Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

161. Odredba o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Slovenščina kot drugi in tuji jezik, stran 403.

Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
O D R E D B O
o sprejemu izobraževalnega programa za odrasle Slovenščina kot drugi in tuji jezik
1. člen
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje odraslih, sprejetega na 79. seji, dne 11. 12. 2014, ministrica, pristojna za izobraževanje, sprejme izobraževalni program za odrasle Slovenščina kot drugi in tuji jezik.
2. člen
(1) Izobraževalni program za odrasle iz prejšnjega člena nadomešča izobraževalni program za odrasle Slovenščina za tujce, ki je bil sprejet z Odredbo o izobraževalnem programu za odrasle Slovenščina za tujce (Uradni list RS, št. 113/00).
(2) Izobraževalni program za odrasle iz prejšnjega člena Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavi na svoji spletni strani.
(3) Izobraževalni program za odrasle iz prejšnjega člena se začne uporabljati s šolskim letom 2015/2016.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-2/2015
Ljubljana, dne 22. januarja 2015
EVA 2015-3330-0002
dr. Stanislava Setnikar Cankar l.r.
Ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost