Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

226. Odredba o določitvi datuma, od katerega se poročila o financiranju volilne in referendumske kampanje posredujejo preko spletnega portala Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, stran 529.

Na podlagi tretjega odstavka 26. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 98/13) in v zvezi s 34.a členom Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) minister za javno upravo izdaja
O D R E D B O
o določitvi datuma, od katerega se poročila o financiranju volilne in referendumske kampanje posredujejo preko spletnega portala Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
1. člen
Poročila o financiranju volilne in referendumske kampanje iz 18. in 19. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13) se od 9. februarja 2015 posredujejo preko spletnega portala Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-20/2015
Ljubljana, dne 5. februarja 2015
EVA 2015-1711-0009
Boris Koprivnikar l.r.
Minister
za javno upravo

AAA Zlata odličnost