Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

385. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju zavarovalne osnove, stran 874.

Na podlagi trinajstega odstavka 145. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B in 95/14 – ZUJF-C) izdaja minister za finance v soglasju z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju zavarovalne osnove
1. člen
V Pravilniku o določanju zavarovalne osnove (Uradni list RS, št. 89/13) se besedilo »(Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2)« nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B in 95/14 – ZUJF-C; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2)«.
2. člen
V 5. členu se v prvem, drugem in četrtem odstavku besedilo »Davčne uprave Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »Finančne uprave Republike Slovenije«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če je v primeru iz prejšnjega odstavka zavarovanec nosilec ali član kmečkega gospodinjstva, za katero se davčna osnova ugotavlja z upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, se kot dohodek iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti zavarovanca upošteva sorazmerni del dohodka nosilca kmečkega gospodinjstva iz teh dejavnosti iz obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti ali iz obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Sorazmerni del dohodka se ugotovi tako, da se dohodek nosilca iz teh dejavnosti razdeli na nosilca in preostale člane kmečkega gospodinjstva, ki so obvezno ali prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji.«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Nov šesti odstavek 5. člena pravilnika se prvič uporabi za določanje zavarovalne osnove na podlagi obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti ali obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2014.
Št. 007-35/2015
Ljubljana, dne 10. februarja 2015
EVA 2015-1611-0039
dr. Dušan Mramor l.r.
Minister
za finance
 
Soglašam!
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti