Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

195. Sklep o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Škofja Loka, stran 461.

Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 ZUKN) in 16. in 100. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 4. redni seji dne 29. 1. 2015 sprejel
S K L E P
o cenah storitev obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Škofja Loka
1. člen
S tem sklepom se določijo cene storitev obvezne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Škofja Loka.
2. člen
Cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz:
1. vodarine, ki znaša 0,5648 EUR/m3 in
2. omrežnine, ki predstavlja strošek javne infrastrukture in se obračunava v EUR/mesec glede na velikost obračunskega vodomera, skladno z naslednjo preglednico in znaša:
+-----------------+------------+---------+---------------+
|  Storitev   |  Enota  | Faktor | Cena v EUR  |
+-----------------+------------+---------+---------------+
|Omrežnina/premer |      |     |        |
|  vodomera   |      |     |        |
+-----------------+------------+---------+---------------+
|  DN < / = 20  | kom/mesec |  1  |  2,8004   |
+-----------------+------------+---------+---------------+
| 20 < DN < 40  | kom/mesec |  3  |  8,4012   |
+-----------------+------------+---------+---------------+
| 40 < / = DN<50 | kom/mesec |  10  |  28,0040  |
+-----------------+------------+---------+---------------+
| 50 < / = DN<65 | kom/mesec |  15  |  42,0060  |
+-----------------+------------+---------+---------------+
| 65 < / = DN<80 | kom/mesec |  30  |  84,0120  |
+-----------------+------------+---------+---------------+
| 80 < / = DN<100 | kom/mesec |  50  |  140,0200  |
+-----------------+------------+---------+---------------+
|100 < / = DN<150 | kom/mesec |  100  |  280,0400  |
+-----------------+------------+---------+---------------+
| 150 < / = DN  | kom/mesec |  200  |  560,0800  |
+-----------------+------------+---------+---------------+
3. člen
V cenah tega sklepa davek na dodano vrednost ni vključen.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 105/12), v delu, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati s prvim dnem naslednjega meseca po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-57/2014
Škofja Loka, dne 29. januarja 2015
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost