Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

P 115/2014 Os-3950/14 , Stran 2706
P 115/2014 Os-3950/14
Okrajno sodišče v Krškem je po okrajnem sodniku Bojanu Trampušu v pravdni zadevi tožeče stranke Viljem Pirnat, stanujoč Senuše 41, p. Leskovec pri Krškem, ki ga zastopa odvetnica Marija Vrisk iz Krškega, zoper toženo stranko Maks Bogolin, stanujoč Senuše 2, p. Leskovec pri Krškem, sedaj neznanega naslova, zaradi ugotovitve lastninske pravice, vsp. 1.517,05 EUR, izven naroka dne 12. 11. 2014, sklenilo: toženi stranki Maksu Bogolinu, sedaj neznanega naslova, se postavi začasni zastopnik odvetnik Bojan Klakočar iz Krškega, ki bo zastopal toženo stranko v pravdni zadevi z opr. št. P 115/2014.
Okrajno sodišče v Krškem dne 12. 11. 2014

AAA Zlata odličnost