Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

198. Uredba o spremembah Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih, stran 462.

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10 – ZSKZ-B), drugega odstavka 16. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) in 6. člena ter prvega in drugega odstavka 7. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih
1. člen
V Uredbi o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/09, 107/10, 66/12 in 51/13) se besedilo 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»Stalni del sejnine znaša 50 eurov, razen v javnih agencijah, ustanovljenih za opravljanje regulatornih nalog, v katerih znaša 75 eurov, in v javnih skladih, v katerih znaša 25 eurov.«.
2. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dela A in B se izračunata na naslednji način:
+------------------------------------------------+-------------+
|                        |   A =   |
+------------------------------------------------+-------------+
|Če znesek bilančne vsote osebe javnega sektorja |       |
|ob koncu preteklega poslovnega leta znaša:   |       |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|            |do 4 milijone eurov  | 5,00 eurov |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|nad 4 milijone eurov  |do 40 milijonov eurov | 7,50 eura |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|nad 40 milijonov eurov |do 200 milijonov eurov | 10,00 eurov |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|nad 200 milijonov eurov |do 400 milijonov eurov | 12,50 eura |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|nad 400 milijonov eurov |            | 15,00 eurov |
+------------------------+-----------------------+-------------+

+------------------------------------------------+-------------+
|                        |   B =   |
+------------------------------------------------+-------------+
|Če število zaposlenih v osebi javnega sektorja |       |
|ob koncu preteklega poslovnega leta znaša    |       |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|            |do 30         | 2,50 eura |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|nad 30         |do 100         | 5,00 eurov |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|nad 100         |do 500         | 7,50 eura |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|nad 500         |do 1.000        | 10,00 eurov |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|nad 1.000        |do 3.000        | 12,50 eura |
+------------------------+-----------------------+-------------+
|nad 3.000        |            | 15,00 eurov |
+------------------------+-----------------------+-------------+
«.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-3/2015
Ljubljana, dne 29. januarja 2015
EVA 2015-1611-0038
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost