Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

194. Sklep o cenah posebnih storitev za dobavljeno vodo v Občini Škofja Loka, stran 460.

Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN) in 16. in 100. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 4. redni seji dne 9. 1. 2015 sprejel
S K L E P
o cenah posebnih storitev za dobavljeno vodo v Občini Škofja Loka
1. člen
S tem sklepom se določijo cene storitev, ki jih izvajalec gospodarske javne službe zaračunava uporabnikom oskrbe z vodo iz javnega vodovoda, ki se ne šteje za javno službo oskrba s pitno vodo skladno s predpisi, na območju Občine Škofja Loka.
Izrazi, uporabljeni v tem sklepu imajo pomen, kot ga določajo zakoni, podzakonski akti in občinski odloki, s katerimi se urejajo obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja in podzakonski predpisi, ki določajo metodologijo za oblikovanje cen storitev.
2. člen
Cena za dobavljeno vodo industrijskim uporabnikom, ki je sestavljena iz vodarine in omrežnine, je enaka ceni storitve javne službe oskrba s pitno vodo.
3. člen
V cenah tega sklepa davek na dodano vrednost ni vključen.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o cenah posebnih storitev (Uradni list RS, št. 55/10) v delu, ki se nanaša na dobavljeno vodo industrijskim uporabnikom.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati s prvim dnem naslednjega meseca po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-35/2014
Škofja Loka, dne 29. januarja 2015
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost