Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

P 2935/2012-II Os-3303/14 , Stran 2279
P 2935/2012-II Os-3303/14
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Jelki Podgoršek v pravdni zadevi tožeče stranke Darje Podboj, Groharjeva 16, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Lucije Šikovec Ušaj iz Ljubljane, zoper toženo stranko: 1. Ankica Šalič, Reboljeva ulica 11, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Tratnik, Sočan in Bogataj o.p., d.o.o., iz Ljubljane, 2. Matilda Kravcar, Ob sotočju 9, Ljubljana, 3. Mojca Kozjek, Ul. Jana Husa 23, Ljubljana, 4. Alojz Brdavs, 16 Rue du General de Gaulle, Oberschaeffoulsheim, Francija, 5. Sophie Brasse, 5 Place janison, 69170 Tarara, Rhone, Francija, 6. Jasna Ogrin, Zoletova ulica 3, Ljubljana, 7. Dušan Jereb, Ul. IX. korpusa 20, Izola in 8. Janez Jereb, Završje 27, Ljubljana - Dobrunje, zaradi ugotovitve pravne neveljavnosti in razveljavitve oporoke (pct. 41.000,00 EUR), dne 25. avgusta 2014 sklenilo: Četrto toženi stranki Alojzu Brdavs se postavi začasna zastopnica - odvetnica Mateja Maček, Kolodvorska ulica 6, Ljubljana. Postavljena začasna zastopnica ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Začasna zastopnica bo zastopala četrto toženo stranko v tej pravdni zadevi, dokler četrto tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ali dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je četrto toženi stranki postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani dne 25. 8. 2014

AAA Zlata odličnost