Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2015 z dne 30. 1. 2015

Kazalo

158. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropske unije in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov, stran 398.

Na podlagi tretjega odstavka 137. člena Zakona o tujcih (Uradni list RS, št. 45/14 – uradno prečiščeno besedilo in 90/14) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropske unije in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov
1. člen
V Pravilniku o vsebini, obliki, načinu izdaje ter prenehanja potrdil o prijavi prebivanja in dovoljenj za prebivanje za državljane držav članic Evropske unije in njihove družinske člane ter družinske člane slovenskih državljanov (Uradni list RS, št. 99/11, 30/12 in 65/13) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Izkaznica iz prejšnjega člena vsebuje fotografijo osebe, ki ji je izdana, in podatke o vrsti dovoljenja, roku veljavnosti dovoljenja oziroma potrdila, priimku in imenu, državljanstvu, spolu in datumu rojstva osebe, ki ji je izdana izkaznica, naslovu prebivališča v Republiki Sloveniji ter podatke o organu, ki je izkaznico izdal, in datumu izdaje.«.
2. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. februarja 2015.
Št. 007-471/2014
Ljubljana, dne 20. januarja 2015
EVA 2014-1711-0050
mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost