Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

251. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih, stran 570.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 3. seji dne 19. 1. 2015 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi Javnega zavoda Mladi zmaji – Centra za kakovostno preživljanje prostega časa mladih (Uradni list RS, št. 77/09, 100/11 in 43/14) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Poslanstvo zavoda je vzpostaviti mrežo prostorov, v katerih lahko mladi, vključno z osnovnošolci (v nadaljevanju: mladi), in njihove družine kakovostno, aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo prosti čas bodisi v obliki organiziranih dejavnostih z različnih področij bodisi samostojno glede na lastne interese. Cilj zavoda je mladim na območju Mestne občine Ljubljana ponuditi možnosti razvoja in pomoči na poti do njihove samostojnosti.«.
2. člen
Svet zavoda mora v roku šestdesetih dni od dneva uveljavitve tega sklepa sprejeti spremembe statuta in jih predložiti v soglasje ustanovitelju.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-65/2014-9
Ljubljana, dne 19. januarja 2015
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost