Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

250. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 569.

Na podlagi drugega odstavka 213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr in 110/13) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 3. seji 19. januarja 2015 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra
1. člen
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine, vpisane v zemljiški knjigi kot last Mestne občine Ljubljana:
– parc. št. 597/5 v izmeri 24 m², k.o. 1736 – Brinje I (ID 1944558),
– parc. št. 637/2 v izmeri 551 m², k. o. 1736 – Brinje I (ID 1391382),
– parc. št. 1501/3 v izmeri 19 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1968955),
– parc. št. 1501/5 v izmeri 9042 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3313086),
– parc. št. 1502/3 v izmeri 46 m², k.o. 1723 – Vič (ID 4824840),
– parc. št. 1502/4 v izmeri 83 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1130242),
– parc. št. 1502/5 v izmeri 7 m², k.o. 1723 – Vič (ID 1465924),
– parc. št. 1504/5 v izmeri 7 m², k.o. 1723 – Vič (ID 2079995),
– parc. št. 2013/4 v izmeri 24 m², k.o. 1723 – Vič (ID 3580150).
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113-13/2014-25
Ljubljana, dne 19. januarja 2015
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost