Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

VL 106534/2014 Os-4037/14 , Stran 2707
VL 106534/2014 Os-4037/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Staninvest d.o.o., Gregorčičeva ulica 19, Maribor, ki ga zastopa zak. zast. Vlado Pulko, proti dolžniku: Srečku Kropec, Jakob-Gschiel-Gasse 2/19, AT 8052 Graz, Avstrija, ki ga zastopa zak. zast. odv. Tamara Fugina, Titova 2a, Maribor – dostava, zaradi izterjave 340,54 EUR, sklenilo: dolžniku Srečku Kropec, Jakob-Gschiel-Gasse 2/19, AT 8052 Graz, Avstrija, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Tamara Fugina, Titova 2a, Maribor. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 5. 1. 2014

AAA Zlata odličnost