Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

SV 1619/2014 Ob-3611/14 , Stran 2278
SV 1619/2014 Ob-3611/14
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marine Ružič Tratnik, opr. št. SV 1619/2014 z dne 30. 9. 2014, je bila zastavljena nepremičnina – stanovanje št. 9, v I. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Ljubljana, Puhova ulica 8, v izmeri 75,98 m2, z ID znakom 1736-1099-37, ki kot etažna lastnina v zemljiško knjigo še ni vpisana, s sorazmernim solastniškim deležem na skupnih delih stavbe, ki je v celoti last Dijane Hatić, na podlagi »Kupoprodajne pogodbe št. 4025/93«, z dne 18. 10. 1993, sklenjene med Mesto Ljubljana, kot prodajalko in Brankom Novakom, kot kupcem ter dodatka k navedeni kupoprodajni pogodbi, z dne 15. 7. 2002, sklenjenega med istima strankama, »Prodajne pogodbe«, z dne 24. 7. 2002, sklenjene med Brankom Novakom kot prodajalcem in Hypo leasing d.o.o. kot kupcem, »Prodajne pogodbe«, z dne 24. 5. 2006, sklenjene med Dijano Hatić in Denisom Mutičem, obema kot kupcema in družbo Hypo Leasing podjetje za financiranje d.o.o., kot prodajalko in »Sporazuma o delitvi skupnega premoženja zunajzakonskih partnerjev«, z dne 28. 8. 2014, opr. št. SV 1425/2014, sklenjenega med Denisom Mutičem in Dijano Hatić, in sicer v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., s sedežem in poslovnim naslovom 1000 Ljubljana, Dunajska cesta 117, matična številka 1319175000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 39.449,00 EUR, ki zapade v plačilo najkasneje dne 30. 9. 2034 ter v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi in ostalimi pripadki, zavaruje z ustanovitvijo – vknjižbo hipoteke ter zaznambo neposredne izvršljivosti notarskega zapisa.

AAA Zlata odličnost