Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

171. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, stran 418.

Na podlagi 181. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 107/13 – odl. US, 111/13 – ZMEPIZ-1, 44/14 – ORZPIZ206 in 85/14 – ZUJF-B) ter 14. in 43. člena Statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 52/14) je Svet Zavoda na 7. seji dne 18. decembra 2014 sprejel naslednje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
1. člen
V Pravilniku o organizaciji in načinu delovanja izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 60/13 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se drugi odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Javni razpis za pridobitev izvedenca se objavi v sredstvih javnega obveščanja, v strokovnih revijah ali na spletni strani Zavoda in vsebuje:
– naziv invalidske komisije, ki potrebuje izvedence,
– specialnost izvedenca in število potrebnih izvedencev,
– s tem pravilnikom določene pogoje za imenovanje izvedenca,
– pogoje dela izvedenca in
– rok za prijavo in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri.«
2. člen
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
»61. člen
Normativi za delo izvedencev se določajo v točkah glede na zahtevnost izvedenskega dela za podajo mnenja, in so:
1. Normativi za delo izvedencev invalidskih komisij I. stopnje
A) Ocena invalidnosti (delovne zmožnosti)
1. Pripravljalni postopek               25 točk
2. Pripravljalni postopek za poklicno
rehabilitacijo                    40 točk
3. Pregled zadeve in priprava za senat        50 točk
4. Izvedensko mnenje na senatu            65 točk
5. Izvedenec nemedicinske stroke           40 točk
6. Ogled delovnega mesta               60 točk
B) Dopolnilno mnenje
1. Pripravljalni postopek               10 točk
2. Pregled zadeve in priprava za senat        10 točk
3. Podaja mnenja na senatu              30 točk
4. Izvedenec nemedicinske stroke           30 točk
 
C) Ocena telesne okvare, dodatka za pomoč in postrežbo ali
prištete dobe
1. Pripravljalni postopek               15 točk
2. Pregled zadeve in priprava za senat        20 točk
3. Izvedensko mnenje                 35 točk
4. Osebni pregled v domu starejših občanov in
izvedensko mnenje                   70 točk
5. Osebni pregled na domu in izvedensko mnenje    80 točk
 
D) Izvedensko mnenje na podlagi tuje medicinske dokumentacije
1. Pripravljalni postopek               20 točk
2. Pregled zadeve s prevodom in priprava
za senat                       160 točk
3. Pregled zadeve brez prevoda in priprava
za senat                       40 točk
4. Izvedensko mnenje na senatu            65 točk
5. Izvedenec nemedicinske stroke           40 točk
6. Prevod tuje medicinske dokumentacije       110 točk
 
E) Izvedensko mnenje v zvezi z družinskim pomočnikom (v
nadaljnjem besedilu: DP)
1. Pripravljalni postopek v zvezi z oceno
primernosti DP                    20 točk
2. Izvedensko mnenje na senatu v zvezi
z oceno primernosti DP                55 točk
3. Izvedenec nemedicinske stroke v zvezi
z oceno primernosti DP                35 točk
4. Pripravljalni postopek pri izdelavi mnenja
o upravičencu do DP                  10 točk
5. Pregled zadeve in priprava na senat
pri izdelavi mnenja o upravičencu do DP        15 točk
6. Osebni pregled na domu in izvedensko mnenje o
upravičencu do DP                   75 točk
7. Izvedensko mnenje na senatu o upravičencu do
DP                          30 točk
 
2. Normativi za delo izvedencev invalidskih komisij II.
stopnje
 
A) Ocena invalidnosti (delovne zmožnosti)
1. Pripravljalni postopek               25 točk
2. Pregled zadeve in priprava za senat        65 točk
3. Izvedensko mnenje na senatu            95 točk
4. Za osebni pregled zavarovanca se doda       40 točk
5. Izvedenec nemedicinske stroke           60 točk
6. Ogled delovnega mesta               85 točk
 
B) Ocena telesne okvare, dodatka za pomoč in postrežbo ali
prištete dobe
1. Pripravljalni postopek               15 točk
2. Pregled zadeve in priprava za senat        35 točk
3. Izvedensko mnenje samo na osnovi
dokumentacije v spisu                 55 točk
4. Za osebni pregled zavarovanca se doda       40 točk
5. Osebni pregled v domu starejših občanov in
izvedensko mnenje                   95 točk
6. Osebni pregled na domu in izvedensko mnenje    110 točk
 
C) Izvedensko mnenje na podlagi tuje medicinske dokumentacije
1. Pripravljalni postopek               20 točk
2. Pregled zadeve s prevodom in priprava za
senat                        160 točk
3. Pregled zadeve brez prevoda in priprava za     50 točk
senat
4. Izvedensko mnenje                 95 točk
5. Izvedenec nemedicinske stroke           60 točk
6. Prevod tuje medicinske dokumentacije       110 točk
 
D) Izvedensko mnenje v sodnih postopkih
1. Izvedensko mnenje v sodnih postopkih       200 točk
2. Dodatno mnenje izvedenca zdravnika
posameznika                      90 točk
 
E) Izvedensko mnenje v zvezi z DP
1. Pripravljalni postopek v zvezi    z oceno
primernosti DP                    20 točk
2. Izvedensko mnenje na senatu v zvezi
z oceno primernosti DP                60 točk
3. Izvedenec nemedicinske stroke v zvezi
z oceno primernosti DP                40 točk
4. Pripravljalni postopek pri izdelavi mnenja
o upravičencu do DP                  10 točk
5. Pregled zadeve in priprava na senat pri
izdelavi mnenja o upravičencu do DP          15 točk
6. Osebni pregled na domu in izvedensko mnenje o
upravičencu do DP                   85 točk
7. Izvedensko mnenje na senatu o upravičencu do
DP                          35 točk
 
3. Normativi za delo invalidske komisije I. in II. stopnje
 
A) Priprava in izdelava obrazcev za tuje nosilce zavarovanja
1. Pripravljalni postopek               40 točk
2. Pregled zadeve in priprava za senat        55 točk
3. Obravnava na senatu z osebnim pregledom      140 točk
B) Dodatno porabljen čas za delo na terenu, za
udeležbo na sestankih in senatih invalidskih
komisij po nalogu vodje službe oziroma vodstva
sektorja
1. Za vsako uro dodatno porabljenega časa      60 točk«.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se od 1. februarja 2015 dalje.
Št. 0071-8/2014 (02200)
Ljubljana, dne 18. decembra 2014
EVA 2015-2611-0016
Milan Utroša l.r.
Predsednik Sveta Zavoda

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti