Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

0944 I 17160/2007 Os-3333/14 , Stran 2279
0944 I 17160/2007 Os-3333/14
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana - dostava, proti dolžniku Gregoriju Hvastja, Josefska 612/15, Češka Republika, ki ga zastopa zak. zast. zač. zastopnik Branko Erčulj, Tržaška 40, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 1.564,21 EUR, sklenilo: dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se določi odvetnik Branko Erčulj, Tržaška 40, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 8. 8. 2014

AAA Zlata odličnost