Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

VL 71140/2014 Os-3958/14 , Stran 2707
VL 71140/2014 Os-3958/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, proti dolžniku Gopal Puri, Hollywood Plaza 610 Nathan Road, Hong Kong, ki ga zastopa zač. zast. odv. Gregor Mramor, Komenskega 4, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 215,04 EUR, sklenilo: dolžniku Gopal Puri, Hollywood Plaza 610 Nathan Road, Hong Kong, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Gregor Mramor, Komenskega 4, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 12. 11. 2014

AAA Zlata odličnost