Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2015 z dne 16. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2015 z dne 16. 2. 2015

Kazalo

374. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 858.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2 s spremembami in dopolnitvami, 25/08 in 36/10) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 4. redni seji dne 29. 1. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 23/11) (v nadaljevanju: pravilnik) se v 10. členu doda nova točka 4.f, ki se glasi:
»
+---------+------------------------------------------------+----+
|4.f   |Zaposlenost samo enega od staršev,       |  5|
|     |drugemu pa je ob nastopu oziroma v času     |  |
|     |trajanja pravice do dopusta po Zakonu o     |  |
|     |starševskem varstvu in družinskih prejemkih   |  |
|     |prenehalo delovno razmerje oziroma je bil do  |  |
|     |nastopa le tega prijavljen na zavodu za     |  |
|     |zaposlovanje.                  |  |
+---------+------------------------------------------------+----+
«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne pri vpisu otrok v vrtec za šolsko leto 2015/2016 in naprej.
Št. 007-01/2015
Škofljica, dne 29. januarja 2015
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost