Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

197. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, stran 461.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14 in 95/14 – ZUPPJS15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14 in 43/14) se v Prilogi I za vrstico:
»
+----------+--------------------------+----------------+-------+
|B017390  |Študijski center za    | direktor JZ  | 52  |
|     |narodno spravo (ŠCNS)   |        |    |
+----------+--------------------------+----------------+-------+
«
doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+----------+-------------------------+-----------------+-------+
|B017501  |Javni gospodarski zavod |  direktor JGZ | 52  |
|     |Rinka (JGZ Rinka)    |         |    |
+----------+-------------------------+-----------------+-------+
«.
2. člen
V Prilogi II se črta vrstica:
»
+----------+----------------------+---------------+------+-----+
|B017501  |javni gospodarski   | direktor JGZ | 47 | 52 |
|     |zavod (JGZ)      |        |   |   |
+----------+----------------------+---------------+------+-----+
«.
3. člen
V Prilogi IV se v 13. točki črtata naslednje besedilo in tabela:
»Tip osebe javnega prava: javni gospodarski zavod – uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Priloga: priloga II
Ime delovnega mesta: direktor javnega gospodarskega zavoda – uprave za izvrševanje kazenskih sankcij (UIKS)
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-1/2015
Ljubljana, dne 29. januarja 2015
EVA 2015-1711-0012
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost