Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

246. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo daljinskega ogrevanja na območju Občine Lendava, stran 567.

Na podlagi 3., 7., 32., 34. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 in 38/10, 57/11), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – OdI. US, 76/08, 79/09 in 51/10, 84/10, 40/12), 284. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14), 8. in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 48/11 – popr., 55/11 – popr., 56/12 – popr. in 112/13) je Občinski svet Občine Lendava na 3. redni seji dne 27. 1. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo daljinskega ogrevanja na območju Občine Lendava
1. člen
V Odloku o dejavnosti in koncesiji za lokalno gospodarsko javno službo daljinskega ogrevanja na območju Občine Lendava (Uradni list RS, št. 56/14) se za prvim odstavkom 17. člena doda nova trinajsta alineja, ki se glasi:
»– koncesionar mora s ponudbo na javni razpis za podelitev koncesije predložiti načrt za razvoj infrastrukture in predvidena vlaganja za celotno obdobje podelitve koncesije,«
Dosedanja trinajsta alineja postane štirinajsta alineja.«
2. člen
Črta se celoten 59. člen.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 03504-0013/2014
Lendava, dne 27. januarja 2015
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost