Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

184. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije, stran 448.

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07, UPB3, št. 45/08 in 83/12) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10) je Občinski svet Občine Šmarje pri Jelšah na 3. redni seji dne 22. 1. 2015 sprejel
S K L E P
o imenovanju občinske volilne komisije
I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Šmarje pri Jelšah se imenujejo:
1. predsednica komisije: Simona Dobnik, Polžanska vas 3, Šmarje pri Jelšah;
2. namestnica predsednice: Katja Strašek, Mestinje 16, Podplat;
3. članica: Anita Reich, Bodrišna vas 1, Grobelno;
4. namestnica članice: Slavica Šega, Stranje 17, Šmarje pri Jelšah;
5. članica: Nadja Strašek, Grliče 6a, Podplat;
6. namestnica članice: Andreja Pevec, Zgornje Tinsko 7, Loka pri Žusmu;
7. član: Marjan Šarlah, Cankarjeva ulica 3, Šmarje pri Jelšah;
8. namestnik člana: Bojan Kotnik, Ulica na Livado 40, Šmarje pri Jelšah.
II.
Občinska volilna komisija opravlja tudi delo volilnih komisij volilnih enot.
III.
Sedež občinske volilne komisije je v prostorih občinske uprave Občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
IV.
Mandatna doba članov občinske volilne komisije traja štiri leta.
V.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha mandat dosedanji občinski volilni komisiji, ki je bila imenovana dne 27. 1. 2011 (Uradni list RS, št. 7/11).
VI.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03212-0008/2015
Šmarje pri Jelšah, dne 23. januarja 2015
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Stanislav Šket l.r.

AAA Zlata odličnost