Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

Št. 110-54/2014 Ob-4117/14 , Stran 2693
Št. 110-54/2014 Ob-4117/14
Ministrstvo za pravosodje razpisuje: na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11 – ZDT-1, 21/12 – ZDU-1F, 47/12 – ZDT-1A, 15/13– ZODPol, 47/13 – ZDU-1G in 48/13 – ZSKZDČEU-1): – 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Murski Soboti. Razpisni pogoji: Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev v sodniško funkcijo, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13 in 69/13; ZSS), in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v 25. členu ZDT-1. Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke: – osebno ter morebitno prejšnje osebno ime kandidata, – datum in kraj rojstva, – enotno matično številko občana (EMŠO), – poštni naslov, na katerem je dosegljiv, – naslov stalnega ali začasnega prebivališča, – kontaktno telefonsko številko, lahko tudi elektronski naslov kandidata. Prijavi kandidata je potrebno priložiti: – življenjepis v obliki Europass z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili, – izjavo kandidata, da Ministrstvu za pravosodje dovoljuje pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo. Kandidat, ki še ni bil imenovan za državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi: – dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in – dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji. Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena ZSS ter podatke iz 30. člena ZDT-1 pridobi Ministrstvo za pravosodje. Pisne prijave sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi razpisa.
Ministrstvo za pravosodje

AAA Zlata odličnost