Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

0374 I 93/2013 Os-3940/14 , Stran 2706
0374 I 93/2013 Os-3940/14
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, proti dolžniku Karolju Kiš, Grobljanska 25, Srbija, ki ga zastopa začasni zastopnik odvetnik Izet Hodžić, Cesta prvih borcev 40, Brežice, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 25.901,32 EUR s pp sklenilo: dolžniku Karolju Kiš, prej Grobljanska 25, Srbija, sedaj neznanega prebivališča, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Izet Hodžič, Cesta prvih borcev 40, Brežice. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah dne 5. 11. 2014

AAA Zlata odličnost