Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2015 z dne 16. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2015 z dne 16. 2. 2015

Kazalo

373. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah oziroma plačilih za opravljanje funkcije župana in podžupana ter člana občinskega sveta in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 858.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) ter 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 4. redni seji dne 29. 1. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah oziroma plačilih za opravljanje funkcije župana in podžupana ter člana občinskega sveta in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
V Pravilniku o plačah oziroma plačilih za opravljanje funkcije župana in podžupana ter člana občinskega sveta in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 48/07 in 80/12), se besedilo 8. člena črta in se nadomesti z novim:
»Članom sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Škofljica, imajo pravico do nadomestila, ki se oblikuje glede na udeležbo na seji, in sicer:
– Predsednik 3 % plače župana.
– Člani 2 % plače župana.
Nadomestilo ne pripada članu, ki je član občinskega sveta.«
2. člen
Besedilo 9. člena se črta in se nadomesti z novim:
»Župan lahko imenuje začasne komisije, odbore in projektne svete. Plačilo za njihovo delo se izvede na podlagi zahtevnosti nalog. Podlaga za izplačilo je sklep župana oziroma ustrezna pogodba.
Nadomestilo ne pripada članu, ki je član občinskega sveta.«
3. člen
Besedilo 13. člena se črta in se nadomesti z novim:
»1. Poveljnik in člani štaba civilne zaščite imajo pravico do nadomestila, ki se oblikuje glede na udeležbo na seji, in sicer:
– Poveljnik 4 % plače župana.
– Člani 2 % plače župana.
2. Za izvajanje nalog iz 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 in 97/10) se lahko poveljniku izplačajo sredstva na podlagi ustrezne pogodbe.«
4. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-04/2015
Škofljica, dne 29. januarja 2015
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.

AAA Zlata odličnost