Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

N 5/2014 Os-3995/14 , Stran 2708
N 5/2014 Os-3995/14
Pri Okrajnem sodišču v Idriji teče postopek pod opr. št. N 5/2014, da se razglasi za mrtvega Jožefa Močnik, rojen dne 13. 5. 1857, v Orehku št. 21, Cerkno. Sodišče je postopek za razglasitve za mrtvega Jožefa Močnika, Poljane 11, Cerkno, začelo na predlog predlagatelja Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, oddelek v Novi Gorici, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica. Predlagatelj v nepravdnem postopku, ki teče pred naslovnim sodiščem navaja, da edino poročilo o pogrešanem predstavlja kupna pogodba z dne 28. 4. 1904 z dne 7. 5. 1904 shranjena pod opr. št.: Dn 147 in na tej podlagi izvedena vknjižba lastninske pravice v zemljiški knjigi. Po tem datumu o pogrešanem ni nobenega poročila ali drugega dokumenta več. Ker predlagatelja od imenovanega zemljiškoknjižnega lastnika ne more pridobiti lastninske pravice na nepremičninah, ki so del državne ceste, posledično ne more premoženjskopravno urediti odseka državne ceste RT-912/3105 Cerkno-Novaki, predlaga, da se Jožefa Močnika, rojenega dne 13. 5. 1857 v Orehku, št. 21, Cerkno, razglasi za mrtvega. Jožefu Močniku je bil postavljen skrbnik za posebni primer Center za socialno delo Idrija, Vojkova 2a, Idrija. Vse, ki kaj vedo o njegovem življenju pozivamo, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oklica, ker bo sodišče po poteku tega roka Jožefa Močnika razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Idriji dne 18. 11. 2014

AAA Zlata odličnost