Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

D 175/2014 Os-2803/14 , Stran 2279
D 175/2014 Os-2803/14
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku zapuščinski postopek denacionaliziranega premoženja po pokojni Heleni Rotter, roj. 10. 10. 1897, nazadnje stanujoči v Piranu, Galilejeva 1 in umrli dne 8. 5. 1968. Iz podatkov sodnega spisa izhaja, da zapuščino predstavljajo denacionalizirane nepremičnine: parc. št. 297/1, k.o. 2631 - Portorož, do ene sedmine, parc. št. 288/1, k.o. 2631 - Portorož, do ene sedmine, parc. št. 296/0, k.o. 2631 - Portorož, do ene sedmine, parc. št. 325/0, k.o. 2631 - Portorož, do ene sedmine, parc. št. 295/0, k.o. 2631 - Portorož, do ene sedmine, parc. št. 318/0, k.o. 2631 - Portorož, do ene sedmine, parc. št. 326/0, k.o. 2631 - Portorož, do ene sedmine, parc. št. 327/0, k.o. 2631 - Portorož, do ene sedmine, parc. št. 298/2, k.o. 2631 - Portorož, do ene sedmine. Sodišče ne razpolaga s podatki o vseh zapustničinih dedičih oziroma so naslovi nekaterih sodišču neznani. Zato pozivamo morebitne zapustnikove dediče, da se priglasijo sodišču v roku enega leta od objave tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo oziroma izdalo sklep na podlagi znanih podatkov v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Piranu dne 12. 6. 2014

AAA Zlata odličnost