Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

254. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogašovci, stran 573.

Na podlagi prvega odstavka 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma /ZSRT/ (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12), Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF)) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06, 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 4. redni seji dne 29. 1. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogašovci
1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogašovci (Uradni list RS, št. 18/09) se 12. člen spremeni tako, da se glasi:
Merila za vrednotenje programov so:
   a) Ohranjanje kulturne in naravne dediščine     do 20 točk
  – skrb in akcije za lep izgled kraja;
  tekmovanja, priznanja, urejanje nasadov in
  gredic (priznata se največ dve akciji, vsaka
  akcija prejme 4 točke)
  – obujanje tradicij, navad in običajev,
  kulinaričnih značilnosti in posebnosti kraja      6 točk
  – skrb za urejanje kulturno zgodovinskih
  spomenikov in naravnih znamenitosti           6 točk
  b) Spodbujanje krajanov in mladine za delo na
  področju turizma                  do 15 točk
  – predavanja, izobraževanje za krajane in
  okrogle mize                      8 točk
  – organizacija mladinske sekcije v društvu       7 točk
  c) Organizacija in usklajevanje turističnih
  aktivnosti                     do 50 točk
  – organiziranje in izvajanje prireditev v kraju
  in izven (prizna se največ pet prireditev,
  vsaka prireditev prejme 8 točk)
  – povezovanje krajevne in okoliške turistične
  ponudbe v skupen turistični proizvod          10 točk
  č) Promocija kraja in turističnih prireditev    do 15 točk
  – priprava, založba in izdaja promocijskega
  materiala za kraj in širšo okolico           7 točk
  – javno nastopanje v medijih, na sejmih,
  razstavah, srečanjih in prireditvah izven
  domačega kraja                     4 točke
  – izdajanje lastnega glasila              4 točke
  d) Število članstva                 do 6 točk
  – do 50 članov                     4 točke
  – nad 50 članov                    6 točk.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2008-11
Rogašovci, dne 29. januarja 2015
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.

AAA Zlata odličnost