Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2014 z dne 5. 12. 2014

Kazalo

Št. 191/11/2014 Ob-4076/14 , Stran 2693
Št. 191/11/2014 Ob-4076/14
Svet zavoda OŠ Antona Globočnika Postojna, Cesta na Kremenco 2, 6230 Postojna, na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11) in 6. sklepa seje Sveta zavoda z dne, 30. 9. 2014, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje funkcije ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D). Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat/ka bo imenovan/na za mandatno dobo petih let. Predviden začetek dela bo 1. 6. 2015. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev morajo vsebovati: dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem in ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju ter potrdila o nekaznovanosti (izpis iz kazenske evidence (Ministrstvo za pravosodje), potrdilo pristojnega okrajnega sodišča da kandidat/ka ni v kazenskem postopku ter pisno izjavo, da zoper kandidata/ke ni uveden kazenski postopek pri katerem koli drugem sodišču zoper spolno nedotakljivost). Prijavi je potrebno priložiti še program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis. Vaše vloge sprejemamo do vključno 13. 12. 2014 na zgornjem naslovu s pripisom: »Razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«. Kandidati/ke bodo pisno obveščeni o imenovanju v zakonitem roku. Kontaktna oseba: Erika Koren Plahuta (erika.koren-plahuta@guest.arnes.si).
Svet zavoda OŠ Antona Globočnika Postojna

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti