1420 Trbovlje
za namestnika članice:
CIMPERŠEK Andrej, roj. 19. 10. 1985
Ilovca 7
3212 Vojnik
za člana:
VIRANT Roman, roj. 12. 2. 1956
Čopova ulica 6
3310 Žalec
za namestnico člana:
DRUGOVIČ Urška, roj. 1. 2. 1966
Na Otoku 13
3000 Celje
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja V. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Šentjur in Dobje (sedež: Šentjur pri Celju), se imenujejo:
za predsednico:
KIDRIČ Polona, roj. 8. 11. 1975
Cesta Valentina Orožna 11
3230 Šentjur
za namestnico predsednice:
DOLAR BOŽIČ Tanja, roj. 9. 11. 1974
Tomšičeva ulica 1
3310 Žalec
za članico:
STROPNIK Mojca, roj. 16. 4. 1982
Kameno 14b
3230 Šentjur
za namestnico članice:
ERJAVEC Irena, roj. 19. 1. 1952
Cesta Valentina Orožna 15
3230 Šentjur
za člana:
GOMINŠEK Peter, roj. 29. 8. 1957
Goričica 33
3230 Šentjur
za namestnika člana:
KUKOVIČ Ivan, roj. 3. 9. 1958
Na Lipico 1
3230 Šentjur
za članico:
RECKO Valentina, roj. 22. 3. 1968
Gorica pri Slivnici 88
3263 Gorica pri Slivnici
za namestnico članice:
KOSMATIN Sabina, roj. 13. 10. 1965
Robova ulica 7
3000 Celje
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja V. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del Mestne občine Celje ter občine Štore, Vojnik in Dobrna (po Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti nekdanje občine Celje: Svetina, Teharje, Štore, Ljubečna, Vojnik, Frankolovo, Strmec pri Vojniku, Šmartno v Rožni dolini, Škofja vas, Ostrožno, Hudinja, Lava, Dečkovo naselje, Dobrna pri Celju) (sedež: Celje), se imenujejo:

za predsednika:
ŽUGELJ Matevž, roj. 30. 5. 1953
Gorica pri Šmartnem 36d
3000 Celje
za namestnico predsednice:
HORVAT Cvetka, roj. 18. 8. 1977
Cvetna ulica 36
3230 Šentjur
za članico:
KAUČIČ FLORJAN Karmen, roj. 19. 10. 1985
Kačeva ulica 2
3000 Celje
za namestnico članice:
KOSEM Karmen, roj. 29. 9. 1964
Arclin 33a
3211 Škofja vas
za članico:
PLEVNIK Ika, roj. 21. 1. 1944
Škapinova ulica 10
3000 Celje
za namestnika članice:
VERBOVŠEK Dušan, roj. 30. 7. 1959
Razgledna ulica 11
3000 Celje
za člana:
LESKOVŠEK Zlatko, roj. 3. 12. 1950
Udarniška ulica 5
3220 Štore
za namestnico člana:
STOPINŠEK Bojana, roj. 30. 3. 1983
Kompole 178
3220 Štore
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja V. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del Mestne občine Celje (po Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti nekdanje občine Celje: Trnovlje pri Celju, Nova vas, Gaberje, Dolgo polje, Otok Slavko Šlander, Aljažev hrib, Center, Otok Savinja, Otok Karel Destovnik Kajuh, Pod gradom, Medlog), (sedež: Celje), se imenujejo:
za predsednika:
PRITEKELJ Miran, roj. 17. 2. 1956
Arclin 29a
3211 Škofja vas
za namestnico predsednika:
DIMEC Ida, roj. 17. 4. 1960
Lopata 34b
3000 Celje
za članico:
KAUČIČ Darja, roj. 17. 6. 1959
Košnica pri Celju 51h
3000 Celje
za namestnico članice:
BANIČ ZEBEC Andreja, roj. 21. 8. 1957
Škvarčeva ulica 9
3000 Celje
za člana:
WIRTH Alex, roj. 27. 3. 1992
Slatina 4e
3201 Šmartno v Rožni dolini
za namestnico člana:
PAPIČ LINDIČ Maja, roj. 5. 2. 1983
Ljubljanska cesta 31
3000 Celje
za članico:
TAJNIK Suzana, roj. 2. 12. 1985
Goriška ulica 1
3000 Celje
za namestnico članice:
KODRE Katja, roj. 18. 5. 1981
Na rebri 2
3000 Celje
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja V. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Polzela, del občine Žalec in del Mestne občine Velenje (KS Vinska Gora), (po Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti nekdanje občine Žalec: Galicija, Vinska Gora, Ponikva pri Žalcu, Gotovlje, Šempeter v Savinjski dolini, Polzela, Andraž nad Polzelo, Žalec, Vrbje) (sedež: Žalec), se imenujejo:
za predsednico:
JAZBINŠEK ŽGANK Alenka, roj. 12. 12. 1969
Ulica Nikole Tesla 1
3310 Žalec
za namestnika predsednice:
KOŠENINA Stanislav, roj. 26. 11. 1950
Podvin 214
3310 Žalec
za člana:
POTEKO Martin, roj. 28. 2. 1981
Gotoveljska cesta 1
3310 Žalec
za namestnico člana:
PIRMANŠEK VIRANT Lora, roj. 9. 12. 1958
Čopova ulica 6
3310 Žalec
za člana:
JAGER Stane, roj. 10. 5. 1957
Bevkova ulica 8
3310 Žalec
za namestnico člana:
TEKAVC Vilma, roj. 8. 2. 1961
Šlandrov trg 26
3310 Žalec
za članico:
JEVŠNIK Ana, roj. 15. 10. 1986
Dobrič 11
3313 Polzela
za namestnico članice:
RIBIČ Nevenka, roj. 13. 10. 1962
Breg pri Polzeli, Cesta v gaj 77
3313 Polzela
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja V. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Prebold, Braslovče, Tabor, Vransko in del občine Žalec (po Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti nekdanje občine Žalec: Liboje, Petrovče, Griže, Šešče pri Preboldu, Prebold, Trnava, Braslovče, Gomilsko, Letuš, Tabor, Vransko) (sedež: Žalec), se imenujejo:
za predsednico:
LESJAK TRATNIK Milena, roj. 9. 12. 1954
Skozi Gaj 11
3321 Prebold
za namestnika predsednice:
ROŽIČ Uroš, roj. 13. 9. 1975
Lepa ulica 15
3311 Šempeter v Savinjski dolini
za članico:
VOVK PETROVSKI Tanja, roj. 7. 3. 1973
Zabukovica 77
3302 Griže
za namestnico članice:
LEBIČ Tatjana, roj. 28. 11. 1956
Šentrupert 25
3303 Gomilsko
za člana:
GOLAVŠEK Marjan, roj. 7. 3. 1963
Matke 34b
3312 Prebold
za namestnico člana:
PODBREGAR Damijana, roj. 24. 4. 1980
Vransko 14
3305 Vransko
za člana:
FRIC Dušan, roj. 25. 11. 1936
Graščinska cesta 20
3312 Prebold
za namestnico člana:
BASLE Tanja, roj. 19. 9. 1965
Migojnice 2
3302 Griže
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja V. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Gornji Grad, Ljubno, Luče, Solčava, Mozirje, Rečica ob Savinji in Nazarje (sedež: Mozirje), se imenujejo:
za predsednico:
PORT Janja, roj. 16. 1. 1964
Brezje 42
3330 Mozirje
za namestnico predsednice:
KRIVEC Marija, roj. 4. 10. 1957
Žlaborska pot 15
3331 Nazarje
za članico:
ČASL Suzana, roj. 6. 2. 1966
Logarska dolina 6
3335 Solčava
za namestnika članice:
VERBUČ Gregor, roj. 4. 4. 1942
Radegunda 66
3330 Mozirje
za članico:
ŽAGAR Helena, roj. 15. 11. 1952
Loke 34
3330 Mozirje
za namestnika članice:
ČEČ Edvard, roj. 8. 9. 1963
Na Gradišču 11
3330 Mozirje
za članico:
CIGALE Milena, roj. 4. 9. 1966
Savinjska cesta 14
3331 Nazarje
za namestnico članice:
ERMENC Branka, roj. 27. 3. 1962
Zgornji Dol 20, Nova Štifta
3342 Gornji Grad
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja V. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del Mestne občine Velenje (po Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti nekdanje občine Velenje: Šentilj, Bevče, Gorica, Velenje Šalek, Paka pri Velenju, Velenje Center levi breg, Edvard Kardelj, Velenje Konovo, Velenje Šmartno, Velenje Stara vas, Škale, Cirkovce), (sedež: Velenje), se imenujejo:
za predsednico:
JAZBEC Metka, roj. 11. 8. 1966
Podkraj pri Velenju 25b
3320 Velenje
za namestnico predsednice:
PEČOVNIK Milena, roj. 21. 5. 1958
Gorenjska cesta 15a
3320 Velenje
za članico:
VRABIČ Darinka, roj. 14. 11. 1955
Ulica Pohorskega bataljona 21
3320 Velenje
za namestnika članice:
PERNOVŠEK Miroslav, roj. 24. 12. 1941
Cesta IX/29
3320 Velenje
za članico:
IMPERL Helena, roj. 8. 3. 1946
Koroška cesta 13b
3320 Velenje
za namestnika članice:
GOLAVŠEK Zoran, roj. 12. 6. 1962
Koželjskega ulica 2
3320 Velenje
za člana:
ŠKARJA Gašper, roj. 9. 3. 1980
Lipa 32
3320 Velenje
za namestnico člana:
ARLIČ Sonja, roj. 6. 4. 1964
Škale 82
3320 Velenje
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja V. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Šoštanj, Šmartno ob Paki in del Mestne občine Velenje (po Zakonu o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, ZDVEDZ-UPB1, Uradni list RS, št. 24/05, območje okraja obsega območja naslednjih krajevnih skupnosti nekdanje občine Velenje: Velenje Center desni breg, Podkraj-Kavče, Velenje Staro Velenje, Pesje, Bele Vode, Gaberke, Gorenje, Lokovica, Plešivec, Ravne, Skorno - Florjan, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Topolšica, Zavodnje) (sedež: Velenje), se imenujejo:
za predsednico:
ZUPAN CIMPERMAN Barbka, roj. 10. 3. 1971
Malteška cesta 102
3320 Velenje
za namestnika predsednice:
OBRADOVIĆ Borko, roj. 27. 6. 1982
Cesta Františka Foita 2
3320 Velenje
za članico:
MOŠKON Andreja, roj. 2. 9. 1975
Florjan 279
3325 Šoštanj
za namestnico članice:
AŽMAN Cvetka, roj. 22. 6. 1957
Gorenje 14a
3327 Šmartno ob Paki
za članico:
ČAS KRNEŽA Judita, roj. 12. 7. 1967
Ravne 98j
3325 Šoštanj
za namestnico članice:
HOSTNIK Maja, roj. 3. 2. 1980
Stritarjeva cesta 4
3320 Velenje
za člana:
KODRUN Jure, roj. 3. 7. 1975
Ravne 16a
3325 Šoštanj
za namestnico člana:
AŽMAN Mateja, roj. 29. 1. 1981
Šmartno ob Paki 123a
3327 Šmartno ob Paki
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja V. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje Mestne občine Slovenj Gradec in občine Mislinja (sedež: Slovenj Gradec), se imenujejo:
za predsednico:
ČAS Petra, roj. 16. 7. 1961
Golavabuka 12a
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
za namestnico predsednice:
JANČIČ Silva, roj. 29. 12. 1980
Maistrova ulica 13
2380 Slovenj Gradec
za članico:
ŠILIH Franja, roj. 24. 3. 1949
Legenska cesta 34
2380 Slovenj Gradec
za namestnika članice:
PRAPROTNIK Miha, roj. 11. 4. 1970
Maistrova ulica 3
2380 Slovenj Gradec
za članico:
SEČKO Nina, roj. 21. 1. 1982
Gradišče 39a
2380 Slovenj Gradec
za namestnico članice:
CESAR Evgenija, roj. 4. 11. 1964
Ronkova ulica 44
2380 Slovenj Gradec
za članico:
JESENIČNIK MERNIK Mirja, roj. 17. 5. 1975
Ronkova ulica 6
2380 Slovenj Gradec
za namestnika članice:
MRAK Jernej, roj. 8. 7. 1963
Završe 13
2382 Mislinja
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja V. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, Mežica in Prevalje (sedež: Ravne na Koroškem), se imenujejo:
za predsednico:
VEČKO DIMC Ana, roj. 29. 7. 1953
Brdinje 82
2390 Ravne na Koroškem
za namestnika predsednice:
DOŠEN Simon, roj. 21. 7. 1971
Javornik 29
2390 Ravne na Koroškem
za člana:
LIPOVNIK Samo, roj. 10. 1. 1977
Pod gonjami 46
2391 Prevalje
za namestnico člana:
PORI Frančiška, roj. 8. 3. 1955
Na Produ 43
2391 Prevalje
za člana:
KAVTIČNIK Dejan, roj. 13. 11. 1950
Stržovo 34
2392 Mežica
za namestnico člana:
MAUHLER Nina, roj. 19. 1. 1972
Prežihova ulica 9
2392 Mežica
za članico:
REBULA Irma, roj. 13. 11. 1954
Leška cesta 5b
2392 Mežica
za namestnico članice:
ARBEITER Leonida, roj. 15. 3. 1955
Koprivna 43
2393 Črna na Koroškem
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja V. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Dravograd, Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi in Vuzenica (sedež: Radlje ob Dravi), se imenujejo:
za predsednico:
PESERL Karolina, roj. 11. 6. 1964
Splavarska ulica 10
2367 Vuzenica
za namestnico predsednice:
ŠTEHARNIK Milena, roj. 14. 3. 1965
Koroška cesta 21
2370 Dravograd
za člana:
KOROŠAK Miran, roj. 2. 4. 1970
Pod grad 52
2370 Dravograd
za namestnika člana:
HAMLER Franc, roj. 12. 8. 1958
Vorančeva ulica 10
2366 Muta
za članico:
JAKIČIČ Helena, roj. 16. 8. 1970
Brezno 92
2363 Podvelka
za namestnika članice:
STERŽE Matjaž, roj. 6. 10. 1974
Mlinska ulica 12
2367 Vuzenica
za člana:
DRŽEČNIK Maksimiljan, roj. 12. 1. 1955
Rdeči Breg – del 72
2363 Podvelka
za namestnico člana:
KRAKER Jasna, roj. 10. 7. 1986
Brezni Vrh 10a
2363 Podvelka
V volilno komisijo VI. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Brežice, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Hrastnik, Kostanjevica na Krki, Krško, Laško, Metlika, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Novo mesto, Radeče, Semič, Sevnica, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trbovlje, Trebnje, Zagorje ob Savi in Žužemberk (sedež: Novo mesto), se imenujejo:
za predsednico:
ŽIBERT Marjetica, roj. 30. 9. 1957
Aškerčeva ulica 5
8000 Novo mesto
za namestnika predsednice:
KODRIČ Boris, roj. 22. 1. 1961
Krožna pot 8
8222 Otočec
za člana:
JUKIČ Luka, roj. 13. 7. 1974
Grajski trg 39
8360 Žužemberk
za namestnika člana:
UDOVČ Goran, roj. 26. 1. 1977
Stari Grad 5
8270 Krško
za člana:
KASTELEC Marjan, roj. 22. 9. 1967
Lastovče 34
8000 Novo mesto
za namestnika člana:
PIRC Janez, roj. 27. 10. 1977
Gornji Križ 6
8360 Žužemberk
za člana:
MAJHENIČ Iztok, roj. 8. 12. 1971
Presladol 9
8280 Brestanica
za namestnika člana:
GEGIČ Slavko, roj. 12. 6. 1971
Cesarjeva ulica 20
8000 Novo mesto
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja VI. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Črnomelj, Metlika in Semič (sedež: Črnomelj), se imenujejo:
za predsednico:
PLEVNIK Darinka, roj. 24. 9. 1950
Trubarjeva ulica 2
8340 Črnomelj
za namestnika predsednice:
ZUPANIČ Marko, roj. 7. 11. 1966
Mestni log 6
8330 Metlika
za člana:
ŠAJATOVIĆ Ilija, roj. 26. 12. 1974
Na Obrh 10
8330 Metlika
za namestnico člana:
STARIHA Marija, roj. 31. 8. 1953
Vajdova ulica 26
8333 Semič
za člana:
STARE Damir, roj. 26. 1. 1977
Črnomaljska cesta 2
8333 Semič
za namestnika člana:
MATKOVIČ Jurij, roj. 3. 2. 1980
Dragatuš 13a
8343 Dragatuš
za člana:
PERUŠIČ Janez, roj. 17. 12. 1965
Butoraj 24
8340 Črnomelj
za namestnico člana:
JANKOVIČ Tončka, roj. 6. 7. 1973
Adlešiči 24a
8341 Adlešiči
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja VI. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Šentjernej, Škocjan in Žužemberk ter del Mestne občine Novo mesto (območje krajevnih skupnosti Bela cerkev, Birčna vas, Brusnice, Dolž, Gabrje, Podgrad, Stopiče, Šmarjeta in Uršna sela) (sedež: Novo mesto), se imenujejo:
za predsednico:
JORDAN Urška, roj. 24. 9. 1950
Maistrova ulica 15
8000 Novo mesto
za namestnico predsednice:
PEKOLJ Eva, roj. 5. 9. 1983
Skalickega ulica 10
8000 Novo mesto
za člana:
HUDOKLIN Miran, roj. 23. 9. 1975
Zwittrova ulica 18
8000 Novo mesto
za namestnika člana:
ZUPAN Rafael, roj. 28. 9. 1949
Gorenja vas 13
8220 Šmarješke Toplice
za članico:
KURPES Mija, roj. 27. 12. 1939
Gorenje Kamence 33
8000 Novo mesto
za namestnika članice:
KUŠLJAN Dominko, roj. 8. 8. 1971
Trubarjeva ulica 25
8310 Šentjernej
za članico:
BRULC Helena, roj. 14. 8. 1971
Krallova ulica 45
8000 Novo mesto
za namestnika članice:
HROVATIČ Igor, roj. 2. 7. 1963
Škrjanče pri Novem mestu
8000 Novo mesto
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja VI. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Straža in del Mestne občine Novo mesto (območje krajevnih skupnosti Bršljin, Bučna vas, Center, Drska, Gotna vas, Kandija - Grm, Karteljevo, Ločna - Mačkovec, Majde Šilc, Mali Slatnik, Mestne njive, Otočec, Prečna, Regrča vas, Straža, Šmihel in Žabja vas) (sedež: Novo mesto), se imenujejo:
za predsednico:
JANKO Marija, roj. 5. 10. 1966
Ulica Slavka Gruma
8000 Novo mesto
za namestnika predsednice:
PULKO Roman, roj. 11. 2. 1959
Pod vinogradi 2
8351 Straža
za članico:
BLAŽIČ Ida, roj. 1. 8. 1982
Lastovče 38
8000 Novo mesto
za namestnika članice:
PETANČIČ Boris, roj. 11. 11. 1948
Seidlova ulica 36
8000 Novo mesto
za člana:
JUDEŽ Simon, roj. 19. 9. 1980
Podbreznik 106
8000 Novo mesto
za namestnico člana:
KOTAR Jožica, roj. 18. 8. 1949
Sela pri Dolenjskih Toplicah 7
8350 Dolenjske Toplice
za člana:
MAJCEN Stojan, roj. 12. 5. 1947
Ragovska ulica 6a
8000 Novo mesto
za namestnika člana:
VRANC Veno, roj. 8. 4. 1975
Jakčeva ulica 2
8000 Novo mesto
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja VI. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Trebnje, Mokronog - Trebelno in Šentrupert (sedež: Trebnje), se imenujejo:
za predsednika:
KOVIČ Boštjan, roj. 2. 4. 1971
Dolenje Ponikve 50
8210 Trebnje
za namestnika predsednika:
ŽUŽEK Metod, roj. 4. 5. 1951
Rimska cesta 3
8210 Trebnje
za člana:
GORNIK Marko, roj. 16. 9. 1965
Šolska ulica 4
8000 Novo mesto
za namestnika člana:
PAVLIN Blaž, roj. 26. 2. 1975
Tomšičeva ulica 3
8210 Trebnje
za članico:
BRILJ Bogdana, roj. 20. 11. 1976
Sela pri Šumberku 27
8360 Žužemberk
za namestnika članice:
MARINČEK Gorazd, roj. 14. 6. 1952
Dolenje Selce 18
8211 Dobrnič
za članico:
SILA Špela, roj. 8. 7. 1983
Slakova ulica 11
8210 Trebnje
za namestnico članice:
TRDINA Darinka, roj. 15. 7. 1957
Jakčeva ulica 2
8000 Novo mesto
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja VI. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Brežice (sedež: Brežice), se imenujejo:
za predsednico:
POTPARIČ JANEŽIČ Tjaša, roj. 20. 6. 1963
Trg Pohorskega bataljona 5
1412 Kisovec
za namestnico predsednice:
KNEZ MOLAN Danijela, roj. 24. 4. 1972
Zdole 70a
8272 Zdole
za člana:
ŠKRLEC Boštjan, roj. 23. 3. 1971
Velika dolina 4a
8261 Jesenice na Dolenjskem
za namestnika člana:
GERMOVŠEK Milan, roj. 10. 2. 1982
Cundrovec 22
8250 Brežice
za člana:
MOČAN Tomaž, roj. 29. 9. 1974
Mladinska ulica 5
8257 Dobova
za namestnico člana:
VREČAR ZORČIČ Nataša, roj. 12. 6. 1976
Velike Malence 49c
8262 Krška vas
za člana:
JANKOVIČ Mitja, roj. 8. 7. 1966
Savska pot 26
8250 Brežice
za namestnika člana:
VEGELJ Gregor, roj. 21. 5. 1984
Ulica bratov Gerjovičev 52
8257 Dobova
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja VI. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Kostanjevica na Krki in Krško (sedež: Krško), se imenujejo:
za predsednika:
TRAMPUŠ Bojan, roj. 18. 8. 1964
Hmeljska cesta 22a
8311 Kostanjevica na Krki
za namestnika predsednika:
VEJNOVIĆ Goran, roj. 27. 8. 1980
Osredek pri Trški Gori 6c
8270 Krško
za člana:
OLOVEC Janez Jože, roj. 11. 10. 1994
Vrtnarska pot 1
8273 Leskovec pri Krškem
za namestnika člana:
PETRIŠIČ Sandi, roj. 21. 12. 1970
Zdolska cesta 16a
8270 Krško
za članico:
POMPE Katarina, roj. 1. 6. 1983
Stolovnik 67
8280 Brestanica
za namestnika članice:
UMEK Rok, roj. 23. 6. 1986
Kovinarska ulica 11a
8270 Krško
za člana:
PETAN Tomaž, roj. 4. 3. 1967
Kremen 31
8270 Krško
za namestnika člana:
NAVOJ Bogdan, roj. 26. 7. 1982
Podbočje 32
8312 Podbočje
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja VI. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Sevnica (sedež: Sevnica), se imenujejo:
za predsednico:
PREDANIČ Tadeja, roj. 1. 8. 1969
Pod Vrtačo 17
8290 Sevnica
za namestnico predsednice:
POZDEREC Petra, roj. 28. 8. 1972
Orešje nad Sevnico 43
8290 Sevnica
za člana:
KORENE Gregor, roj. 8. 1. 1982
Žigrski Vrh 32
8290 Sevnica
za namestnico člana:
DERNOVŠEK Zdenka, roj. 23. 5. 1975
Razbor 30
1434 Loka pri Zidanem Mostu
za člana:
KIREN Silvo, roj. 1. 7. 1970
Gornja Prekopa 13
8311 Kostanjevica na Krki
za namestnico člana:
NOVŠAK Tanja, roj. 2. 6. 1965
Pod Vrtačo 19
8290 Sevnica
za članico:
KUZMIČKI Mojca, roj. 5. 12. 1973
Pečje 27
8290 Sevnica
za namestnika članice:
PIPAN Franc, roj. 12. 10. 1941
Cesta na Dobravo 27
8290 Sevnica
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja VI. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Laško in Radeče (sedež: Laško), se imenujejo:
za predsednico:
PEŠEC Zdenka, roj. 5. 9. 1954
Badovinčeva ulica 20
3270 Laško
za članico:
REBOV Janja, roj. 21. 12. 1985
Velike Grahovše 33
3270 Laško
za namestnico članice:
MAŽGON Nina, roj. 29. 3. 1979
Ulica XIV. divizije 5
3272 Rimske Toplice
za člana:
KOZMUS Marjan, roj. 11. 10. 1951
Jagoče 13e
3270 Laško
za namestnika člana:
SUŠIN Alojz, roj. 2. 2. 1950
Obrežje 60
1432 Zidani Most
za člana:
KOZINC Drago, roj. 24. 10. 1961
Starograjska ulica 8
1433 Radeče
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja VI. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje Občine Hrastnik (sedež: Hrastnik), se imenujejo:
za predsednico:
BREČKO Alis, roj. 30. 11. 1962
Naselje Aleša Kaple 8a
1430 Hrastnik
za namestnico predsednice:
KLENOVŠEK Darja, roj. 31. 1. 1963
Pot Vitka Pavliča 13
1430 Hrastnik
za članico:
PEČNIK Nina, roj. 27. 12. 1977
Cesta Hermana Debelaka 8
1430 Hrastnik
za namestnika članice:
TERBOVC Mitja, roj. 27. 9. 1971
Partizanska cesta 62
1431 Dol pri Hrastniku
za člana:
DRAKSLER Alojz, roj. 6. 3. 1953
Marno 9
1431 Dol pri Hrastniku
za namestnico člana:
BANTAN Marjeta, roj. 30. 1. 1970
Slatno 25
1431 Dol pri Hrastniku
za članico:
LAZNIK Katjuša, roj. 25. 6. 1967
Planinska cesta 10
1431 Dol pri Hrastniku
za namestnika članice:
METERC Denis, roj. 15. 11. 1965
Log 28e
1430 Hrastnik
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja VI. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Trbovlje (sedež: Trbovlje), se imenujejo:

za predsednico:
ŠKERBIC ČEBELA Marjana, roj. 17. 3. 1951
Mestni trg 1
1420 Trbovlje
za namestnika predsednice:
TREVEN Vili, roj. 28. 8. 1952
Sveta Planina 37
1420 Trbovlje
za članico:
JURAJA Marija, roj. 24. 5. 1944
Partizanska cesta 27
1420 Trbovlje
za namestnika članice:
NAGLIČ Anton, roj. 4. 2. 1945
Majcenova cesta 17a
1420 Trbovlje
za člana:
VOZEL Mitja, roj. 29. 9. 1971
Ulica Sallaumines 5
1420 Trbovlje
za namestnika člana:
MRVOLJAK Amel, roj. 12. 1. 1987
Trg svobode 35
1420 Trbovlje
za člana:
GUZEJ Samo, roj. 4. 2. 1962
Kešetovo 1
1420 Trbovlje
za namestnika člana:
GAČNIK Andrej, roj. 27. 5. 1966
Vreskovo 65
1420 Trbovlje
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja VI. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Zagorje ob Savi (sedež: Zagorje ob Savi), se imenujejo:
za predsednico:
ANŽEL Jelka, roj. 6. 11. 1963
Kešetovo 11a
1420 Trbovlje
za namestnico predsednice:
PERDIH CIZEJ Anita, roj. 4. 11. 1962
Fakinova ulica 4
1410 Zagorje ob Savi
za članico:
MAHNE Nataša, roj. 7. 3. 1974
Trg Pohorskega bataljona 1b
1412 Kisovec
za namestnico članice:
DRAŠLAR Irena, roj. 2. 12. 1966
Orehovica 18
1411 Izlake
za članico:
GUNA Ana, roj. 24. 4. 1983
Fakinova ulica 9
1410 Zagorje ob Savi
za namestnico članice:
REGANCIN Sara, roj. 9. 12. 1969
Cankarjev trg 10
1410 Zagorje ob Savi
za člana:
LIPEC Janez, roj. 18. 3. 1950
Cesta 9. avgusta 79
1410 Zagorje ob Savi
V volilno komisijo VII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Šmarje pri Jelšah, Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Oplotnica, Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi, Rače - Fram, Hoče - Slivnica, Miklavž na Dravskem polju, Starše, Duplek, del občine Pesnica (samo območje nekdanje KS Pernica) in območje Mestne občine Maribor (sedež: Maribor), se imenujejo:
za predsednika:
REISMAN Branko, roj. 21. 7. 1958
K Mlinu 2, Razvanje
2000 Maribor
za namestnico predsednika:
OZMEC Simona, roj. 8. 10. 1974
Žolgarjeva ulica 15
2000 Maribor
za člana:
LESJAK Benjamin, roj. 21. 9. 1974
Gorkega ulica 51
2000 Maribor
za namestnico člana:
BOGATINOVSKI Mladenka, roj. 9. 7. 1983
Kremplova ulica 4
2000 Maribor
za članico:
BRUMEN Nina, roj. 24. 10. 1975
Zgornje Hlapje 29a
2222 Jakobski Dol
za namestnico članice:
PODERGAJS Mojca, roj. 4. 8. 1974
Dobrava 80, Dobrovlje
3214 Zreče
za člana:
PIŠEK Ivan, roj. 7. 4. 1965
Zlatoličje 105
2205 Starše
za namestnika člana:
LUKETIČ Zdravko, roj. 24. 11. 1956
Ob gozdu 23
2000 Maribor
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja VII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Šmarje pri Jelšah, Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina in Rogatec (sedež: Šmarje pri Jelšah), se imenujejo:
za predsednico:
STRAŠEK Zinka, roj. 29. 3. 1958
Mestinje 16
3241 Podplat
za namestnico predsednice:
DOBNIK Simona, roj. 21. 5. 1973
Polžanska vas 3
3240 Šmarje pri Jelšah
za članico:
