Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

, Stran 2711
Drugo preklicujejo
Anžlovar Urška, Velike Češnjice 6, Šentvid pri Stični, študentsko izkaznico, št. 01010178, izdala Pedagoška fakulteta, v Ljubljani. gnl-334760 Bassen Brian, Turnerjeva 25, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 25100089, izdala Fakulteta za arhitekturo. gnt-334777 Boltin May, Cesta Dušana Kvedra 29, Litija, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Litija. gnj-334762 Božidar Oven s.p., Vrhovo pri Šentlovrencu 17, Velika Loka, licenco za tovorno vozilo št. 011335-005, veljavna do 30. 10. 2017, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gng-334765 Bračič Mirko, Jurovci 1/B, Videm pri Ptuju, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500038519000, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnc-334769 EUROTEK Trebnje, d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500015519002, izdana na ime Kljaić Đorđe, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnb-334770 Fabjančič Tina, Gabrje 99D, Dobrova, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za gostinstvo in turizem, Ljubljana. gns-334778 Filipič Marko, Pristava 14a, Ljutomer, potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za odgovorno osebo, št. 607135, izdalo Ministrstvo za promet, leto izdaje 1997. gnd-334768 Foršek matjaž, Podbrezje 177, Naklo, certifikat za NPK varnostnika, ki ga je izdala Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, izdan dne 7. 2. 2012, številka C06574. gnr-334779 Hodžić Damir, Ekartova ulica 46, Miklavž na Dravskem polju, potrdilo o opravljenem tečaju za voznika viličarja, št. 1624, izdano 10. 3. 2008. m-106 Izletnik Celje d.d., Aškerčeva ulica 20, Celje, licenco št. GE005865/00223/145, za vozilo Marbus B4-080-TS, reg. št. CE KO-724, veljavnost od 2. 12. 2012 do 2. 12. 2017. gnf-334766 Jaka Ovijač s.p. – Storitve Z, Polje pri Vodicah 23, Vodice, licenco skupnosti št. 012628/002, za vozilo Mercedes-benz Actros 1835LS, reg. št. LJ 39-00X, z veljavnostjo do 26. 2. 2018. gne-334767 Jarc Deni, Ožbalt 7, Ožbalt, dijaško izkaznico, izdal SERŠ Maribor, št. 8233251. m-103 Jerenec Urška, Prelska 47, Velenje, študentsko izkaznico, št. N1008162, izdala FNM Maribor. m-107 Jurič Boris, Loka pri Framu 29, Fram, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500040128000, izdajatelj Cetis Celje, d.d. m-105 Kolar Branko, Sp. Slemen 49c, Selnica ob Dravi, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500000815001, izdajatelj Cetis Celje, d.d. m-104 Korošec Kristina, Trg svobode 4, Bohinjska Bistrica, študentsko izkaznico, št. 20050151, izdala Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta. gnk-334761 Kostanjevec Gašper, Bavdkova ulica 14, Kranj, potrdilo o opravljenem izpitu za upravljavca žerjava vodenega s tal, izdal IVIS d.o.o., leto izdaje 2012. gnm-334759 Milan Nikić s.p., Šalara 33B, Koper – Capodistria, osnovno licenco št. 009945/002, za vozilo MAN, reg. št. KP CL 006. gni-334763 Milan Nikić s.p., Šalara 33B, Koper – Capodistria, osnovno licenco št. 009945/004, za vozilo DAF, reg. št. KP KV 088. gnh-334764 Moravec Aleš, Gajštova ul. 23, Maribor, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500018115001, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnp-334781 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, Ljubljana, službeno izkaznico in značko pooblaščene uradne osebe: Zver Marjetka, Davčni urad Maribor, delovno mesto višji davčni inšpektor; pod registrsko številko 00268, izdano dne 30. 9. 2005. Ob-4123/14 Žalar Srečko, Ivenca 26, Vojnik, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500017046001, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnu-334776 Žinković Ivan, Kocljeva 13, Gornja Radgona, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500026053000, izdajatelj Cetis Celje, d.d. gnn-334758

AAA Zlata odličnost