Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

0374 VL 212317/2012 Os-3939/14 , Stran 2706
0374 VL 212317/2012 Os-3939/14
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnika T-2 Družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o., Verovškova 64A 150, Ljubljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik Sašo Todorović, proti dolžniku Andreju Lipar, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik začasni zastopnik Izet Hodžić, Cesta prvih borcev 40, p.p. 57, Brežice, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 561,28 EUR s pp sklenilo: dolžniku Andreju Lipar, prej Hrastinska pot 36, Brežice, sedaj neznanega bivališča, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Izet Hodžić, Cesta prvih borcev 40, p.p. 57, Brežice. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah dne 7. 11. 2014

AAA Zlata odličnost