ROMIH Nataša, roj. 6. 4. 1966
Babna Brda 1
3264 Sveti Štefan
za namestnika članice:
PELKO Anton, roj. 15. 1. 1980
Cerovec pod Bočem 46
3250 Rogaška Slatina
za članico:
KOPRIVC Ana, roj. 1. 7. 1942
Pristava 41c
3253 Pristava pri Mestinju
za namestnico članice:
JUG Anita, roj. 30. 8. 1990
Drensko rebro 41
3261 Lesično
za članico:
VREČKO Milena, roj. 29. 8. 1945
Cankarjeva ulica 11
3240 Šmarje pri Jelšah
za namestnico članice:
POLAJŽAR Greta, roj. 12. 7. 1975
Sveti Jurij 4c
3252 Rogatec
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja VII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Oplotnica (sedež: Slovenska Bistrica), se imenujejo:
za predsednico:
KRAMBERGER WHERRY Metka, roj. 28. 8. 1971
Vošnjakova ulica 7
2314 Zgornja Polskava
za namestnico predsednice:
FURMAN Karmen, roj. 17. 4. 1980
Na Jožefu 49
2310 Slovenska Bistrica
za člana:
REPNIK Branko, roj. 24. 11. 1945
Črešnjevec 56
2310 Slovenska Bistrica
za namestnika člana:
ZORKO Luka, roj. 18. 8. 1977
Špindlerjeva ulica 37
2310 Slovenska Bistrica
za člana:
MAHORKO Drago, roj. 12. 4. 1950
Jamova ulica 9
2310 Slovenska Bistrica
za namestnico člana:
LIPOGLAV Polona, roj. 20. 2. 1984
Klopce 11
2310 Slovenska Bistrica
za članico:
SKERBIŠ Patricija, roj. 7. 9. 1984
Stranske Makole 20a
2321 Makole
za namestnika članice:
VIDONJA Alen, roj. 4. 3. 1985
Prežihova ulica 7
2331 Pragersko
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja VII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče (sedež: Slovenske Konjice), se imenujejo:
za predsednico:
ZIDANŠEK Lidija, roj. 20. 11. 1975
Mestni trg 15
3210 Slovenske Konjice
za namestnico predsednice:
VETRIH Mojca, roj. 6. 3. 1984
Doliška cesta 14
3205 Vitanje
za članico:
KODBA Anita, roj. 5. 10. 1977
Slomškova ulica 3b
3210 Slovenske Konjice
za namestnico članice:
SEŠEL Lucija, roj. 28. 12. 1971
Vešenik 44
3210 Slovenske Konjice
za članico:
MATEVŽIČ Polona, roj. 29. 5. 1982
Kovaška cesta 45
3214 Zreče
za namestnico članice:
NONER Liljana, roj. 26. 4. 1969
Ulica Toneta Melive 8a
3210 Slovenske Konjice
za članico:
SELINŠEK Ida, roj. 20. 2. 1956
Mizarska cesta 45
3210 Slovenske Konjice
za namestnico članice:
VIDONJA Nevenka, roj. 25. 2. 1960
Prežihova ulica 13
2331 Pragersko
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja VII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Ruše, Lovrenc na Pohorju in Selnica ob Dravi (sedež: Ruše), se imenujejo:
za predsednico:
VESELIČ Andreja, roj. 10. 11. 1972
Pod šolo 8a
2351 Kamnica
za namestnico predsednice:
KRAJNC Sonja, roj. 23. 10. 1969
Prešernova ulica 2
2366 Muta
za člana:
MALETIĆ Nino, roj. 28. 4. 1968
Spodnja Selnica 86
2352 Selnica ob Dravi
za namestnico člana:
MURŠIČ Karmen, roj. 15. 2. 1992
Špengova ulica 7
2342 Ruše
za člana:
FRAS Milan, roj. 25. 1. 1950
Zgornja Selnica 31d
2352 Selnica ob Dravi
za namestnika člana:
ŽIŽEK Miha, roj. 19. 10. 1986
Vivatova ulica 3
2342 Ruše
za članico:
DOLINŠEK Nada Marija, roj. 12. 8. 1944
Spodnji Slemen 45a
2352 Selnica ob Dravi
za namestnika člana:
ŠTERMAN Vekoslav, roj. 8. 5. 1961
Ulica Ruške čete 14
2342 Ruše
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja VII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Rače - Fram in del občine Hoče - Slivnica (samo Reka - Pohorje), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti v nekdanji občini Maribor: Reka Pohorje, Fram, Rače, Bresternica - Gaj, Limbuš, Pekre, Kamnica, Prežihov Voranc), (sedež: Maribor), se imenujejo:
za predsednico:
BALTIĆ Senada, roj. 6. 3. 1960
Grogova ulica 8
2000 Maribor
za namestnico predsednice:
DOBČNIK ŠOŠTERIČ Danila, roj. 22. 8. 1969
Cotičeva ulica 17c
2341 Limbuš
za članico:
ŠPANINGER Irena, roj. 22. 3. 1966
Morska cesta 44
2313 Fram
za namestnico članice:
DUMANIČ Lidija, roj. 23. 2. 1950
Vrbanska cesta 16a
2000 Maribor
za člana:
ŠKERBINC Renato, roj. 11. 4. 1979
Za Kalvarijo 130
2000 Maribor
za namestnika člana:
STRNAD Matjaž, roj. 12. 3. 1978
Polana 15a
2311 Hoče
za članico:
DROZG Vlasta, roj. 20. 12. 1938
Slovenska ulica 38
2000 Maribor
za namestnico članice:
MESAREC Mateja, roj. 23. 2. 1978
Šmigočeva ulica 4
2204 Miklavž na Dravskem polju
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja VII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Miklavž na Dravskem polju, Starše in del občine Hoče Slivnica (brez nekdanje krajevne skupnosti občine Maribor - Reka Pohorje) (sedež: Maribor), se imenujejo:
za predsednico:
KEŽMAH Urška, roj. 2. 8. 1975
Hočka ulica 17
2000 Maribor
za namestnika predsednice:
STARE Amadeja, roj. 10. 10. 1985
Polenšak 52
2257 Polenšak
za članico:
KUJUNDŽIĆ LUKAČEK Helena, roj. 19. 9. 1966
Lackova cesta 90
2000 Maribor
za namestnico članice:
VOBIČ Stanka, roj. 4. 9. 1958
Zlatoličje 7a
2205 Starše
za članico:
MEDVED Kaja, roj. 29. 3. 1982
Pod vinogradi 28
2000 Maribor
za namestnika članice:
BRGLEZ Dušan, roj. 27. 9. 1969
Trniče 15
2206 Marjeta na Dravskem polju
za članico:
NATERER Stanislava, roj. 17. 12. 1949
Malečnik 77
2229 Malečnik
za namestnico članice:
ĐUKANOVIĆ Igor, roj. 12. 7. 1968
Dogoška cesta 59
2000 Maribor
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja VII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Duplek in del občine Pesnica (območje nekdanje krajevne skupnosti Pernica), (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti v nekdanji občini Maribor: Jože Lacko, Zgornji Duplek, Malečnik, Ruperče, Tone Čufar, Pernica, Korena, Vurberk, Dvorjane, Spodnji Duplek, Melje, Počehova), (sedež: Maribor), se imenujejo:
za predsednico:
PLEVČAK Katarina, roj. 26. 8. 1965
Borova vas 25
2000 Maribor
za namestnico predsednice:
KOPUN ŠKOFIČ Tadeja, roj. 12. 8. 1982
Zgornji Duplek 19
2241 Spodnji Duplek
za člana:
ŠKRABAR Gorazd, roj. 20. 2. 1978
Ulica Moše Pijade 6
2000 Maribor
za namestnico člana:
KALACUN Aleksandra, roj. 22. 4. 1981
Ulica Vita Kraigherja 24
2000 Maribor
za članico:
COKOJA Tina, roj. 23. 6. 1988
Celestrina 11b
2229 Malečnik
za namestnika članice:
HAUPTMAN Janko, roj. 29. 5. 1964
Dvorjane 89
2241 Spodnji Duplek
za člana:
BRKIĆ Miroslav, roj. 8. 9. 1940
Na Pušo 1
2000 Maribor
za namestnika člana:
NOVAK Matej, roj. 31. 5. 1989
Ulica čebelarja Močnika 9
2204 Miklavž na Dravskem polju
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja VII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Maribor (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti v nekdanji občini Maribor Za tremi ribniki, Ob parku, Krčevina, Anton Aškerc, Heroja Toneta Tomšiča, Borisa Kidriča, Ivan Cankar, Košaki, Rotovž, Talci, Koroška vrata) (sedež: Maribor), se imenujejo:
za predsednika:
KLENOVŠEK Tomaž Rudi, roj. 28. 11. 1968
Ulica heroja Tomšiča 11
2000 Maribor
za namestnico predsednika:
VESENJAK Maja, roj. 30. 1. 1983
Strossmayerjeva ulica 32b
2000 Maribor
za člana:
KACAFURA Mihael, roj. 3. 4. 1955
Mladinska ulica 7
2000 Maribor
za namestnico člana:
AJDIČ Špela, roj. 3. 11. 1979
Razvanjska cesta 69
2000 Maribor
za člana:
IPAVIC Božidar, roj. 15. 12. 1951
Gregorčičeva ulica 26
2000 Maribor
za namestnika člana:
ČONČ Jože, roj. 24. 12. 1960
Ljubljanska ulica 2
2000 Maribor
za članico:
MLEKUŽ Helena, roj. 25. 1. 1929
Kersnikova ulica 15d
2000 Maribor
za namestnico članice:
DRŽIĆ Marina, roj. 13. 7. 1962
Ulica heroja Bračiča 14
2000 Maribor
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja VII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Maribor (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9 .1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti v nekdanji občini Maribor Franc Zalaznik Leon, Pohorski bataljon, Heroja Šercerja, Juga Polak, Moše Pijada, Miloš Zidanšek, Greenwich, Avgust Majerič, Drago Kobal, Maks Durjava) (sedež: Maribor), se imenujejo:
za predsednika:
NOVAČAN Dušan, roj. 27. 1. 1963
Ulica Staneta Severja 18
2000 Maribor
za namestnico predsednika:
UNTERLEHNER Darja, roj. 21. 2. 1979
Ruška cesta 11
2000 Maribor
za člana:
GULIČ Jurij, roj. 9. 2. 1976
Livadna ulica 23
2000 Maribor
za namestnika člana:
JERIČ Drago, roj. 8. 1. 1958
Lovska ulica 25
2000 Maribor
za člana:
MIDLIL Borut, roj. 17. 2. 1963
Ulica Eve Lovše 6
2000 Maribor
za namestnika člana:
KASJAK Andrej, roj. 29. 11. 1969
Ulica slovenskih španskih borcev 2
2000 Maribor
za članico:
DROZG Marta, roj. 4. 7. 1934
Kolaričeva ulica 5
2000 Maribor
za namestnika članice:
KRUMPAK Renato, roj. 21. 1. 1964
Partizanska cesta 73
2000 Maribor
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja VII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Maribor (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti v nekdanji občini Maribor: Radvanje, Ivan Zagernik Joco, Dušan Kveder Tomaž, Slavko Šlander, Razvanje) (sedež: Maribor), se imenujejo:
za predsednika:
HERIČ Denis, roj. 19. 7. 1974
Pohorska ulica 15
2000 Maribor
za namestnico predsednika:
RAKUŠA Andreja, roj. 30. 6. 1981
Savci 15
2258 Sveti Tomaž
za članico:
BRAVC Marjana, roj. 22. 10. 1966
Elektrarniška ulica 22
2351 Kamnica
za namestnico članice:
IVNIK Majda, roj. 21. 2. 1955
Ulica Staneta Severja 5
2000 Maribor
za člana:
MIDLIL Karl, roj. 28. 11. 1935
Ulica Janka Sernca 68
2103 Maribor
za namestnico člana:
KOPČIČ Natalija, roj. 2. 7. 1967
Celjska ulica 14
2000 Maribor
za članico:
KOLMANIČ Jelka, roj. 1. 1. 1949
Borova vas 27
2000 Maribor
za namestnico članice:
ROŽMAN Romana, roj. 21. 1. 1983
Ob gozdu 28
2312 Orehova vas
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja VII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega del območja Mestne občine Maribor (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti v nekdanji občini Maribor Proletarskih brigad, Franc Rozman Stane, Angel Besednjak, Jožica Flander, Heroja Vojka, Slava Klavora, Martin Konšak) (sedež: Maribor), se imenujejo:
za predsednika:
GRMOVŠEK Tomaž, roj. 8. 7. 1967
Gospejna ulica 7
2000 Maribor
za namestnika predsednika:
GRAH Jožef, roj. 29. 12. 1958
Plečnikova ulica 9
2000 Maribor
za člana:
ALATIČ Krešimir, roj. 1. 8. 1958
Nikova ulica 4b
2000 Maribor
za namestnika člana:
KALOH Peter, roj. 30. 7. 1983
Robičeva ulica 20
2341 Limbuš
za članico:
ŠKERBINC MUZLOVIČ Tina, roj. 6. 11. 1981
Za Kalvarijo 130
2103 Maribor
za namestnico članice:
VAZZAZ FERČEC Mirjana, roj. 6. 8. 1977
Kratka ulica 9, Skoke
2204 Miklavž na Dravskem polju
za člana:
PERUŠ Otmar, roj. 18. 11. 1934
Metelkova ulica 39a
2000 Maribor
za namestnika člana:
PRAH Rok, roj. 10. 3. 1981
Klinetova ulica 4
2000 Maribor
V volilno komisijo VIII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območja občin Velika Polana, Črenšovci, Kobilje, Lendava, Dobrovnik, Odranci, Turnišče, Ormož, Sveti Tomaž, Središče ob Dravi, Ljutomer, Križevci, Razkrižje, Veržej, Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš, Grad, Kuzma, Moravske Toplice, Mestne občine Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Beltinci, Apače, Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Benedikt, Cerkvenjak, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Lenart, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Kungota, Šentilj, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Trnovska vas, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Markovci, Hajdina, Cirkulane, Kidričevo, Majšperk, Žetale, Videm, Podlehnik, Zavrč, Mestne občine Ptuj ter del občine Pesnica (večinski del, brez nekdanje krajevne skupnosti Pernica) (sedež: Ptuj), se imenujejo:
za predsednika:
JANŽEKOVIČ Beno, roj. 24. 5. 1956
Kicar 78c
2250 Ptuj
za namestnika predsednika:
ŽMAUC Andrej, roj. 10. 10. 1954
Ciril - Metodov drevored 7
2250 Ptuj
za članico:
HOJNIK Janja, roj. 31. 10. 1979
Borovci 59
2281 Markovci
za namestnico članice:
BRAČKO Janja, roj. 29. 10. 1983
Slovenja vas 61
2288 Hajdina
za člana:
KEKEC Mirko, roj. 29. 11. 1965
Žabjak 22a
2250 Ptuj
za namestnika člana:
ROŽMARIN Dejan, roj. 17. 7. 1979
Poljska cesta 13a
2251 Ptuj
za članico:
KLEMENČIČ Maja, roj. 16. 4. 1985
Ob progi 7
9240 Ljutomer
za namestnico članice:
GOBOR Klaudija, roj. 15. 9. 1981
Lendavska ulica 17a
9000 Murska Sobota
V okrajno volilno komisijo 1. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Velika Polana, Črenšovci, Kobilje, Lendava, Dobrovnik, Odranci, Turnišče (sedež: Lendava), se imenujejo:
za predsednika:
BOČKOREC Bojan, roj. 14. 1. 1974
Krplivnik 36
9205 Hodoš
za namestnico predsednika:
BERTALANIČ Mirela, roj. 15. 5. 1974
Kopitarjeva ulica 3
9000 Murska Sobota
za člana:
CIGAN Jožef, roj. 27. 11. 1962
Srednja Bistrica 4
9232 Črenšovci
za namestnika člana:
HORVAT Miha, roj. 15. 10. 1989
Žižki 31g
9232 Črenšovci
za člana:
ŠANDOR Franc, roj. 9. 4. 1956
Dolnji Lakoš, Glavna ulica 88
9220 Lendava
za namestnico člana:
STAREŠINA Gabrijela, roj. 15. 1. 1981
Kobilje 16a
9227 Kobilje
za članico:
GÖNC Timea, roj. 21. 5. 1983
Župančičeva ulica 6f
9220 Lendava
za namestnika članice:
SARJAŠ Sven, roj. 13. 1. 1977
Lendavske Gorice 42
9220 Lendava
V okrajno volilno komisijo 2. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi (sedež: Ormož), se imenujejo:
za predsednika:
KEČEK Janko, roj. 19. 6. 1950
Hardek 25a
2270 Ormož
za namestnico predsednika:
MASTEN TOPLAK Erika, roj. 21. 12. 1972
Polenci 42c
2257 Polenšak
za člana:
IVANUŠA Leon, roj. 27. 8. 1984
Pušenci 4a
2270 Ormož
za namestnika člana:
ZORE Simon, roj. 18. 10. 1990
Skolibrova ulica 4
2270 Ormož
za člana:
KOLARIČ Milan, roj. 22. 5. 1953
Lačaves 53
2276 Kog
za namestnico člana:
KOSI Stanislava, roj. 19. 6. 1964
Rucmanci 51
2258 Sveti Tomaž
za članico:
PREMUŠ Stanka, roj. 1. 10. 1955
Hardek 14a
2270 Ormož
za namestnika članice:
TROFENIK Marko, roj. 16. 11. 1972
Mihovci pri Veliki Nedelji 104
2274 Mihovci
V okrajno volilno komisijo 3. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej (sedež: Ljutomer), se imenujejo:
za predsednika:
NEMEC Oton, roj. 5. 4. 1955
Kidričeva ulica 66
9240 Ljutomer
za namestnico predsednika:
GRIL Suzana, roj. 21. 9. 1968
Panonska ulica 31
2000 Maribor
za člana:
MAKOTER Jože, roj. 17. 2. 1955
Cven 59a
9240 Ljutomer
za namestnico člana:
SEMENIČ Ksenija, roj. 30. 4. 1972
Podgradje 16b
9240 Ljutomer
za članico:
FEKONJA Sandra, roj. 30. 3. 1981
Železne Dveri 8a
9240 Ljutomer
za namestnico članice:
TALJAN Blanka, roj. 4. 10. 1975
Krapje 25
9241 Veržej
za člana:
MARKRAB Roman, roj. 10. 5. 1966
Cesta Ivana Kaučiča 6
9240 Ljutomer
za namestnico člana:
MLINARIČ JAGER Petra, roj. 5. 11. 1980
Užiška ulica 2c
9240 Ljutomer
V okrajno volilno komisijo 4. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Cankova, Tišina, Gornji Petrovci, Šalovci, Hodoš, Grad, Kuzma, del občine Moravske Toplice, del Mestne občine Murska Sobota, Puconci in Rogašovci (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti nekdanje občine Murska Sobota: Krog, Rogašovci, Kuzma, Gornji Petrovci, Čepinci, Šalovci, Hodoš, Križevci, Mačkovci, Grad, Pertoča, Prosenjakovci, Ratkovci, Bodonci, Cankova, Selo - Fokovci, Zenkovci, Puconci, Šulinci, Martjanci, Brezovci, Gederovci, Tišina) (sedež: Murska Sobota), se imenujejo:
za predsednika:
JUG Stanislav, roj. 26. 7. 1968
Korovci 21a
9261 Cankova
za namestnico predsednika:
HORVAT KUSTEC Sonja, roj. 2. 10. 1975
Tomšičeva ulica 27
9000 Murska Sobota
za člana:
WOLF Zoran, roj. 25. 4. 1983
Krašči 1a
9261 Cankova
za namestnika člana:
ČRNKO Damjan, roj. 28. 1. 1984
Neradnovci 62
9203 Petrovci
za člana:
KLEMENT Marijan, roj. 16. 7. 1967
Grad 172b
9264 Grad
za namestnika člana:
VREČIČ Boris, roj. 2. 2. 1981
Bodonci 148
9265 Bodonci
za člana:
CRNKOVIČ Leopold, roj. 23. 10. 1949
Puconci 55
9201 Puconci
za namestnico člana:
ZRINSKI GÖNTER Martina, roj. 5. 9. 1977
Pečarovci 5
9202 Mačkovci
V okrajno volilno komisijo 5. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Beltinci in del občine Moravske Toplice ter del Mestne občine Murska Sobota (po stanju na dan sprejema Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor, Uradni list RS, št. 46/92, 24. 9. 1992, območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti nekdanje občine Murska Sobota: Melinci, Ižakovci, Dokležovje, Bakovci, Lipa, Beltinci, Bogojina, Bratonci, Gančani, Tešanovci, Moravci, Rakičan, Lipovci, Lendavska, Park, Alija Kardoša, Borisa Kidriča, Partizan, Černelavci, Turopolje) (sedež: Murska Sobota), se imenujejo:
za predsednico:
PAVLIČ GOLDINSKIJ Natalija, roj. 3. 7. 1972
Zelena ulica 30
9000 Murska Sobota
za namestnika predsednika:
ŽIŽEK Stanislav, roj. 27. 3. 1972
Tišina 5c
9251 Tišina
za člana:
KUZMIČ Jernej, roj. 27. 1. 1983
Cvetkova ulica 2d
9000 Murska Sobota
za namestnika člana:
KOS Zoran, roj. 2. 12. 1972
Ulica Staneta Rozmana 1b
9000 Murska Sobota
za člana:
HOBLAJ Zoran, roj. 3. 11. 1967
Šolsko naselje 10
9000 Murska Sobota
za namestnika člana:
BALIGAČ Andrej, roj. 25. 10. 1969
Filovci 150a
9222 Bogojina
za člana:
KOVAČIČ Janez, roj. 19. 12. 1954
Travniška ulica 14
9231 Beltinci
za namestnico člana:
ROŠIC FEGUŠ Verena, roj. 30. 10. 1985
Krekova ulica 21
2000 Maribor
V okrajno volilno komisijo 6. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici (sedež: Gornja Radgona), se imenujejo:
za predsednika:
NEUVIRT Marjan, roj. 1. 10. 1952
Rihtarovci 2
9252 Radenci
za namestnico predsednika:
STARE Adrijana, roj. 24. 3. 1981
Ulica 25. maja 6
2250 Ptuj
za članico:
GRANFOL Vera, roj. 1. 11. 1963
Lackova ulica 23
9250 Gornja Radgona
za namestnico članice:
KOTNIK KAJDIČ Vesna, roj. 27. 3. 1967
Črešnjevci 152a
9250 Gornja Radgona
za člana:
NJIVAR Miroslav, roj. 27. 2. 1947
Panonska ulica 10
9250 Gornja Radgona
za namestnika člana:
GRLEC Simon, roj. 3. 1. 1984
Zgornje Konjišče 2
9253 Apače
za članico:
DOKL Vesna, roj. 18. 8. 1974
Leninova ulica 4
9250 Gornja Radgona
za namestnika članice:
KOCBEK Branko, roj. 1. 11. 1960
Lomanoše 24
9250 Gornja Radgona
V okrajno volilno komisijo 7. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Benedikt, Cerkvenjak, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Lenart, Sveta Ana in Sveta Trojica v Slovenskih Goricah (sedež: Lenart), se imenujejo:
za predsednico:
CERJAK FIRBAS Breda, roj. 19. 6. 1957
Jurovska cesta 9
2230 Lenart v Slovenskih goricah
za namestnico predsednice:
HEBAR ŠKAMLEC Milena, roj. 18. 12. 1972
Zgornja Ščavnica 2a
2233 Sveta Ana v Slovenskih goricah
za članico:
KRAJNER Jožica, roj. 2. 8. 1977
Radehova 46
2230 Lenart
za namestnika članice:
KLOBASA David, roj. 12. 5. 1988
Panonska ulica 7
2000 Maribor
za članico:
GREGOREC Sonja, roj. 15. 8. 1968
Čagona 68
2236 Cerkvenjak
za namestnika članice:
CELCAR Aleš, roj. 2. 5. 1983
Spodnja Ščavnica 58a
9250 Gornja Radgona
za člana:
HAFNER Rastko, roj. 7. 3. 1951
Zgornja Voličina 75d
2232 Voličina
za namestnika člana:
KAPL Viktor, roj. 24. 4. 1956
Dražen Vrh 56
2233 Sveta Ana v Slovenskih Goricah
V okrajno volilno komisijo 8. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Kungota, Šentilj in del občine Pesnica (večinski del, brez območja nekdanje krajevne skupnosti Pernica) (območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti nekdanje občine Ptuj: Ceršak, Jakobski dol, Jarenina, Pesnica pri Mariboru, Sladki vrh, Svečina, Šentilj v Slovenskih Goricah, Velka, Zgornja Kungota, Spodnja Kungota, razen naselja Lancova vas pri Ptuju) (sedež: Pesnica), se imenujejo:
za predsednico:
LORENČIČ Ksenija, roj. 18. 1. 1971
Trg Dušana Kvedra 12
2000 Maribor
za namestnika predsednice:
OBERSNEL Danilo, roj. 11. 2. 1957
Cankarjeva ulica 21
2000 Maribor
za člana:
OPAKA Peter, roj. 5. 5. 1972
Pesnica pri Mariboru 60n
2211 Pesnica
za namestnika člana:
ŠABEDER Ivan, roj. 30. 5. 1951
Vajgen 25
2221 Jarenina
za člana:
KRAMBERGER Peter, roj. 28. 5. 1970
Pesnica pri Mariboru 50h
2211 Pesnica
za namestnico člana:
LORENČIČ Karina, roj. 14. 2. 1975
Zgornja Velka 94b
2213 Zgornja Velka
za članico:
KROJS Majda, roj. 7. 10. 1952
Pesnica pri Mariboru 51c
2211 Pesnica
za namestnico članice:
PELKO Maja, roj. 5. 2. 1981
Ulica čebelarja Močnika 11
2204 Miklavž na Dravskem polju
V okrajno volilno komisijo 9. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Trnovska vas, Destrnik, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Markovci in del Mestne občine Ptuj (območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti nekdanje občine Ptuj: Trnovska vas, Vitomarci, Destrnik, Juršinci, Heroja Lacka - Rogoznica, Grajena, Polenšak, Dornava, Gorišnica, Markovci) (sedež: Ptuj), se imenujejo:
za predsednico:
VAJDA Milena, roj. 15. 12. 1955
Orešje 124
2250 Ptuj
za namestnico predsednice:
ČUŠ ZAMUDA Simona, roj. 11. 10. 1973
Formin 58a
2272 Gorišnica
za člana:
BRAČKO Dejan, roj. 7. 6. 1969
Vošnjakova ulica 9
2250 Ptuj
za namestnico člana:
MATJAŠIČ Alenka, roj. 11. 5. 1986
Gorišnica 156
2272 Gorišnica
za člana:
GOLOB Ivan, roj. 4. 8. 1954
Prvenci 1b
2281 Markovci
za namestnika člana:
ROŽMARIN Slavko, roj. 19. 3. 1956
Stojnci 60b
2281 Markovci
za članico:
KODRIČ MAJCEN Valerija, roj. 23. 9. 1972
Zabovci 51
2281 Markovci
za namestnika članice:
VAMBERGER Mirko, roj. 9. 10. 1948
Prečna pot 10
2250 Ptuj
V okrajno volilno komisijo 10. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občine Hajdina in del Mestne občine Ptuj (območje okraja obsega območja krajevnih skupnosti nekdanje občine Ptuj: Bratje Reš, Boris Ziherl, Olga Meglič, Franc Osojnik, Jože Potrč, Dušan Kveder, Ivan Spolenak, Tone Žnidarič, Hajdina, Budina-Brstje, Spuhlja, Turnišče ter naselje Lancova vas pri Ptuju) (sedež: Ptuj), se imenujejo:
za predsednico:
HRNEC PEČNIK Albina, roj. 23. 7. 1962
Kicar 20c
2250 Ptuj
za namestnika predsednice:
NEUDAUER Tomaž, roj. 23. 6. 1965
Ob Grajeni 4
2250 Ptuj
za člana:
KLASINC Dejan, roj. 30. 12. 1977
Ulica 5. prekomorske 4
2250 Ptuj
za namestnika člana:
ERBUS Andrej, roj. 10. 7. 1977
Poljska cesta 18
2250 Ptuj
za člana:
KIRBIŠ Mitja, roj. 22. 1. 1979
Zgornja Hajdina 84b
2288 Hajdina
za namestnika člana:
BEZJAK Marko, roj. 2. 4. 1980
Potrčeva cesta 50a
2250 Ptuj
za članico:
GAJŠEK Nuška, roj. 28. 11. 1981
Potrčeva cesta 50a
2250 Ptuj
za namestnico članice:
KRAUSE Suzana Lara, roj. 15. 3. 1979
Kariževa ulica 3
2250 Ptuj
V okrajno volilno komisijo 11. volilnega okraja VIII. volilne enote, ki po določbah Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – ZDVEDZ-UPB1) obsega območje občin Cirkulane, Kidričevo, Majšperk, Žetale, Videm, Podlehnik in Zavrč (sedež: Ptuj), se imenujejo:
za predsednico:
ROJIC Biserka, roj. 20. 9. 1954
Kettejeva ulica 19
2250 Ptuj
za namestnico predsednice:
HABJANIČ Maja, roj. 14. 8. 1981
Koroška cesta 53c
2000 Maribor
za člana:
JANEŽIČ Tine, roj. 31. 8. 1986
Kvedrova ulica 4
2250 Ptuj
za namestnico člana:
ROPIČ Albina, roj. 18. 712 1989
Šturmovci 27a
2284 Videm pri Ptuju
za članico:
FERENČIČ Nuša, roj. 31. 1. 1975
Lovrenc na Dravskem polju 108a
2324 Lovrenc na Dravskem polju
za namestnico članice:
ŽUMBAR Antonija, roj. 18. 3. 1961
Pristava 21b
2282 Cirkulane
za članico:
ŽUNKOVIČ Eva, roj. 30. 5. 1988
Cesta v Njivice 10
2325 Kidričevo
za namestnico članice:
BRATUŠEK Sabina, roj. 21. 6. 1987
Paradiž 8
2282 Cirkulane
Št. 040-35/2015-418
Ljubljana, dne 12. februarja 2015
Anton Gašper Frantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost