Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

178. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov, stran 440.

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 3. seji dne 19. 1. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov
1. člen
V Pravilniku o zagotavljanju pogojev in sredstev za delo svetniških klubov in samostojnih svetnikov (Uradni list RS, št. 32/07, 24/11 in 12/14) se v prvem odstavku 8. člena besedi »njegovo uporabo« nadomestita z besedilom »storitve mobilne telefonije«.
V drugem odstavku se za besedo »popusti« dodajo vejica in besedi »prenos podatkov«.
2. člen
V 13. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določila drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena MOL namesto strokovnega sodelavca iz sredstev mestne uprave zagotovi sredstva za svetovanje v višini 350 eurov neto na posameznega svetnika na mesec na pisno zahtevo:
– svetniškega kluba s tremi svetniki,
– svetniškega kluba z dvema svetnikoma,
– samostojnega svetnika.«.
3. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
MOL zagotavlja iz sredstev mestne uprave vsakemu svetniškemu klubu in samostojnemu svetniku en računalnik z osnovno programsko opremo.«.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-56/2014-3
Ljubljana, dne 19. januarja 2015
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost