Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

247. Odlok o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode ob poplavah oktobra in novembra 2014, stran 568.

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 3. seji dne 19. 1. 2015 sprejel
O D L O K
o dodelitvi finančne pomoči za odpravo posledic škode ob poplavah oktobra in novembra 2014
1. člen
Ta odlok določa upravičence, višino, pogoje in merila za dodelitev finančne pomoči iz sklada proračunske rezerve Mestne občine Ljubljana fizičnim osebam, ki so utrpele škodo v poplavah oktobra in novembra 2014 na premičnem premoženju v stanovanjih in stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: fizične osebe).
2. člen
Upravičenec do finančne pomoči na podlagi tega odloka je fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana v stanovanju ali stanovanjski stavbi, za katero je prijavljena škoda ob poplavah oktobra in novembra 2014 in je škoda ocenjena z aplikacijo AJDA,
– da je lastnik ali najemnik ali drug upravičen uporabnik stanovanja ali stanovanjske stavbe iz prejšnje alineje, katere gradnja ne predstavlja nedovoljenega posega v prostor.
Upravičenec mora oddati vlogo za dodelitev finančne pomoči na podlagi tega odloka najkasneje v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka na Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana, ter predložiti:
– dokazilo o lastništvu stanovanja ali stanovanjske stavbe, če ni razvidno iz zemljiške knjige, ali najemno pogodbo za najem stanovanja ali stanovanjske stavbe v času poplav oktobra in novembra 2014 ali drugo dokazilo o pravici uporabe stanovanja ali stanovanjske stavbe v času poplav oktobra in novembra 2014 in
– navedbo podatkov o gradbenem dovoljenju (številka, datum izdaje in organ, ki je gradbeno dovoljenje izdal) za stanovanjske stavbe, grajene po letu 1967, ali navedbo leta gradnje stanovanjske stavbe, zgrajene pred letom 1967.
V primeru solastništva ali souporabe stanovanja ali enostanovanjske stavbe je do finančne pomoči upravičen le en solastnik ali souporabnik, pri čemer se ostali solastniki ali souporabniki s podpisom izjave strinjajo, da vlogo predloži in pridobi sredstva z izjavo določen solastnik ali souporabnik.
3. člen
Upravičencem se dodeli finančna pomoč na podlagi tega odloka do skupne višine 440.000,00 eurov.
4. člen
Upravičencem se dodeli finančna pomoč v višini 30% ocenjene škode na objektu po aplikaciji AJDA ali 250 eurov, kolikor je to bolj ugodno za upravičenca, vendar največ 5.000 eurov na stanovanje ali stanovanjsko stavbo.
5. člen
O dodelitvi finančne pomoči na podlagi tega odloka odloča Mestna uprava Mestne občine Ljubljana.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 843-84/2014-2
Ljubljana, dne 19. januarja 2015
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost