Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2014 z dne 10. 10. 2014

Kazalo

Št. 278.1-1053/14 Ob-3586/14 , Stran 2259
Št. 278.1-1053/14 Ob-3586/14
Na podlagi Pravilnika o razpolaganju s stvarnim premoženjem – 1 in na podlagi pooblastila odvisne družbe SŽ – Infrastruktura d.o.o., Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana vabijo k nakupu premičnin: neuporabnega materiala. Vrsta posla: neuporabnega materiala. Lokacija: območje Ljubljane. Predmet prodaje obsega: cca 40 t neuporabnega bakra (kontaktni vodnik Ri 100 in bakrene pletenice Cu 120, z vsebnostjo sponk - inox, bron, železo. Ocenjena vrednost predmeta prodaje znaša: 168.000,00 EUR brez DDV-ja. Javno odpiranje ponudb bo opravljeno 22. 10. 2014 ob 12. uri, na sedežu družbe: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Službe za nabavo in investicije (sejna soba 606). Posebne zahteve prodajalca bodo navedene v navodilu za oblikovanje ponudb. Zainteresirani ponudniki so v 11 dneh po objavi vabila dolžni prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 12 dneh po objavi vabila predložiti svoje ponudbe. Zahtevo za prevzem navodila so ponudniki dolžni nasloviti na Slovenske železnice, d.o.o., Služba za nabavo in investicije, in sicer po faksu: 01/291-48-33 ali po elektronski pošti: jelka.kosmac@slo-zeleznice.si Informacije na tel. 01/291-46-34.
Slovenske železnice, d.o.o.

AAA Zlata odličnost