Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

, Stran 2283
Drugo preklicujejo
Baša Aljoša, Kal 16, Zagradec, študentsko izkaznico, št. 23120174, izdala Fakulteta za strojništvo, Ljubljana. gnw-334549 Baškovič Tomaž, Bettetova ulica 1, Brežice, študentsko izkaznico, št. 81599916, izdala EPF, Maribor. m-93 Beličič Blaž, Metliška cesta 8, Črnomelj, študentsko izkaznico, št. 22110132, izdala Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani. gng-334515 Črešnar Marko, Visole 161, Slovenska Bistrica, dijaško izkaznico, izdala SERŠ, Maribor, št. 8233196. m-87 Fluher Jure, Metava 5, Malečnik, študentsko izkaznico, št. 1001850688, izdala Medicinska fakulteta, Univerza Maribor. m-86 Gaber Klemen, Klanska ulica 1, Medvode, študentsko izkaznico, št. 23090230, izdala Fakulteta za strojništvo. gns-334553 Gjorgijevska Sirma, Celovška cesta 87, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 63110392, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnk-334511 Grbić Goran, Solunjskih dobrovoljcev 7/59, 74000 Doboj, Bosna in Hercegovina, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500030519003, izdajatelj Cetis d.d. gnr-334529 Gulja Matjaž, Zarečje 27B, Ilirska Bistrica, študentsko izkaznico, št. 63010350, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani. gni-334513 Hrovat Meta, Žiganja vas 74, Križe, študentsko izkaznico, izdala Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani. gnu-334526 Jolič Radoica, Brodarjev trg 13, Ljubljana, digitalno tahografsko kartico, št. 1070500025450000. gns-334528 Kanjir Marijo, Vojkova cesta 60, Ljubljana, NPK certifikat, št. C94819, izdala Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja. gnz-334521 Klekar Stjepana, Ribniška ulica 10, Maribor, študentsko izkaznico, št. 71190777, izdala Pravna fakulteta, Maribor. m-90 Kolar Robnik Luka, Sončna ulica 14, Miklavž na Dravskem polju, študentsko izkaznico, št. 81685046, izdala EPF, Maribor. m-94 Lotrič Luka, Slokanova 20, Maribor, študentsko izkaznico, št. E1073339, izdala FERI, Maribor. m-97 Miglič Denis, Bezena 44, Ruše, dijaško izkaznico, izdala SERŠ, Maribor, št. 8233357. m-85 Mihelič Mitja, Čolnarska ulica 3, Ribnica, študentsko izkaznico, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani. gnt-334527 N.M. BUS, Planinšek Miran s.p., Cankarjeva ulica 16, Slovenj Gradec, licenco, številka 418/001, za vozilo MAN lions coach, registrska številka SG FE-633. gnw-334524 Pavlovič Ana, Glavni trg 18, Celje, študentsko izkaznico, št. 31120324, izdala Univerza v Ljubljani. gnu-334551 Petrovska Ana, Celovška cesta 87, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 63110394, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnj-334512 Pipan Matija, Malgajeva 2, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 63000406, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko. gny-334522 Praznik Matevž, Efenkova ulica 2, Žalec, študentsko izkaznico, št. 63090087, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko, Ljubljana. gnz-334546 Radolič Anton, Kungota pri Ptuju 10, Kidričevo, digitalno tahografsko kartico, št. 10705000210980. gnr-334554 SAVATECH d.o.o., Škofjeloška cesta 6, Kranj, ladijski tovorni list (B/L), izdajatelj Cargo – partner d.o.o., številka CTLT04014011422, izdan leta 2014. gne-334517 Sopa Florjan, Mariborska cesta 2, Slovenska Bistrica, dijaško izkaznico, izdala SERŠ, Maribor, št. 1003460. m-88 Stegne Špela, Visole 77, Slovenska Bistrica, študentsko izkaznico, št. 22100061, izdala Fakulteta za šport, Ljubljana. gno-334557 Školnik Katja, Mala Pristava 2B, Šmarje pri Jelšah, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdajatelj Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, izdano leta 2012. gnc-334544 Škrlep Matej, Križ 2A, Komenda, študentsko izkaznico, izdala Fakulteta, za računalništvo in informatiko. gnh-334514 Šobar Gregor, Nemška vas 31A, Ribnica, študentsko izkaznico, št. 63080035, izdala Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko. gnc-334519 Tepeh Sitka, Barka 21, Vremski Britof, študentsko izkaznico, izdala Filozofska fakulteta. gnn-334558 TRGOBOMIJAL, d.o.o., Ručetna vas 22, Črnomelj, licenco, tip vozila R 500, št. šasije XLER4X20005187428, za vozilo scania, registrska številka NM-84-05L, in licenco Skupnosti, št. GE006275/01276, izvod licence kamiona, št. GE006275/01276/002. gnb-334545 Veler Špela, Partizanska ulica 36, Slovenska Bistrica, študentsko izkaznico, št. 81689974, izdala EPF, Maribor. m-84 Vojinović Ela, Maistrova 8A, Maribor, študentsko izkaznico, št. 81673115, izdala Ekonomska fakulteta, Maribor. m-91

AAA Zlata odličnost