Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

D 264/2013 Os-3273/14 , Stran 2280
D 264/2013 Os-3273/14
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po dne 23. 7. 2013 umrli: Ivani Ramšak, rojeni 5. 6. 1927, samska, državljanka Republike Slovenije, zadnje bivališče Letuš 23, Šmartno ob Paki. Pokojna Ivana Ramšak je bila samska in ni imela otrok. 1. Starša zapustnice, oče Anton Ramšak in mati Helena Travner sta umrla pred zapustnico in sta poleg zapustnice imela še 5 otrok: A) sin Jožef Ramšak, ki je umrl pred zapustnico in ni imel otrok, B) sin Rudi Ramšak, ki je umrl pred zapustnico in ni imel otrok, C) hči Fanika Ramšak, ki je umrla pred zapustnico in ni imela otrok, Č) hči Kristina Ramšak, ki je umrla pred zapustnico in ni imela otrok, D) hči Silva Ramšak, ki je umrla pred zapustnico in ni imela otrok. 2. Starša zapustničine matere Helene Travner sta bila Jožef Travner in Kunigunda Omladič. Imela sta 7 skupnih otrok: A) hči Helena Travner, mati zapustnice, B) sin Mihael Travner, ki je umrl pred zapustnico in je imel 5 otrok: 1. sin Jožef Travner, ki je umrl pred zapustnico in je ime tri otroke: sina Jožeta Travner, hči Marto Bele in hči Zdenko Rizmal; 2. sin Mihael Travner, ki je umrl pred zapustnico in je imel dva otroka, hči Damjano Jelen in sina Antona Travner; 3. hči Ivanka Berzelak, ki je umrla pred zapustnico in je imela dva otroka, sinova Martina Berzelak in Janeza Berzelak; 4. hči Marija Travner, ki je umrla pred zapustnico je imela dva otroka, hči Marijo Šumak, ki je umrla pred zapustnico in je imela dva otroka, sinova Vladimirja Šumak in Borisa Šumak; sin Jože Travner, ki je umrl pred zapustnico in je imel 2 otroka, hčeri Marjeto Prašnikar in Natalijo Videmšek; 5. hči Zofija Perger, ki je umrla pred zapustnico in je imela 3 otroke, sina Franca Perger in hčeri Alojzijo Žlavs in Terezijo Komerički; C) hči Frančiška Leskovšek, ki je umrla pred zapustnico in je imela 7 otrok: sina Ivana Leskovšek, ki je umrl pred zapustnico in ni imel otrok, sina Slavka Leskovšek, ki je umrl pred zapustnico in je imel 2 otroka: sina Slavka Leskovšek in hči Angelo Skornšek: hči Marija Leskovšek, ki je umrla pred zapustnico in ni imela otrok; hči Neža Perger, ki je umrla pred zapustnico in je imela dva otroka: sinova Jožeta Perger in Ivana Perger: sin Vinko Leskovšek, ki je umrl pred zapustnico in ni imel otrok; sin Štefan Leskovšek in hči Jožefa Šmajs, Č) sin Franc Travner, ki je umrl pred zapustnico in je imel enega otroka Bernarda Traunerja, ki je umrl pred zapustnico in je imel 13 otrok, D) sin Janez Travner, ki je umrl pred zapustnico in ni imel otrok; E) hči Marija Travner, ki je umrla pred zapustnico in ni imela otrok, F) hči Zofija Travner, ki je umrla še kot otrok. 3. Starša zapustničinega očeta Antona Ramšaka sta imela 7 otrok: A) sin Anton Ramšak, oče zapustnice, B) sin Ivan Ramšak, ki je umrl pred zapustnico in je imel 6 otrok: 1. sin Matevž Ramšak, ki je umrl pred zapustnico in je imel dva otroka: sina Antona Ramšak in hči Alojzijo Stakne; 2. hči Marija Ramšak, poročena Dežnikar, ki je umrla pred zapustnico in je imela 3 otroke, hčere Marijo Lešnik, Agico Kukovič in Lojzko Ramšak, ki je umrla pred zapustnico in je imela enega otroka, sina: Rajka Ramšak, ki je umrl pred zapustnico in ni imel otrok, 3. sin Jože Ramšak, ki je umrl pred zapustnico in ni imel otrok; 4. hči Justina Ramšak, ki je umrla pred zapustnico in ni imela otrok; 5. sin Ferdinand Ramšak, ki je umrl še kot otrok; 6. sin Anton Ramšak, ki je umrl pred zapustnico in je imel 4 otroke, hčere Marijo Breznik, Angelo Rajšter, Terezijo Krajnc in Bernardo Ermenc; C) sin Jakob Ramšak, ki je umrl pred zapustnico in je imel 5 otrok: 1. sin Frank Ramšak, 2. sin Jacob Ramšak, ki je umrl pred zapustnico in je imel 3 otroke: sina Christopher Ramšak, ki je umrl pred zapustnico in ni imel otrok, hči Monico Ramšak in sina James Ramšak, 3. sin Joseph Ramšak, 4. sin John Ramšak, ki je umrl pred zapustnico in je imel enega otroka sina Richarda Ramšak; 5. hči Christine Schofield, rojena Ramšak, ki je umrla pred zapustnico in je imela enega otroka, hči Mary Woods; Č) hči Antonija Ramšak, ki je umrla pred zapustnico in ni imela otrok, D) hči Marija Ramšak, ki je umrla pred zapustnico in ni imela otrok, E) sin Franc Ramšak, ki je umrl pred zapustnico in ni imel otrok, F) sin Jožef Ramšak, ki je pokojni in je imel 3 otroke: hči Stanko Krpič, sina Božidarja Ramšak in sina Jožeta Ramšak, ki je umrl pred zapustnico in je imel 3 otroke: hči Zdenko Ramšak in sinova Božidarja Ramšak in Mihaela Ramšak. Sodišču niso znani natančnejši podatki o: potomcih pokojnega Bernarda Traunerja; Franku Ramšaku in njegovih morebitnih potomcih, Monici Ramšak, Jamesu Ramšaku, Josephu Ramšaku in njegovih morebitnih potomcih, Richardu Ramšaku. Sodišče poziva morebitne dediče, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča. V zapuščino spadajo nepremičnine in dobroimetje. Po poteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Žalcu dne 12. 8. 2014

AAA Zlata odličnost