Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2015 z dne 16. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2015 z dne 16. 2. 2015

Kazalo

370. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na delu območja Občine Šentrupert SLV-01 BDz, SLV-02 BDz in SLV-08 IK (ZPK zapor Dob) za leto 2015, stran 856.

Na podlagi določil Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) je Občinski svet Občine Šentrupert na 3. redni seji dne 11. 2. 2015 sprejel
S K L E P
o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na delu območja Občine Šentrupert SLV-01 BDz, SLV-02 BDz in SLV-08 IK (ZPK zapor Dob) za leto 2015
1. člen
Občinski svet Občine Šentrupert sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode na delu območja Občine Šentrupert SLV-01 BDz, SLV-02 BDz in SLV-08 IK (območje ZPK zapor Dob).
2. člen
Občinski svet Občine Šentrupert potrdi cene odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na delu območja Občine Šentrupert SLV-01 BDz, SLV-02 BDz in SLV-08 IK (ZPK zapor Dob).
3. člen
Cena storitve gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na obravnavanem območju znaša 0,2622 EUR/m3.
4. člen
Cena storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda na obravnavanem območju znaša 0,5708 EUR/m3.
5. člen
Potrdi se omrežnina za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na obravnavanem območju, ki glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom vodomera, znaša:
+----------------------------+-----------------+----------------+
|    Premer vodomera   | Faktor omrežnin |  €/mesec   |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|     DN < / = 20    |    1    |     112,50|
+----------------------------+-----------------+----------------+
|         20 DN 40|    3    |     337,50|
+----------------------------+-----------------+----------------+
|       40 < / = DN 50|    10    |    1.125,00|
+----------------------------+-----------------+----------------+
|       50 < / = DN 65|    15    |    1.687,50|
+----------------------------+-----------------+----------------+
|       65 < / = DN 80|    30    |    3.375,00|
+----------------------------+-----------------+----------------+
|      80 < / = DN 100|    50    |    5.625,00|
+----------------------------+-----------------+----------------+
|      100 < / = DN 150|    100    |    11.250,00|
+----------------------------+-----------------+----------------+
|    150 < / = DN    |    200    |    22.500,00|
+----------------------------+-----------------+----------------+
6. člen
Vse cene so navedene brez DDV.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati z dnem veljavnosti sklepa.
Št. 354-0041/2014-5
Šentrupert, dne 11. februarja 2015
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost