Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

Z 36/2014 Os-3985/14 , Stran 2706
Z 36/2014 Os-3985/14
Okrajno sodišče v Kočevju je na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, v zadevi zavarovanja upnice Zavarovalnice Triglav d.d., OE Novo mesto, Novi trg 8, Novo mesto – dostava, zoper dolžnico Bojano Cankar, katera v Republiki Sloveniji nima prebivališča, zaradi izterjave 815,28 EUR s pp, dolžnici postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Janež Zvoneta, Škrabčev trg 54, Ribnica. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžnici postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kočevju dne 13. 11. 2014

AAA Zlata odličnost