Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

V P 1844/2012 Os-3458/14 , Stran 2279
V P 1844/2012 Os-3458/14
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici Alici Sekolec, v pravdni zadevi tožeče stranke SKB banka d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, proti toženi stranki Matevžu Kralj, neznanega prebivališča (v tožbi Breg 13, Novo mesto), zaradi plačila 1.832,71 EUR, 11. 9. 2014 sklenilo: toženi stranki Matevžu Kralju, neznanega prebivališča, se v zadevi pod opr. št. V P 1844/2012 postavi začasni zastopnik odvetnik Gregor Simončič, Trdinova 8, Ljubljana. Začasni zastopnik bo v navedeni zadevi zastopal toženo stranko od dneva postavitve dalje, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 11. 9. 2014

AAA Zlata odličnost