Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

D 85/2006 Os-3488/14 , Stran 2280
D 85/2006 Os-3488/14
Pri Okrajnem sodišču v Škofji Loki je bil 27. 3. 2006 uveden zapuščinski postopek po pokojni Kristini Potočnik, roj. 17. 12. 1918, nazadnje stanujoči Bukovica 31, Selca, umrli 29. 10. 2003. Sodišče je v tem zapuščinskem postopku izdalo dodatni sklep o dedovanju, z dne 27. 6. 2014, pod opr. št. D 85/2006, katerega je bilo potrebno med ostalimi dediči drugega dednega reda vročiti tudi Antonu Vidmarju, Brezje pri Tržiču 32, Tržič, roj. 11. 6. 1921, umrl 14. 2. 2009 v Ljubljani, Marijani Kogovšek, Trg svobode 5, Žiri, roj. 15. 8. 1922, umrla 28. 10. 2012 v Logatcu in Jožefu Tavčarju, Zgornja Luša 9, Selca, roj. 27. 3. 1945, umrl 9. 11. 2010 v Škofji Loki. Ker sodišče dodatnega sklepa o dedovanju navedenim dedičem ne more vročiti in ker imajo vstopno pravico njihovi dediči, sodišče pa s podatki le-teh ne razpolaga, prav tako pa ti dediči niso znani Leopoldu Tušku, dediču po pokojni Kristini Potočnik. S tem oklicem sodišče poziva neznane dediče po pokojnih Antonu Vidmarju, Marijani Kogovšek in Jožefu Tavčarju, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS. Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinsko obravnavo, na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Škofji Loki dne 18. 9. 2014

AAA Zlata odličnost